02.02. – 26.02. 2012: Stein Koksvik, Hilmar Fredriksen og Shwan Dler Qaradaki


STEIN KOKSVIK
”Takk kjære Gud en gang til”

Dette er en utstilling som handler om tegning på makro og mikro nivå. Det gjelder både ca. 7-800 blyant tegninger på papir og arbeidene i ulike plastmaterialer som er penetrert av lyspærer og utgjør den romlige installasjonen.
Trekanten går igjen som gjenkjennelig form i flere av arbeidene i denne utstillingen. Det gjelder både som tema i tegningene på papir og som form i den store tegningen eller installasjonen som de konkret romlige arbeidene er en del av. Trekanten representerer eks. geometrisk skjønnhet eller treenighet, og den er sammen med andre formmanifestasjonerer en lek om mening og innhold i denne utstillingen.
Undertitler og treenigheter i utstillngen Takk kjære gud en gang til er som følger:  1) Skjør treenighet , 2) Hus, Hage, Demoner , 3) Mann, Nisse, Satan , 4) Ånd, Sønn, Far , 5) Utstansede landbruksmaskindeler , 6) Afrodithe og satan / Naiviteten og satan og 7) Takk kjære gud en gang til.
Utstilllingens form er skjør og balanserer mellom struktur og kollaps.
Det visuelle i denne utstillingsideen spenner mellom et tivoli eller funfare aktig uttrykk, reklamebannere og et poetisk billedkunstuttrykk! Alle arbeidene er produsert i perioden 2010-2012, og har aldri før vært vist.

Stein Koksvik (f. 1963) har stilt ut i inn- og utland, motatt en rekke stipender og er representert i både private og offentlige samlinger.


HILMAR FREDRIKSEN
Fem animasjoner

Fredriksen har i flere år vært opptatt av animasjon og har i den forbindelse laget animasjoner på alle tenkelige måter. Dette springer ut av en fascinasjon over det bevegelige bilde. De fleste av filmene har med tegning å gjøre. Selv om blyant er byttet ut med elektronisk penn, og papir med tegnebrett og skjerm, gjør han de samme vurderingene som han ville ha gjort på papir, og noe av det man tenker på som taktilitet, er byttet ut med andre former for stofflighet. Noen av filmsnuttene er gjort som fotobasert tegning. Egentlig tilhører Hilmar Fredriksen generasjonen før de digitale medier. Selv sier han: ”Fordi jeg ikke er så teknisk god, bruker jeg til dels enkle metoder. Jeg synes den manglende kunnskapen gir en kvalitet og direktehet som lett ville ha forsvunnet om jeg hadde behersket mediet bedre.”
Utstillingen i Tegnerforbundet består av fem animasjoner. Én er laget spesielt for å projiseres på eksisterende radiator, andre krever at publikum selv er aktivt deltakende. Musikk: Mikael Cappelen Smith.
Assistent: Benjamin Ellingsen.

Hilmar Fredriksen (f. 1953) har en lang rekke utstillinger og performancer bak seg, og hans
animasjoner er kjøpt inn av flere museer og samlinger. Professor siden 1989.


SHWAN DLER  QARADAKI
”Zorbas dans i Snipetorget 27” (animasjon)

Zorbas dans i Snipetorpgt 27 er en filmatisk digitalt historiefortelling som varer i 29 minutter. Filmen er en hyllest til en gresk frosk, som Qaradaki var nødt til å avlive og spise på grunn av sult da han flyktet fra Kurdistan og til Norge, som politisk flykting. Prosjektet skal presenteres som film kombinert med live peformance på åpningesdagen, søndag 12. februar kl 13 og søndag 19. februar kl. 13. Qaradaki skal selv lese deler av manuset på scenen, mens bilder og musikk pågår. Med dette ønsker Qaradaki å skape nærvær og trygghet hos beterakteren, samt å fremme nye tanker og nye synsvinkler rund prosjektets tema. Performancen er en symbolsk handling og fungerer som et møtepunkt for Qaradakis individuelle kunstnerskap og ulike problemstillnger knyttet til eksistens. Musikk: Hawar Tawfiq

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) har en MA fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har nettopp avsluttet et residencyopphold i Skien.  Arbeidene hans har vært representert ved flere utstillinger og  videokunstfestiveler i inn- og utland.

Bilder fra utstillingen