10.05. – 02.06. 2013: Natasa Kokic og Vanna Bowles/Linn Ulvin

Web_Pressebilde_Natasa

Natasa Kokic – «Nothing Comes From Isolation»

Grunnlaget for mine arbeider har alltid vært innenfor konteksten av sosial (u)rettferdighet. Utifra egen erfaring har det blitt klart at det ikke er vi selv som bestemmer hva som skjer med vår tid og våre liv. Jeg var interessert i hvordan samfunnet som helhet fungerer, på hvilken måte vi blir tvunget til å forandre våre ønsker over tid; hva som befinner seg under overflaten til det faktiske samfunnet, hvordan omstendighetene innenfor kulturen former oss og hvordan stedet vi vokste opp formet vår fremtid.  Det stedet formet også våre personlige mentale landskap; det ble en del av oss, og vi er en del av det. Arbeidene i utstillingen viser store, golde landskap som ser øde og forlatt ut, og hvor tiden har opphørt. De representerer våre private akkumulerte, konseptuelle habitat, våre omstendigheter; det stedet vi kommer fra. Jeg jobber sakte, hver tegning starter i et hjørne av arket og sprer seg omhyggelig utover, en linje bestemmer den neste, ingenting blir skissert opp på forhånd og ingenting visket bort etterpå. Tegningene baserer seg på fotografier og minner.

Natasa Kokic (f. 1979 i Beograd). MA fra Kunstakademiet i Beograd, holder nå på med sin doktorgrad. I 2001 deltok hun på sin første av en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, og siden hennes første separatutstilling i 2002 har hun hatt regelmessig utstillingsvirksomhet. Kokic har vært på residency-opphold i Nederland, Serbia og på Island. Hennes arbeider er kjøpt inn til både private og offentlige samlinger. Bor og arbeider i Beograd og Oslo.

 

Web_LinnVanna

Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin
«Mørkesyn og herbarier uten navn»

Bowles og Ulvin kobler litteratur og billedkunst. De interesserer seg for forholdet mellom natur og kultur, og verkene deres utforsker ofte menneskets psykologiske prosesser og relasjoner. I utstillingen på Tegnerforbundet er de opptatt av maktforhold og overskridelse, både mellom utrykk og som tematiske spor.
Utstillingen består av tekst, tegning, foto, objekter og lyd, og er sentrert omkring en collage og en kreativ prosess. Her utforskes relasjoner mellom tekst og visualitet, fiksjon og virkelighet, nåtid og fortid. Bowles og Ulvin bruker naturen som metafor for indre sjeleliv, og veksler mellom et blikk som er vitenskapelig og observerende, og intimt og følelsesladet på samme tid. Utstillingen vises i et forholdsvis lite rom. Det forsterker ideen om et innenfor og et utenfor. På åpningen vises en performance i form av en opplesning, i dette rommet.

BOWLES OG ULVIN deltar til sommeren på utstillingen Kvinnelige pionerer på Lillehammer Kunstmuseum. Her viser de samarbeid og separate verk. De begynte sitt samarbeid i 2010 med boka Wild Tree, publisert av Angelika Knäpper Gallery, og har siden utført to kunstprosjekter i det offentlige rom, installasjonene Vokseskapet (2011) og Den taktile porten (2013-2014).

VANNA BOWLES (f. 1974) er billedkunstner. Hun arbeider med tegning, skulptur og installasjon. Billedspråket er figurativt og surrealistisk, ofte med innslag av optiske effekter som forsterker det illusjonistiske ved verkene. Bowles er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger bl.a. på Galleri Thomassen i Gøteborg (2011), Angelika Knäpper Gallery i Stockholm (2010), og Hordaland Kunstsenter (2010). Hun har deltatt på utstillingene Spår på Malmø Konstmuseum (2011), Helsinki Biennale (2008), Bejing International Art Biennal (2008), og Surrealisme i norsk kunst på Stenersenmuseet (2010). Bowles har videre vært representert på Art Amsterdam (2011), Market Art Fair i Stockholm (2009), og Art Copenhagen (2007), og hun er bl.a. innkjøpt av Malmø Konstmuseum, Statens Konstråd og Statoil/Hydro.

LINN CECILIE ULVIN (f.1969) er billedkunstner og forfatter. Hennes kunstneriske praksis består av flere medier, og utvikles og opptrer i koblinger mellom tekst, visualitet og performativitet. Hun er interessert i forhold rundt makt og kontroll på relasjonellt plan og i samfunnet for øvrig og blander ofte fiksjon og fakta. Hun arbeider med iscenesettelser som prøver ut ulike ståsteder og identiteter for å utforske og problematisere vår forståelse av virkeligheten.  Ulvin er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun har bakgrunn i fysisk teater og har gitt ut to romaner på Tiden forlag, Nærmere Kjærligheten (2005), og Himmelen bak er slitsomt blå (2001). Ulvin har bl.a. vist verk i The Book Lovers Project på Museum of Contemporary Art i Antwerpen, Belgia (2012) og The Elisabethan Foundation, New York (2013), Die Weisse Residenz på Gemeinshaftshaus Gropiusstadt i Berlin (2012), Galleri Thomassen (2011), Hordaland Kunstsenter (2010) og Angelika Knäpper Gallery i Stockholm (2010).

Bilder fra utstillingene