Norsk Illustrasjonsfond

 

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst. Fondets midler forvaltes av et styre på tre medlemmer som velges av Tegnerforbundets årsmøte for tre år av gangen.

Fondet gir:

  • Støtte og stipend til illustratører
  • Støtte til billedkunstnere for gjennomføring av spesielle illustrasjonsoppgaver
  • Andre støttetiltak til fremme av illustrasjonskunst

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte
kr 10 000, 30 000, 50 000, 70 000*

Arbeidsstipend/prosjektstøtte er ment som midler du kan søke på til et prosjekt du skal i gang med, eller videreutvikle deg selv som illustratør. Stipend/støtte må være relatert til illustrasjon. Det kan være å jobbe med egne ideer, fordypning, teknisk assistanse (fotografering, printerutskrifter osv.). Det kan og brukes til utstyr som lerret, materialer til prosjektet og til reise hvis reisen er viktig for å tegne på bestemte steder. Søknaden skal begrunnes, maks 2000 tegn. Kort CV. Legg ved 4–8 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Studentarbeid blir ikke vurdert. Det kan søkes om 10.000,-, 30.000,-, 50.000,- og 70.000,-*
(*det er 2 års karantene på 70.000,-). 

Søknadsfristen er 15. mai og 15. oktober

 

Reise- og studiestipend

Reise- og studiestipend
kr. 35 000

Dette er et stipend som kan benyttes til reiser relatert til illustrasjon eller faglig utvikling. Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av pengene, maks 2000 tegn. Kort CV. Legg ved 4-8 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Dette stipendet kan ikke søkes før det har gått 2 år fra forrige gang du mottok reise- og studiestipend. Studentarbeid blir ikke vurdert.
Søknadsfristen er 15. mai.

Du kommer til søkerpotalen ved å klikke her.

Bolognastipend

Bolognastipend
kr. 15.000,-

Stipend for illustratører som ønsker å reise til barnebokmessen i Bologna. Kort CV. Legg ved 6-8 eksempler på arbeider for å vise faglig nivå. Det trengs ingen skriftlig begrunnelse. Studentarbeid blir ikke vurdert.

Det går og an å søke om å dra til lignende messer.

Søknadsfristen er 15. oktober.

 

Du kommer til søkerpotalen ved å klikke her.

Søknad

Du søker elektronisk via vår søkerportal ved å klikke her.

Ønsker du å sende pr. post er adressen:

Norsk Illustrasjonsfond
c/o Tegnerforbundet
Rådhusgt. 17
0158 Oslo

Tlf. 22 42 38 06

Følgende har mottatt stipend fra Illustrasjonsfondet

 

Vår 2017

Arbeids- og prosjektstøtte vår 2017
Idar Bøyum 30.000,-
Sigbjørn Lilleeng 30.000,-
Stephen Padget 30.000,-
Espen Friberg  20.000,-
Lars Fiske 70.000,-
Helene Egeland 15.000,-
Sindre Goksøyr 40.000,-
Tuva Synnevåg 70.000,-
Egon Låstad 70.000,-
Vegge og Kolsrud 30.000,-
Jill Moursund 70.000,-
Anine Hansen 30.000,-
Mari-Helene Hvalbye 50.000,-
Dagfinn Bakke 30.000,-

Reise- og studiestipend a kr 35.000,- vår 2017
Anja Dahle Øverbye
Hilde Hodnefjeld
Kristoffer Damskau
Dorte Walstad
Cecilie Ellefsen

Høst 2016

Arbeids- og prosjektstøtte:

Kristian Hammerstad 50.000,-
Martin Mauseth Hvattum 30.000,-
Kristin Roskifte 30.000,-
Hilde Hodnefjeld 30.000,-
Martin Ernsten 35.000,-
Øyvind Torseter 70.000,-
Mari Kanstad Johnsen 30.000,-
Anders Røkkum 50.000,-
Kristian Krohg-Sørensen 50.000,-
Thomas Falla Eriksen 50.000,-
Flu Hartberg 30.000,-
Elisabeth Moseng 30.000,-
Bente Jørgensen 50.000,-
Anders Kvammen 30.000,-
Kjersti Johanne Barli 30.000,-
Ronja Svenning Berge 30.000,-
Laila Myrseth Tryggeset 50.000,-
Trude Tjensvold 50.000,-
Helge Hjorth Bentsen 30.000,-
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, «Visibility» 30.000,-
 
