26.02-29.03.2015 Camilla Engman og Hanne L.O. Kristoffersen

Utstilling 26.02-29.03.2015

CAMILLA ENGMAN

‘Flyt’

Hangin_Camilla EngmanCamilla Engman har til denne utstillingen jobbet i et større format enn hun vanligvis gjør. Denne gangen får tegningen ta plass. Til og med ut i rommet. Ikke bare henge der pent på veggen.

Engman er en samler. Hun har samlet på følelser fra de siste turbulente årene i hennes liv. Støtteord fra et kaos, noe å holde seg fast i da store forandringer har skjedd. I utstillingen vises fragmenter fra det som har skjedd, før, under og etter.

Hun har ikke behov for at publikum skal se eller føle nøyaktig det hun selv føler. Akkurat som i hviskeleken, forandres meningen underveis til noe helt annet, men forhåpentligvis like meningsfullt. Hvilken historie ser du, hva føler du? Engman håper å overraske betrakteren som med en rebus. Hva er en tegning, hvordan leser vi bildene, når slutter en tegning å være en tegning?

”I Camilla Engmans akrylmålningar gömmer sig en tyst och långsam värld där omedvetenheten om det egentliga slutmålet och endast vaga impulser om vart hon är på väg formar en omisskännlig värld där människor, djur och former förenas i varandra, tar avstamp i ensamheten, gräver och blickar ut mot stjärnorna och ger oss pusselbitar ur livet).

På slät pannå, med dämpade färger i flera tunna lager bygger hon upp mångfacetterade målningar med en från början tydlig bild av vad hon vill uttrycka men arbetsprocessen och slumpen, fragment och spår, önskningar och drömmar ur livet formar sakta verken, som till slut transformerats till att bara glimtvis spegla den ursprungliga tänkta bilden.

Engman bygger sina verk av bildelement i en tydlig men kanske omedveten (o)ordning där propositionerna verkar styra.

Mellan, på, bakom, framför, innanför, utanför, under, över, bakom, vid, mot, bredvid. Står de, eller ligger, eller sitter, eller bara är. Som att, omedvetet, svävande, med den slitna penseln doppad i kontrollerad akryl, bestämt målat i kollageform, sätta upp ett livets teater, där temat är den eviga strävan efter tillhörighet, rädslan för ensamhet, och kampen att vara människa.

De abstrakta former, färgfält, och figurer hon ofta bereder plats för i målningarna speglar på ett tydligt formmässigt men sensibelt uttrycksfullt sätt människans inre, privata liv. Sorger, förhoppningar, minnen från förr, drömmar om framtiden, vad som finns kvar när någon dött, vad som skall komma när någon föds.

I Engmans kollage framträder en mer tydlig dragning åt det rumsliga, de framträder som delar av scenografier, lösa arkitektoniska spörsmål där hon i papp och papper i ofta bleka nyanser, utnyttjar materialets rika möjligheter till att bygga upp skeenden, sammanhang, där de enskilda delarna tillsammans, genom sitt strikta och bestämda uttryck bildar en historia.
Än tydligare i hennes strävan efter att hitta kärnan, det sköna i arbetet, uttryckssättet i att försöka vara sann, framträder de utsågade figurerna. Sprungna ur Engmans egen, högst privata svartvita värld, sensibelt ”tecknade” i blyertsens omisskännliga gråskala, uttrycksfullt och knivskarpt givna sin självklara plats i rummet.”

– Björn Hellström, fd. ordförande på Galleri 54

Camilla Engman (f. 1966) bor og arbeider i Göteborg. Hun er utdannet på Dômen Konstskola i Göteborg, der hun studerte maleri, og Högskolan för Design og Konsthantverk, på linjen for Grafisk Design. Hun har deltatt på flere gruppe- og separatutstillinger i inn- og utland, bl.a i USA, England, Tyskland og Italia. Hun har også hatt flere utsmykningsoppdrag og illustrert et flertall internasjonale barnebøker.

 

HANNE L.O. KRISTOFFERSEN
‘My mother was a feminist’

Love_webBoklansering. An Account of Predicted Estrangement / Beretningen om et varslet brudd, 29 dikt, engelsk / norsk. Tegninger. The Other, HD video.

Cupcakekvinnen
Cupcakekvinnen
armerer seg med Selfies som hun var
en sort sau
i
flokken av
hvite det er noe med øynene de taler
et fårete språk: kom å ta meg

De siste årene har arbeidet med tekst kombinert med det visuelle, og tekst for seg, blitt mer sentralt i Kristoffersens kunstnerskap. Tekst som uttrykk har vært benyttet i tidligere verk, i installasjoner med historie som tema, i prosa knyttet opp mot videoverk kalt videoprosa, og som dikt i bokform. Tekstene utgjør en prolongasjon av de visuelle verkene og flytter inn i det private rom og speiler noe ytterligere intimt og tilsynelatende ubetydelig.

Beretningen om et varslet brudd / An Account of Predicted Estrangement er hennes andre diktbok. Boken består av 29 dikt på engelsk og norsk. Tittelen på utstillingen refererer til et dikt med samme navn fra hennes første publikasjon, labile dokumenter / volatile documents, utgitt i 2013.

I Kristoffersens tegninger har det dekkede portrettet vært et gjennomgangstema, en referanse til ulike kulturers strategier for å uttrykke identitet gjennom tildekking og avdekking av kroppen. Det finnes referanser til en portrett-tradisjon der hodeplagg og bekledning var en viktig del av kontekstualiseringen av objektet. I kontrast til tidligere billedspråk er uttrykket i Kristoffersens nye tegninger tonet ned for å skape en kjøligere distanse. Verkene er hovedsaklig holdt i gråskala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av personene forteller historier gjennom motivenes karakteristika og uteblivelsen skaper rom for tolkninger.

Videoprosaen The Other er en parafrase over Simone De Beauvoir`s teorier i Le deuxième sexe, I, II, 1949; hun bestemmes og skilles ut i forhold til mannen, ikke han i forhold til henne: hun er det uvesentlige overfor det vesentlige. Han er Subjektet, han er Det absolutte: hun er Den Andre. Verket er blikket, gjennom å speilvende tesen konstrueres den Andre.

Hanne Lydia Opøien Kristoffersen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (NO) og Konstfack, Høyskole for Kunst og Design, Stockholm, (SE). Kristoffersen arbeider med tegning, video og tekst innenfor tema som kjønn og identitet. Hun har et omfattende antall separatutstillinger bak seg og har mottatt flere stipender og priser, blant annet Weidemannprisen og Håkon Blekens pris. I 2015 mottok hun Juryens pris ved Den Nord Norske Kunstutstilling, DNNK.

Publikasjonen Beretningen om et varslet brudd / An Account of Predicted Estrangement er en kostnadsfri gest til publikum. Kristoffersen vil lese dikt fra boken søndag 1. mars kl. 13.00.
www.hannelydia.com

NB! Søndag 1. mars kl. 13, leser Hanne Lydia Kristoffersen fra ‘Beretningen om et varslet brudd’

Bilder fra utstillingen