10.01. – 03.02. 2013: Åsil Bøthun og Liv Tandrevold Eriksen

Åsil Bøthun
«Intentional Objects»

Utstillingen består av en serie to- og tredimensjonale arbeider som imiterer gjenstander assosiert med statusbegjær.
Arbeidene er håndlagde kopier av industrielt fremstilte varer, men i motsetning til de masseproduserte originalene er reproduksjonene unike utgaver hovedsakelig av papp, pigment, gips og papir. De billige og simple materialene kontrasterer med de eksklusive originalene, og er forsøk på en gjengivelse av den maskinelle standarden, alltid uten et helt perfekt resultat. De fremstår som skjøre og sårbare substitutter for utgangspunktene.
De kopierte objektene er identitetsbyggende markører med allmenn anerkjennelse, som signaliserer en kombinasjon av velstand og estetisk dannelse. Med den mimede tilnærmingen inntar objektene en stedfortredende funksjon hvor de forveksles med den konkrete virkeligheten. Gjenstandene oppfyller en funksjon som stedfortredere for virkeligheten og i persepsjonen oppheves skillet mellom original og kopi, virkelighet og avbildning.

Åsil Bøthun (f. 1971) har hovedfag fra Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i in- og utland, og har hatt separatutstillinger ved bl.a. Bomuldsfabrikken kunsthall, Nordnorsk kunstnersenter, Kunstnerforbundet og Akershus kunstnersenter.

 

Liv Tandrevold Eriksen
«Fjernsyn»

Liv Tandrevold Eriksens arbeider tar utgangspunkt i tegnemediet hvor hun utforsker teknikkens formale og narrative muligheter. Over flere års arbeid har hun skapt sitt eget rikholdige bibliotek av tegninger og skisser. Eldre motiver fra tidligere arbeider blir benyttet i nye konstellasjoner for å skape nye  sammenhenger av bilder som i utgangspunktet ikke har noen tilknytning til hverandre. Samtidig tilføres kunstnerens arkiv stadig nye tegninger og referanser. På denne måten utvikler og skaper TE nye verk, inspirert av drømmens ulogiske oppbygging.
Tandrevold Eriksen har i tidligere arbeider blant annet studert fenomener som befinner seg i krysningespunktet mellom virkelighet og en ikke-virkelighet og som er vanskelig å forklare med en realitetsorientert forklaringsmodell. Et eksempel på dette er søvnparalyse som er et fenomen hvor man opplever å være våken i drømmen mens kroppen er paralysert. I utstillingen Fjernsyn, som nå vises på Tegnerforbundet, har LTE tatt denne dualismen videre ved å utforske det uklare skillet mellom abstraksjon og figurasjon.
Utstillingstittelen Fjernsyn henspiller på bruken ordet  hadde før Tv-apparatet ble etablert. Frem til tidlig i 1950-årene ble ordet brukt om ”evnen til å se langt, til det fjerne” og hinter her til metoden hvor en person med paranormale evner kan samle informasjon på ved se gjennom materie og tid. Opplevelsen har blitt beskrevet som ”min indre tv ”og  denne beskrivelse av vært utgangspunktet for animasjonen med samme tittel som utstillingen.

Liv Tandrevold Eriksen (f. 1976) har hovedfag fra Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har bl.a. hatt separatutstillinger på Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening, Hå Gamle prestegård og Hordaland Kunstsenter, i tillegg har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger.

 

 Bilder fra utstillingen