01.03. – 25.03. 2012: Ebba Bring, Heidi Kennedy Skjerve og Gunhild Vegge

Ebba_bilder
Ebba Bring
«jäg är apan»

Ebba Bring arbeider med tegning og akvarell. Bring er interessert i direktheten i teknikkene, som spor, som innriss i arket; alt som er synlig, kan ikke gjøres ugjort. Tanken holder tempo med tegne -og maleteknikken.Tegningens fysiske kvaliteter.
Betydning kan oppstå i sammenstillingen. Sverten kontra lyskraften.

 

KennedySkjerve_web
Heidi Kennedy Skjerve
”Tavle -Vending 2012”

Når jeg tegner lar jeg det umiddelbare styre; formatet bestemmes (ikke alltid) for å holde igjen, for å gå i dybden. Men fargene, sporene, mediene er intuitive. Papiret, skalaen, format endrer seg når jeg ”trekkes” videre. Enkel, umiddelbar bygging, en indre logikk, en egen iboende kraft som bærer hendelsene framover. Sammenhengen mellom tradisjonell teknikk forankret i fortiden og kontinuitet er grunnleggende i arbeidet, som en garanti for det menneskelige og universelle. Verket oppstår gjennom berøring og handling. Omdannelsen av arbeid til sted.

 

Film 1, 2, 3, 4
Gunhild Vegge
«Film 1, 2, 3, 4»

Alle filmene er laget med tusj på white-board. Det gir en litt uryddig strek og filmene får et upretensiøst preg. Fargene er redusert til hovedsaklig sort, med innslag av rødt, blått og grønt. Film 4 er en kombinasjon av strek og utklippede figurer. Historiene har utgangspunkt i tegninger og er blitt absurde og poetiske fortellinger om opplevelser, forandring, reiser. Filmene er hver for seg frittstående fortellinger og har felles uttrykk i tegnemåten. Hver film varer cirka 3 minutter.

Bilder fra utstillingen