Annonsemoduler 2015

Annonsepriser og formater for NUMER.
Vi gir 10 % rabatt ved annonsering i alle 4 nummer gjennom et år.
Helside koster 8000 kr.

Ønsker du å annonsere?
Ta kontakt med NUMER :
telefon: 22 42 38 06
e-post: numer@tegnerforbundet.no
adresse: NUMER
Tegnerforbundet
Rådhusgata 17
0158 Oslo

numer_annonsemoduler_2013_web numer_annonsemoduler_20132