Bolognastipend á kr. 15.000,-:
 
Inger Lise Belsvik
Håvard Johansen
Jens A. Larsen Aas
Eli Hovdenak
Øyvind Westgård
Lars Aurtande

Vår 2016

Arbeisstipend/Prosjektstøtte:
Siri Dokken 30.000,-
Tuva Synnevåg 30.000,-
Charlotte Sandmæl 20.000,-
Emil Khoury 50.000,-
John S Jamtli 50.000,-
Camilla Kuhn 30.000,-
Bo Gaustad 70.000,-
Cathrine Sandmæl 10.000,-
Ingri Haraldsen 30.000,-
Natalie Foss 50.000,-
Madelen Foss 50.000,-
Marianne Nygård 30.000,-
Thomas Malme Madsen 30.000,-
Ørjan Jensen 30.000,-
 
Reise- og studiestipend:
Stine Belden Røed 35.000,-
Bjørn Rune Lie 35.000,-
Martin Ernstsen 35.000,-
Ida Neverdahl 35.000,-
Sunniva Sunde Krogseth 35.000,-
Max Estes 15.000,-

Høst 2015 

Arbeisstipend/Prosjektstøtte:
Steffen Kverneland 70.000,-
Tord Torpe 50.000,-
Flu Hartberg 10.000,-
Nina Rønne Nordal 10.000,-
Sigbjørn Lilleeng 50.000,-
Eivind Gulliksen 70.000,-
Ronja Ragnhild Svenning Berge 50.000,-
Solveig Wiig 50.000,-
Åge Peterson 30.000,-
Fedor Sapegin 50.000,-
Rune Andersson 50.000,-
Marianne Engedal 30.000,-
Bendik Kaltenborn 30.000,-
Thomas Falla Eriksen 20.000,-
Tim Ng Tvedt 20.000,-
Xueting Yang 20.000,-Bologna:
Ragnar Aalbu 15.000,-
Kristoffer Kjølberg 15.000,-
Line Halsnes 15.000,-
Alice Lima de Faria 15.000,-
Anja Dahle Øverbye 15.000,-
Ella Kristine Okstad 15.000,-

Vår 2015

Arbeidsstipend/prosjektstøtte
Anne Britt Meese 30.000
Shwan Dier Qaradali 50.000
Anna Fiske 50.000
Tegnerforbundet 30.000
Øystein Runde 50.000
Øyvind Lauvdahl 50.000
Marvin Halleraker 70.000
Martin Ernstsen 30.000
Ivar P. Samulesen 20.000
Lars Fiske 70.000
Ida Larmo 30.000
Christopher Rådlund 50.000
Kay Arne Kirkebø 50.000
Elisabeth Moseng 30.000
Bjørn-Kowalski Hansen 50.000
Anita Løkken Evensen 30.000
Vegard Aulie Skjelbred 10.000
Eli Hovdenak 30.000
Stian Dahlslett 50.000
Oslo Comics Expo 30.000

Reise- og studiestipend á 35.000
Kari C. Toverud
Hilde Thomsen
Esben Slaatrem Titland
Sharmila Banerjee

Stipend høst 2014

Bolognastipend á 15.000
Eli Hovdenak
Anette Heiberg
Elisabeth Vold Bjone
Flu Hartberg
Tina Soli
Øyvind Westgård
Gry Moursund
Stine Belden Røed

Arbeidsstipend / Prosjektstøtte:
Sveinung Sudbø 10.000
Katrin Berge 30.000
Janniche Engelsen 30.000
Max Estes 50.000
Camilla Kuhn 30.000
Per Ragnar Møkleby 30.000
Lars Rudebjer 30.000
Anja Dahle Øverbye 70.000
Inga Husby Sætre 30.000
Mariken Steen 10.000
Tiril Valeur Holter-Andersen 30.000
Thomas Kirkeberg 30.000
Anne Aagaard 30.000
Kjersti Johanne Barli 30.000
Kjersti Lofthaug 70.000
Anders Røkkum 30.000
Maya Øvrebø 50.000
Eirik Lyster 10.000
Sindre Goksøyr 50.000
Kristin Roskifte 70.000
Øystein Vidnes 70.000
Lotte Slotterøy 50.000
Endre Skandfer 70.000
Kristoffer Kjølberg 30.000
Nesodden kunstforening, Vanntårnet 50.000
Marianne Engedal 50.000

