06.05. – 30.05. 2010: Elin Stranger Aune og Ann Iren Buan

Elin Stranger Aune: ”Nostalgie de la boue”

Utstillingen består hovedsaklig av portrettsamlinger. Tematisk kjenner utstillingen på hierarkiske tilstander i det sosiale rom. Alle arbeidene er utført i pastellkritt, og farge står sentralt.

Elin Stranger Aune (f. 1958) er tegner bosatt i Hølen. Hun har stilt ut kollektivt og separat siden 2000.

Ann Iren Buan: ”Cold, but wrapped in plastic”

Dream, little one, dream
Oh, the hunter in the night fills your childish heart with fright
Fear is only a dream. So dream, little one, dream

Det finnes et flytende skille mellom drøm og virkelighet. Og det finnes et flytende skille mellom hva vi velger å se, og hva som faktisk befinner seg der vi ser. Verkene i Ann Iren Buan sin utstilling på Tegnerforbundet beveger seg langs disse grensene. Det som er velkjent fremstår som annerledes. Og det som er annerledes er med ett velkjent.

Buan spiller på en fornemmelse av at noe er galt. I Cold, but wrapped in plastic har hun tegnet dyr fra bakgrunnen i filmer som To Kill a Mockingbird, The Night of the Hunter og Blue Velvet. Dyr som ikke har noen sentral rolle i filmene, men som opptrer i scener der ingenting egentlig hender. Scener der tilskueren sitter og venter i uro. Noe kommer til å skje, tilskueren vet bare ikke hva det er.

David Lynch har i et intervju blitt konfrontert med at fuglen som sitter på en gren i begynnelsen av hver Twin Peaks episode ser falsk ut. Han svarer med et stort smil. ”Yeah. Isn’t it great?” Skillet mellom hva som er naturlig og hva som er konstruert er uklart, både på og utenfor lerretet. I Buans tegninger er det noe i dyrene selv som gjennom måten hun ser dem på blir ubehagelig. En forventning om noe grusomt er en del av dem. Dyrene venter på at noe ekkelt skal hende. Om det ikke allerede har hendt.

Fear is only a dream. So dream, little one, dream.

Ann Iren Buan (f. 1984) er masterstudent ved Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo. Hun jobber med tegning, video, performance og installasjon. Tidligere har hun studert ved Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm og China Art Academy i Hangzhou, Kina. Cold, but wrapped in plastic ved Tegnerforbundet er hennes første separatutstilling.

www.annibuan.net

1. Barnesang i begynnelsen av Charles Laughtons The Night of the Hunter