06.03. – 30.03 2014: Wenche Gulbransen og Janicke Schønning

Wenche Gulbransen – «Possible Solutions / Mulige løsninger»

Web_Wenche

Jeg falser, bretter, krøller, river, limer, klipper og skjærer. Jeg tegner med blyant og tusj. Geometrien er grunnleggende for mine to- og tredimensjonale arbeider. Jeg arbeider bevisst med formale problemstillinger, samtidig som jeg lar tilfeldighetene få spille inn. Det finnes ingen endelige løsninger. Arbeidet er i stor grad intuitivt. Verkene blir til over tid.

Med dette arbeidet vil jeg et sted der det er umulig å skrive eller tale om verket, der verket er seg selv. Den ”tomme”, japanske hagen er slik. Knausgård skriver om Munch: ”Alle bilder er ordløse….De henvender seg til oss på måter ord ikke kan, og de når steder i oss hvor ord ikke har adgang.”

I en tid hvor kommentarer og tekster så ofte infiltrerer verket i den hensikt å overta det, insisterer jeg på bildets egen kraft. Så får vi gjerne diskutere hva et bilde er, midt i billedstrømmens og kommentariatets apokalypse.

Wenche Gulbransen (f. 1947) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, ved Kunst-akademiene i Wien og Budapest, og har hospitert ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Gulbransen har en stor og rikholdig utstillingsproduksjon bak seg. Hun var professor i tegning ved SHKS i en periode.

 

Janicke Schønning – «Naturen behøver ingen metafor»

WEB.JAN

Egentlig likte jeg aldri granskogen før jeg flyttet til Sørkedalen i 2010. Fordi jeg ikke hadde noe atelier, tegnet jeg ute. Det gjorde meg interessert i hvordan landskapet påvirker oss og hva det betyr for vår følelse av tilhørighet.

Jeg tegner med blekk og gouache på papir. Motiver som interesserer meg kan være formene et fallent tre lager, skygger av greiner som faller på papiret og fargene i skogen om kvelden. Jeg har også laget en serie bilder der vær og tid står for sporene i bildet.  Det tar under ett minutt før striregnet vasker det våte blekket av papiret.

Tegning er et redskap for erkjennelse og gjennom tegningen har mitt forhold til skogen og elva endret seg. Grensene mellom en selv og landskapet oppleves over tid som mer flytende. Et speilbilde jeg ser i elva en kveld finnes et sted inne i meg senere og kan beskrive noe annet jeg ikke har ord for. Imens renner elva videre.

I anledning utstillingen lanseres en artistbook der Schønning tolker Tarjei Vesaas dikt Snø og granskog med et utvalg av sine vintertegninger.

Janicke Schønning (f. 1974) er utdannet ved Central St Martins Fine Art (B.A.) i London og Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstfag (M.A.). Hun har tidligere stilt ut ved blant annet Lautom Contemporary og Galleri BoA. Hun bor og arbeider i Sørkedalen i Oslo.

Utstillingen er støttet av Vederlagsfondet.