Stipend vår 2014

Reise- og studiestipend á 35.000:
Camila Barrera Daza
Julius Vidarsønn Langhoff
Bo Gaustad
Bernard Blatch

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte:
Tor K. Morisse 30.000
Anette Moi kr 10.000
Mariken Steen kr 10.000
Feng Xian Lin 10.000
Katrine Kalleklev 30.000
Monia Nilsen 50.000
Ulrikke Nordseth 10.000
Natalie Federmann Foss 30.000
Madelen Foss 30.000
Alice Lima de Faria 50.000
Sunniva Sunde Krogseth 30.000
Mari Kanstad Johnsen 70.000
Ingrid Rognstad 30.000
Siri Dokken 70.000
Gunhild Vegge 50.000
Vegard Fossum Haugaard 70.000
Harld Nordberg 70.000
Lars Elling 50.000

Stipend høst 2013

Bolognastipend a 15.000
Bo Gaustad
Sunniva Sunde Krogseth
Aslak Gurholt Rønsen
Marius Renberg
Jorunn Mulen
Anja Dahle Øverbye
Oda Valle

Arbeidsstipend a 70.000
Hilde Hodnefjell
Gry Moursund
Lars Aurtande
Ragnar Aalbu

Prosjektstøtte
Linn Alexsandra Reier 50.000
Yang Xueting 50.000
Max Estes 35.000
Fedor Sapegin 50.000
Katrin Berge 35.000
Trude Tjensvold 40.000
Dongery v/Kristoffer Kjølberg 55.000
Anna Katrin Karlsson 25.000

Stipend vår 2013

Reise- og studiestipend a 35.000
Anne-Kristin Hagesæter
Espen Friberg
Stella East
Erling Knutsen
Fam Ekmann

Prosjektstøtte
Magnhild Winsnes 50.000
Stian Hole 55.000

Stipend og prosjektstøtte høst 2012

Arbeidsstipend á kr. 70 000
Fiske, Anna
Horvei, Øivin
Kloster, Camilla
Moursund, Jill
Ousland, Bjørn
Torvund, Ingrid

Prosjektstøtte
Haraldsen, Ingri – kr. 40 000
Hovdenak, Eli – kr. 50 000
Kanstad Johnsen, Mari – kr. 20 000
Øien, Jan-Kåre – kr. 50 000

Bolognastipend á kr 15 000
Fagernes, Annelin
Fiske, Lars
Gerlyng, Marlene
Halsnes, Line
Hartberg, Flu
Horndal, Sissel
Lileng, Tone
Lofthaug, Kjersti
Mordvinova, Yulia ( Julia)
Okstad, Ella Kristine
Røed, Stine Belden

Stipend vår 2012

Reise/studiestipend á kr. 35000
Baird, Vanessa, Oslo
Kolsrud, Lasse, Oslo
Kongsgaard, Ingerlise, Haslum

Prosjektstøtte (vår)
Oslo Comics Expo, kr. 30 000
Myklebust, Morten, kr 20 000
Myhrvold, Morten Malvin, Oslo, kr. 35 000
Avistegnernes hus, Drøbak, kr. 20 000
Berkaak, Hanne, Oslo, kr. 25 000

Stipend høst 2011

Arbeidsstipend á kr. 70 000
Agdestein, Bjarte, Oslo
Haslund, Gunnar, Horten
Johnsen, Åshild Kanstad, Bergen
Kvernland, Steffen, Oslo
Røed, Stine Belden, Bergen
Saugestad, Annette Helland, Hølen
Teneiro, Rui, Nittedal

Prosjektstøtte
Wenche Øyen, Neoddtangen kr. 20 000
Piotrowska, Malgorzata, Snarøya kr. 40 000

