24.09. – 25.10. 2009: Kunstnerboken

Papirboken står ved et veiskille. På den ene siden står papirboken, på den andre siden ser vi
E-boken komme. Dagens papirbøker er alle like vakre, like lett tilgjengelige og ofte kortlivede. Boken tilhører masseproduksjonens og kommersialismens tidsalder. Hva E-boken vil endre, er det for tidlig å si. Men det finnes en annen bok, nemlig kunstnerboken. Den har stilt seg utenfor de vanlige prodkuksjonsmåtene og distribusjonskanalene.
Hva er en kunstnerbok? Kort sagt er kunstnerboken et kunstobjekt, der bilde, tekst og oftest papir flyter sammen til et verk. Kunstnerboken er en eller flere kunstneres verk, og kunstnerne står oftest selv for utgivelsene. Den finnes oftest i små opplag og distribueres for eksempel via utstillinger og internett.

Kunstnerbokens historie går langt tilbake. Vi kunne begynne med William Blake, eller med de franske surrealistene, eller med konseptualistene og amerikaneren Ed Ruscha på 60-tallet. Denne utstillingen begynner her i tid. Kjente samtidskunstnere som Serra og Long, Yoko Ono og Boltanski skaper egne bøker, men også norske kunstnere har viet mye tid og oppmerksomhet på produksjon av egne kunstnerbøker.
Utstillingen i Tegnerforbundet vil inneholde historiske verk av blant annet Ed Ruscha, Lawrence Weiner, Josef Albers og Olav Christoffer Jensen, men også nyere verk av Marianne Bratteli, Bjarne Melgaard, Tina Jonsbu, Kim Hiortøy, Guttorm Guttormsgaard, Hilmar Fredriksen, Morten Krogh, Terje Nicolaisen, Clemens-Tobias Lange, Chris Burnett og Ryoko Adachi.
Utstillingen viser også enkelte verk fra nisjeforlag som K, Attåt, H Press, Hong Kong Press og Rothahndruck.

I motsetning til de fleste andre vestlige land, har kunstnerboken ikke vært særlig synlig i Norge. Parallelt med at det etter hvert foregår en stor produksjon av kunstnerbøker i Norge, ser man også at det finnes en stor mangel på kunnskap omkring dette emnet. Tegnerforbundet ønsker med dette velkommen til utstilling !

Utstillingen følges opp med et heldagsseminar på Litteraturhuset den 25. september, der kunstnerbokens historie i fortid og samtid skal diskuteres. Foredragsholdere er kunstner og forlegger Clemens-Tobias Lange, Tyskland, Prof. Anne Moeglin-Delcroix (Sorbonne) og kunstner og As. Prof. Chris Burnett (USA). Seminaret avsluttes med en paneldebatt.