22.10. -.22.11.2015: Florilegia

FLORILEGIA

Marie-Claude Bougard, Pia Krabberød, Brynhild Elvira Winther, Trond Sebastian Rusten

Tegnerforbundet viser  gruppeutstillingen FLORILEGIA med kunstnerne Marie-Claude Bougard, Pia Krabberød, Brynhild Winther og Trond Sebastian Rusten.

Denne utstillingen fokuserer på en undersøkende tegnepraksis, hvor tegning benyttes som metode for å observere naturen og det tegneriske håndtverket som metode for vitenskapelig undersøkning.
Før fotografiet og den digitale era var nettopp tegning et foretrukket verktøy for utforskning av naturen. Vaselius anatomistudier, Dürers studier av dyr og planter, Da Vincis og Hokusais observasjoner av værfenomener. Denne tilmærmingen til observasjon og studier av naturen gjennom tegning står i en tradisjon omtrent like gammel som tegnekunsten selv. Mennesket har observert og studert naturen helt siden begynnelsen og dette har fulgt oss gjennom utviklen av vår sivilisasjon. Fra avbildninger på hulemalerier, hellige urter hogget ut på hieroglyfer, organiske dekorasjoner på antikke tempelsøyler til mer nøkterne observasjoner av medisinske planter ved vitenskapens spede begynnelse og videre til da systematiske botaniske studier skjøt fart under opplysningstiden. 

Arbeidene som vises i denne utstillingen tjener allikevel ikke et tradisjonellt vitenskapelig formål men benytter vitenskapens metoder i et kunstfaglig forskningsståsted. Den utforskende nysgjerrigheten
videreføres i en mer eksperimentell retning, hvor den tar mer subjektive og konseptuelle retninger. Grensen mellom det prosaiske og det poetiske viskes ut. Her formidles i tillegg til den mediale og prosessuelle tegneriske undersøkelsen en subjektiv opplevelse av naturen, med rom for abstrakte betraktninger og refleksjoner rundt forholdet mellom mennesket og naturen. 

Selv om denne form for praksis har gamle røtter slutter den aldri å være relevant og antakelig er den viktigere enn noen gang. Da habitater og arter dør ut i et rasende tempo i takt med klimaendringene og menneskehetens stadige bevegelse bort fra vår opprinnelige plass i samspill med naturen.

– Johannes Høie, kurator.

 

MARIE-CLAUDE BOUGARD

MCB

Disse små ingenting som bringer oss tilbake til livet.

På den lette vei til forståelse og åndsnærvær med naturen, i en gjennkjennelses – og annerkjennelsesprosess: fusjon opererer, arbeidet går i oppfyllelse, glipper og går over til en ny fase, til gjenfødelse.

Marie-Claude Bougard er utdannet ved Diplôme des Beaux-Arts, Paris og Statens Kunstakademi, Oslo. Hun har stilt ut i inn- og utland og er innkjøpt av flere offentlige og private institusjoner.

 

PIA KRABBERØD

Dicranum polysetum Krussigd

Pia Krabberød utforsker hva som skjer hvis hun tar vitenskaplige metoder og kobler de sammen med visuelle øvelser og andre virkemiddel som kunstutdanningen har gitt henne. I en serie spiller hun på formlikheten til gamle naturvitenskaplige tegninger av planter. Her tegner hun studier av mosearter som hun har sanket på turer i skog og mark, men utfører studien med en tegneteknisk øvelse som gir et nytt perspektiv på opplevelsen av den enkelte mosen. Studiene er utført som blindtegninger. Den inngående observasjonen fokuserer bare på motivet og øynene unnlater å se ned på arket underveis i nedtegnelsen. Studiene er utført med akvarell og sort tusj. Informasjonen i disse bildene avviker fra den visuelle virkelighet slik vi kjenner den. Studien er reell nok, men forteller noe annet en den klassiske studien. Pia Krabberød deltar med to serier og to enkeltarbeider på denne gruppeutstillingen.

Pia Krabberød (f.1963) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstfag (M.A.). Hun har tidligere deltatt på utstillinger i inn- og utland. Hun bor og arbeider i Oslo.

 

BRYNHILD ELVIRA WINTHER

Brynhild-Winther

Brynhild brukar teikning som refleksjonsmetode, og undersøker mellomrommet mellom mennesket og naturen frå ulike vinklar. Naturen har blitt eit rom me går ut og inn av, og i somme høve kan mennesket vera ”matter out of place” i ”urørt” natur. Kor langt inn i den indre natur kan me trekkje parallellar?  Går det ann å vera fysisk tilstade i det underbevisste gjennom teikning?

Brynhild stiller òg spørsmål ved kva natur er, og ser på korleis mennesket sansar seg sjølv i verda.

Brynhild går no BA3 på KHiB. Ho har òg har jobba litt over 10 år i oljeindustrien som sleggjemekanikar. I fjor knakk ho ein av teiknehanda sine fingrar, på jobb i Nordsjøen. Etter det har ho trena opp Den Andre handa til å teikne og skrive med. No brukar ho begge. Ho trekk parallellar mellom knekte fingrar, knekte pinnar, og vev inn skog, og objekt frå skogen som metaforar i sine arbeid.

På Tegnerforbundet vil ho vise installasjonar satt saman av teikningar, tekst, skulptur, lost/found objects. Å jobbe med installasjon, er ein måte å fysisk setje saman ulike teoriar i rom, dette reflekterer òg ein måte å sjå verda, som noko ikkje-fragmentert (ikkje reduksjonistisk), med ulike lag og ulike måtar å dra linjer mellom laga.

 

TROND SEBASTIAN RUSTEN

Rusten

Ved hjelp av tegning og fotografi arbeider Sebastian Rusten i tråd med en av det 20. og 21. århundres største samtaler innen kunst: Hva er virkelighet? Er ikke alt vi opplever og alt vi ser selektivt valgt ut av et subjektivt blikk? Hvordan påvirker språk måten vi oppfatter virkelighet? Er fotografiet subjektivt? For å formidle disse ideene bruker han kart, og ideen om kart i 1:1 format, som bilde på en representasjon av virkelighet. Bildene som vises er fotografier tatt i Maridalen i Oslo sidestilt med tegninger utført med teknisk penn og akvarell.

Sebastian Rusten (1986) er født og oppvokst i Oslo. Utdannet på avdeling Kunst og Håndverk på Kunsthøyskolen i Oslo (2012-2015). Sebastian jobber med tegning, fotografi, og inngrep i natur.

 

Åpning torsdag 22. oktober kl. 18. velkommen!

 

Bilder fra utstillingen