26.09. – 27.10. 2013: Karin Karlsson og Anne Rolfsen

Karin_Karlsson

Karin Karlsson
“False Flat”

I utstillingen False Flat presenteres for første gang Karin Karlssons arbeider i Norge. Utstillingen består av nye verk på papir som befinner seg i grenseland mellom tegning og skulptur. I Karlssons arbeider finner vi ofte igjen tegningens klassiske verktøy som skjæringspunkt, valørforskjeller, linje og overflate. Men der disse teknikkene normalt benyttes for å skape volum og dybde, benytter Karlsson de istedet for å skape tegninger som fungerer som objekter snarere enn bilder.

Også i arbeidsprosessen finnes det en kobling til skulptur. Prosessen som leder frem til det håndlagde papiret har mange momenter: resirkulert papir bløtlegges for så å omdannes til en papirmasse som så formes til ark som får tørke. Gjennom å utgå fra materialet selv og la det beskrive vekt, masse, gravitasjon og volum, befries papiret og grafitten fra sin historisk representative og forestillende kobling til virkeligheten, og tillates å være seg selv.

Utstillingens tittel False Flat er hentet fra sykling og brukes for å beskrive når noe fremstår som flatt for øyet, men som i virkeligheten har en svak helling. Det er ikke den optiske illusjonen i seg selv som Karlsson er ute etter, men en kollaps av kategorier hvor spørsmål om flathet og dybde er noe som angår både tegningens overflate og form. Termen vrir og vender på dimensjonene og løser opp forskjellen mellom to- og tredimensjonalitet på en måte som gjør det mulig for oss å betrakte det ellers umulige.

Karin Karlsson (f. 1984), bor og arbeider i Stockholm. Hun er utdannet ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og ved Kunstakademiet i København.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anne Rolfsen
”Sentralkomposisjoner”

I prosjektrommet viser vi utvalgte arbeider hentet fra Anne Rolfsens store produksjon av sentralkomposisjoner. Tegningene har blitt laget på et spesialtrykket papir til dette formålet. De blir et bilde på dagens sinnsstemning, et sted hvor Rolfsen kan skape orden og balanse. At tegningene forholder seg til et sentrum, og at det således folder seg ut som et kaleidoskop, oppleves som frigjørende for kunstneren. Man kan relatere dette til klassisk vev og broderi, men først og fremst til mandalaen. Sånn sett er dette et både uakademisk, nesten folkelig språk – men som også finnes i religiøse tradisjoner.

I en periode laget Carl Gustav Jung en daglig mandala, men Anne Rolfsen er nok likevel mer inspirert av kvinnelige ”seersker” som Hilma af Klint og Emma Kunz. I så måte kan man si at tiden har innhentet Rolfsen – flere av hennes referanser ble vist på årets Venezibiennale, og Hilma af Klint har nylig hatt store retrospektive utstillinger i både Stockholm og Berlin.

I forbindelse med utstillingen vil Rolfsen også lage en katalog over utvalgte sentralkomposisjoner, med tekst skrevet av kunsthistoriker Mikkel Tin.

Anne Rolfsen (f. 1946), bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole. Bak seg har hun en lang rekke separat- og gruppeutstillinger, hun har mottat flere stipender og er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd og Oslo kommunes kunstsamlinger.

 

 

Bilder fra utstillingene: