27.09. – 28.10. 2012: Holger John og Thale Fastvold/Tanja Thorjussen (LOCUS)

27. september – 28. oktober 2012

Hoger John
«Nordens kors, 100 & 1 tegninger for Oslo»

Først og fremst er jeg, det tror jeg i alle fall, eller det er jeg, som kunstner siden den tidligste barndom, en besatt, øvet og opplært betrakter: TEGNER. For meg står mennesket, vesenet, i midtpunktet for min interesse. Mennesket er det galeste dyret i universet. En aldri tilfredstilt nysgjerrighet driver meg til å fabulere, finne på og skape med linjen. «Jeg er Gud» – på samme måte som alle andre! Jeg skaper noe nytt, kombinerer, dissekerer, former, setter det sammen annerledes eller på nytt. Og nesten alltid uten intensjoner. Hadde jeg visst, hva jeg til en hver tid gjør, hadde resultatet allerede vært klart i hodet, ville jeg mistet drivkraften til å fortsette. Tegningen ser jeg som en selvstendig kunstart. Umiddelbar, fra hjertet, fra sjelen skrikende, uten skitne flekker som dekker til. Tegningen lyver aldri, alltid lar den det underliggende komme til syne, som med røntgenblikk. Streker, som kan være feilaktige, lar jeg stå, hvem vet vel hva som er riktig og hva som er galt.

Kunsthistorien har store tegnere. Og alle har de for lengst blitt slukt av havets dyp, og druknet i fjordene.
Ja, bare deres nordiske verdensmester, i den lysende stjernens senit, i Nordens kors, som skrudde fast selvtvilere på den til korset bundne skipsplanken. Deres Munch, for meg den siste store tegner. Etterpå kom det ingenting. Bare nå: En John.

Holger John (f. 1960) er utdannet ved Kunstakademiet i Dresden under Gerhard Kettner og Ralf Kerbach. I årene 1995-2002 arbeidet John som personlig assistent til Jörg Immendorff. Ved siden av sitt eget virke som kunstner har Holger John stått bak en rekke utstillinger og prosjekter ved Staatliche Kunstsammlung Dresden i samarbeid med Gerhard Richter, Georg Baselitz og Jörg Immendorf. Han har også samarbeidet med det tyske bandet Rammstein. Dette er Holger Johns første utstilling i Norge.

 

I prosjektrommet vises utstillingen Invisible Clarity – et samarbeidsprosjekt mellom Thale Fastvold og Tanja Thorjussen / LOCUS

Gjennom fotografi utforsker Thale Fastvold Genius Loci og med tegning utforsker Tanja Thorjussen Bardo, sammen utvikles den stedspesifikke installasjonen Kabinett som manifesterer en samtale med de hvileløse sjeler som har hjulpet til med dette prosjektet.

Thale Fastvold: Genius Loci er latinsk og betyr stedets ånd. I nær alle kulturer og til de fleste tider finner man steder som sies å inneha ånder eller spøkelser. Dette prosjektet viser fotografier av genius loci funnet i Norge og Hellas.

Tanja Thorjussen: Bardo er fra Tibetansk der Bar betyr liminalt sted/rom og Do betyr øy, eller utgangspunkt. Dette tegneprosjektet beskriver en liminal tid og tilstand mellom død og liv, før gjenfødelse, når ånden finner sin materie.

Kabinett er en installasjon med lyd hvor det er samlet inn zoologiske og kosmologiske gjenstander fra naturen og verdensrommet.

LOCUS er en kunst- og kuratorgruppe bestående av Thale Fastvold (f. 1978) og Tanja Thorjussen (f. 1970). Begge har fullført studiet i kurratorarbeid – utstilling og formidling ved Høgskolen i Telemark (2008). Thorjussen har også en BFA i maleri fra Parsons i NYC og Fastvold har en Cand.mag i litteraturvitenskap og kunsthistorie fra UiO og en BFA i fotografi fra IED i Roma.

Bilder fra utstillingen