29.03. – 29.04. 2012: Gro Finne, Tone Wolff Kalstad og Guri Guri Henriksen

29. mars – 29. april 2012


IMG_7958
Gro Finne
«Spor og avtrykk»

They incarnate, frail as they are, a forgotten selfrespect. They confirm, despite evrything, that life was and is a gift”.
John Berger om mumieportrettene fra Fayum.

Med utstillingstittelen ”Spor og avtrykk” spiller Gro Finne to synonymer opp mot hverandre. Men mellom så nært beslektete ord fins også et betydningsmessig spenn. Ordene har både en eksistensiell dimensjon, og er forbundet med de prosesser som Finnes bilder oppstår gjennom. I portrettet – som danner den dominerende sjangeren – representerer furen et forandringens tegn. Mens linjene avtegner alt fra konturens karakter, til å gi dekorative elementer et så vel dramatisk og ekspressivt som rytmisk vitaliserende preg.»

Utdrag fra katalogtekst av Harald Flor.

På utstillingen i Tegnerforbundet viser Gro Finne et utvalg arbeider i hovedsak fra de tre siste år.

Gro Finne er utdannet maler ved SHKS og Statens Kunstakademi på 70-tallet. Hun har en klassisk modernistisk skolering som hun orienterer seg ut fra.

Gro Finne er født 1951 og bor og arbeider i Oslo. 

Tone Wolff Kalstad
”Disintegrate”

I utstillingen Disintegrate er vi vitne til flatens oppløsning. Tone Wolff Kalstad viser arbeidene Wall og Tectonic. Flaten er svekket og klarer ikke lenger å holde på sin egen dimensjonalitet og vokser frem som et fysisk objekt.

Tone Wolff Kalstad (f. 1982) er utdannet ved Kunstskolen i Bergen og Kunstakademiet i Oslo. Hun har
tidligere hatt separatutstillinger i bl. a. Entrée i Bergen og Arendal Kunstforening og har deltatt på flere gruppeutstillinger, deriblandt Høstutstillingen.

guri_guri_henriksen_web

Guri Guri Henriksen
«Placenta»
Animasjon, lengde: 5 min.

Akkurat nå jobber jeg med en animasjon som tar utgangspunkt i placenta – vårt eneste midlertidge organ, som går rett i søpla. Det er første gang jeg bruker tegning på denne måten, jeg tegner, scanner og fargerelgger digitalt – siden klipper jeg ut. Jeg jobber med glassplater i lag. Selv om det er små bevegelser og enkel animasjon med fokus på selve tegingene, er dette svært tidkrevende og teknisk avansert. Så animasjonen lages som en collage der utklippede deler flyttes litt. Jeg har brukt svangerskapsbøker og enkle faktatekster som bakgrunnsmateriale. Et av temaene jeg har jobbet med er ”lotus fødsel”. Lotus fødesl er en praksis med å la være og klippe navlesnoren, la den falle av selv. Det gjør den 3-7 dager etter fødselen. Dette sees på som en overgangsperiode der barnet sakte og forsiktig kan vende seg til å ikke lenger være en del av morens kropp.
Prosedyre ved lotus fødsel:
Vente til placenta fødes naturlig
Plasere placenta i en sil
La den ligge 24 timer til det ikke siver mer blod ut av porene
Vaske placenta med lunkent vann og fjerne evt. Blodklatter
La palcenta være i luft da den vil tørke fortere, eller ha den i et absorberende materiale ssom skiftes daglig. Noen salter den på begge sider for å hjelpe med uttøringen. Den skal holdes tørr hele tiden!
Ha løse klær på baby.
Vær forsiktig når strengen tørker ut. Den kan vetes eller smøres for å omforme den, slik at den ikke brekker av før den løsner naturlig
Hold placenta på samme nivå som barnet
Når barnet er klar, kommer somregel strengen naturlig og etterlater en fin navle.

Mitt ønske med denne animasjone er å kikke litt næremer på de pussige, litt absurde sidene ved dette temaet.

Bilder fra utstillingen