09.02. – 12.03.: Per Teljer / Trond Hugo Haugen

anesthesia (no.4)

Per Teljer: Not in the face! Not in the face!

Per Teljer har produsert alle sine verk i løpet av året 2016, som i stor grad var preget av kollektiv forferdelse og sorg over kjente personer som gikk bort, terror, politiske hendelser og bevegelser i verden. Det finnes ingen direkte visuelle referanser til disse hendelsene i Teljers bilder, men at de har påvirket han, og påvirket hans tanker, uttrykk og motiver, er det likevel ingen tvil om. Det er hans egne redsler, fobier og bekymringer som er talende i de mørke, dystopiske arbeidene i kull og olje på lerret.

– Når jeg nå gjør sluttregnskap for året 2016 gjennom arbeidene mine kan jeg tydelig føle på tilstanden i mitt eget, lille atelier parallelt, og i forhold til, den store tilstanden der utenfor på samme tid.

I Norge og internasjonalt er Per Teljer best kjent som video- og filmskaper. Først i videokunstgruppen Sunny Heart Videos (1994-1997), og siden 1997 med egne produksjoner. I 2014 la han imidlertid kameraet til side og vendte tilbake til tegning og maleri. Per Teljer (født 1970) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1992 til 1997). Han er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han bor og arbeider i Berlin og Oslo. 

IMG_5305

Trond Hugo Haugen: UTTAK
 
Trond Hugo Haugen viser flere nye verk som et uttak fra en arbeidsprosess og fra et kunstnerskap. Dette uttaket starter med en serie med kulltegninger som ser på nasjonale hendelser i tidsrommet fra 1975 til 2014, sortert etter når på døgnet hendelsene fant sted. 
 
–  Dette er hendelser som vi fortatt kollektivt minnes og som har formet det samfunnet vi lever i ved å utfordre våre juridiske, økonomiske og moralske grenser, som har utløst ny organisering, nye forskrifter og nytt lovverk med den hensikt å beskytte oss. Felles for dem alle er det menneskelige valget hendelsene representerer, enten som en indirekte eller direkte årsak til hendelsen, eller de valg som ble tatt i ettertid av styremakter, etterlatte eller presse. 
 
Foruten tegninger viser uttaket animasjon, fotografi og et lydverk. Samlet tegner Haugen opp et bilde av vår tid og våre valg, hvor han også spør hvor kunstneren har sin plass. 

Trond Hugo Haugen
 (f. 1975) arbeider med hovedvekt på tegning og større flerårige kunstprosjekt i det offentlige rom innenfor en politisk, historisk og stedsrelatert kontekst. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, driver forlaget noCUBE og innkjøpt av Malmö Kunstmuseum, Stavanger kunstmuseum og Göteborg Stad.

 Bilder fra utstillingen