30.08. – 23.09. 2012: Magnhild Opdøl og Kristin Skrivervik

MAGNHILD OPDØL
“There Came Death”

I utstillingen There came Death renner døden som en rød tråd gjennom Magnhild Opdøls arbeider. Hennes utsøkte detaljerte blyanttegninger og studier av lemlestede dyr er forankret i en klassisk tradisjon som går tilbake til Dürer og Claesz. Opdøls ivrige interesse for anatomi og tegnekunnskap vises i serien Dead Dog Farm. Av andre verk som vises er en serie blyanttegninger som gjengir deler av dyr, og flere arbeider med referanser til scener fra David Lynchs’ kultserie Twin Peaks. Enkelte objekter i taxidermi og bronse vil også vises på utstillingen. I mange av hennes arbeider gjør Opdøl bokstavelig talt ting inn-og-ut, utforsker spenningen mellom en ekstatisk kjødelighet og en behersket selvpining definert ved en beregnet ferdighet av hennes hånd.

Magnhild Opdøl (f. 1980) har en MA i Fine Art fra National College of Art and Design i Dublin, i tillegg til studier ved Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland. Opdøl har en rekke solo- og gruppeutstillinger bak seg, både nasjonalt og internasjonalt. Blandt annet Kunstmuseet KUBE, Galway Arts Centre, RUA RED Gallery og FUTURES 10, Royal Hibernian Academy,Dublin og 40/40 i Stenersenmuseet. Hun mottok i 2012 en Artist Residency i Fire Station Artists Studios, Dublin.

KRISTIN SKRIVERVIK
“Morphic Resonance”

Tittelen Morphic Resonance og Morphic Fields er hentet fra Rupert Sheldrake, molekylærbiolog og forfatter, og har vært inspirasjonskilde til denne utstillingen. På lik linje med magnetiske felt rundt magneter og hvordan de tiltrekkes/frastøtes av hverandre, har vi mennesker, dyr, planter og mineraler de samme feltene i form av morfiske felt (formdannende felt). Morfiske felt er, etter Sheldrakes tese, en universal database for både organiske og abstrakte former, en sorts felles hukommelsesbase. Fra denne basen virker disse feltene gjennom morfisk resonans.
Skrivervik arbeider intuitivt med naturen som kilde og erfaringsfelt. Hun er selv familiær med Sheldrakes teori ettersom den knytter seg direkte til hennes holdning i det skapende. Graden av tilstedeværelse i arbeidet er avgjørende for tilgangen til slike felles hukommelsesfelt og for verkets energi.

K.ristin Skrivervik (f. 1954) har sin utdannelse fra SHKS i Oslo der hun tok diplom i 1982. Hun har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. Nordisk Tegnetriennale, NOoSphere (NYC), Vår -og Høstustillingen, har mottatt en rekke stipend og prosjektstøtter siden 1982 og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Alf og Linda Deocariza Fredly Collection, Telenor Holding.

Skriverviks utstiling er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Bilder fra utstillingen