10.05. – 17.06. 2012: Tegning som ytring – Tegnebiennalen 2012

Iris Christine Aue, Roddy Bell, Are Blytt, Ann Iren Buan, Kristian Devantier, Silje Ensby, Roar Werner Eriksen, Emil Finnerud, Vigdis Fjellheim, Marthe Ramm Fortun, Sissel Fredriksen, Nicklas Gahnström, Stine Wexelsen Goksøyr, Pedro Egana Gomez, Wenche Gulbransen, Ali Hosseini, Linda Sofie Hærnes, Johannes Høie, Sveinn Fannar Jóhannsson, Therese Johansson, Mariken Kramer, Mari Martens Kristoffersen, Ana Maria Lopez, Rus Mesic, Astrid Mørland, Yngve Næsheim, Angelica Olsson, Matias Ring, Tammo Rist, Maria Sundby, Gelawesh Waledkhani, Arne Vinnem, Aleksi Wildhagen og Hedvig Winge

Tegnerforbundet, Rådhusgaten 17
Gamle Teatermuseet, inngang fra Christiania torg i Rådhusgaten
Sjøfartens hus, Kongensgate 6, hjørnet Rådhusgaten

Anmeldelser og omtale av Tegnebiennalen 2012:
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8140750
Numer 92
Vårt Land 31. mai 20112

PROGRAM

Åpning torsdag 10. mai
kl. 19:00 Velkommen ved kunstnerisk leder Hanne Lydia Opøien Kristoffersen
Åpning ved politisk rådgiver i Kulturdepartementet Kjersti Stenseng
kl. 20:00 Performance ved Rus Mesic i Gamle Teatermuseet
kl. 20:30 Performance ved Marthe Ramm Fortun (vandring)
Tammo Rist og Aleksi Wildhagen holder performancer under hele åpningen

Lørdag 12. mai
Kl. 13-15 Fanfare: Tegnekonkurranse og utstilling av og med barn i alderen 8-12 år.
Innslag av Dronning Eufemia – ved Marthe Ramm Fortun.
Sted: Søylesalen i Gamle Teatermuseet. 

After Work torsdag 7. juni kl. 17-19
Torsdag 7. juni holder Tegnebiennalen langåpent frem til kl. 19. I tillegg til utstillingen, som tar utgangspunkt i tegning som ytring, vises performancer av fire av kunstnerne: Marthe Ramm Fortun, Tammo Rist, Aleksi Wildhagen og Rus Mesic. Det vil også bli anledning til å få med seg en omvisning av utstillingen.

Med humoristisk energi tilbyr Marthe Ramm Fortun fiksjons-historiske vandringer i Kvadraturen. I Eufemiavisene inviteres publikum ut i omgivelsene rundt Akershus Festning på en 15. minutter vandring med visuelle og tekstbaserte innslag. Fortun stopper på sentrale steder og forankrer en levende assemblage-form i spor av historiske hendelser knyttet til middelalderdronningen Eufemia, i fortid og nåtid.

Rus Mesics performance Here, There, Nowhere tar utgangspunkt i tilhørighet og språk. Performancen setter søkelys på å være tilknyttet to ulike kulturer og språk, et sted mellom fortid og nærhet, mellom her og der. Here, There, Nowhere handler om lengselen etter et mistet hjem som med tiden er blitt et utopisk sted som bare eksisterer i hukommelsen.

Aleksi Wildhagens prosjekt tar utgangspunkt i tilstedeværelse og registeringer i Kvadraturen. Med utgangspunkt i en hjemmesnekret vogn med parasol er han i dialog med de som måtte dukke og i tillegg til at han tegner epsioder som oppstår. Som en flanør beveger han seg på sakte vis i bybildet, og utfra vognen som omdriningspunkt oppstår sosiale møtepunkter.

Tammo Rist gir besøkende mulighet til å tegne et borgerskap i den Første Transnasjonale Republikk. Målet med prosjektet er å etablere et globalt demokrati som går på tvers av nasjonalstatlige grenser. Markedsliberalisering og den økonomiske globaliseringen, men også miljøpolitiske utfordringer og interkontinentale konflikter fører med seg et økt ansvar til klodens befolkning. Utfordringen er å bygge opp et tilsvarende politisk maktinstrument som nyter legitimitet blant menneskene.

Kunstnerisk leder Hanne Lydia O. Kristoffersen holder omvisning i utstillingen. Dette vil være en ypperlig anledning til å få med seg førstehånds kjennskap til de deltagende kunstnerne.

Program torsdag 7. juni kl. 17-19
Kl. 1700 Performance ved Rus Mesic
Kl. 1730 Performance ved Marthe Ramm Fortun
Kl. 1800 Omvisning med kunstnerisk leder Hanne Lydia O. Kristoffersen
Tammo Rist og Aleksi Wildhagen har performancer som pågår i hele åpningstiden

Om Tegnebiennalen 2012
Tegnebiennalen ønsker å aktualiserte følgende: Hvordan kan tegning stille spørsmål ved forhold i samfunnet og brukes i den politiske diskusjonen? Biennalen belyser friksjonen mellom direkte, politiske uttrykk og mer indirekte fortellerformer, som billedkunstnere ofte benytter.

Alle tegneriske uttrykk kan sies å være ytringer. De 34 kunstnerne forholder seg til temaet på ulike vis: Noen er utilslørt politiske og kommenterer saker som 22. juli eller katastrofer fra nyhetsbildet. Andre snakker i abstrakte formspråk og setter søkelys på sorg, utilstrekkelighet eller humoristiske sider ved meningsytring.

Den sjette Tegnebiennalen er lagt til Kvadraturen som har vært utgangspunkt for Tegnerforbundets aktivitet og visningsrom i en årrekke. Biennalens tre ulike lokaler, som alle ligger ut mot Rådhusgaten, er ulike og skaper ferdsel i området. Tegnebiennalen setter spørsmålstegn ved de tradisjonelle skillelinjene mellom det konkrete, diskuterende språket og billekunstens intuitive og indirekte språk. Biennalen går inn i skuddlinjen mellom det som er uhåndgripelig og komplisert, og det som er populistisk og raskt avlest.

Tegnebiennalen er støttet av:
Norsk kulturråd, Oslo kommune, Norsk Illustrasjonsfond, Fritt Ord og Eckbo stiftelsen.

Bilder fra utstillingen