Bolognastipend á kr 15 000
Carpentier, Elise, Oslo
Duzakin, Akin, Son
Estes, Max, Oslo
Friberg, Espen, Oslo
Gaustad, Bo, Oslo
Moseng, Elisabeth, Oslo
Rønsen, Aslak Gurholt, Oslo
Schäffer, Anne, Oslo
Teirlinck, Goedele, Stavanger
Tothammer, Lars, Nesoddtangen
Valle, Oda, Svanøybukt
Aagaard, Anne, Oslo

Stipend vår 2011

Reise/studiestipend á kr. 35 000
Irgens, Åshild, Oslo
Nyhus, Svein, Tjøme
Ulset, Anja, Bergen
Verbiesen, Marieke, Bergen

Prosjektstøtte (vår)
Andersen, Johanne E, Oslo, kr 48 000
Avistegnernes Hus, Drøbak kr. 40 000
Andersson, Rune Johan, Oslo kr 35 000
Bredesen, Trond, Oslo, kr 55 000
Mathiassen, Magnus Voll, kr. 10 000
Norseng, Elisabeth, Oslo, kr 45 000
Oslo Comics Expo, kr. 30 000
Øverby, Anja Dahle, Oslo kr. 12 445

Høst 2010

Arbeidsstipend á kr. 70.000
Gaustad, Bo, Oslo
Fiske, Lars, Oslo
Estes, Max, Oslo
Dent, Ian, Drøbak
Os, Ingvild, Bergen

Bolognastipend á kr 15 000
Bøhn, Ingun, Oslo
Fiske, Anna, Oslo
Grytå, Sissel, Oslo
Gulliksen, Eivind, Haslum
Hellenes, Mette, Oslo
Hagen, Brith Helland, Flekkerøy
Hovdenak, Eli, Oslo
Kristiansen, Katrhine, Klepp
Nilsen, Henriette, Kragerø
Stai, Kari, Inderøy
Tjensvold, Trude, Oslo
Øien, Jan-Kåre, Drøbak

Prosjektstøtte (vinter)
Johannessen, Kurt, Bergen, kr. 20 000
Strand, Randi, Oslo, kr. 20 000
Bergene, Knut Nerheim, Berg, kr. 25 000
Raknes, Line Beate, Oslo, kr. 25 000

Våren 2010 fikk følgende stipend og prosjektstøtte fra Norsk Illustrasjonsfond:

Reise-studiestipend á kr. 35 000:
Bernhard Blatch, Haslum
Brandt, Christian, Kolbjørnvik
Granli, Kristin, Drammen
Hodnefjell, Hilde, Oslo
Hembery, Gunnlaug Moen, Krokstadelva
Jansson, Rolf, Horten
Nyhus, Egil, Oslo
Vintervold, Kristine, Oslo
Wright, Emma, Oslo
Toverud, Kari C., Oslo

Prosjektstøtte:
Kaltenborn,Bendik, Oslo kr. 35 000
Lie, Bjørn, Bristol, UK kr. 35 000
Milkandmoney, Oslo kr. 20 000

Høsten 2009 har følgende fått stipend eller prosjektstøtte fra Norsk Illustrasjonsfond:

Arbeidsstipend á kr. 70.000.
Baird, Vanessa/Hellenes, Mette, Oslo
Hegtun Ellen/ Anne Kari Ødegård, Oslo
Nilsen, Henriette, Kragerø
Nilsen, Maja, Veierland
Skrivervik, Kristin, Nesoddtangen
Stai, Kari, Oslo
Yokoland, Oslo

Bolognastipend á kr 15 000
Aurtande, Lars, Oslo
Baird, Vanessa, Oslo
Grossmann, Werner, Oslo
Gurowska, Anna Roza, Oslo
Halsnes, Line, Oslo
Hellenes, Mette, Oslo
Hodnefjell, Hilde, Oslo
Irgens, Åshild, Oslo
Kaardahl, Anders F., Horten
Nyhus, Svein, Tjøme
Ousland, Bjørn, Nesoddtangen
Roskifte, Kristin, Oslo
Rønsen, Aslak Gurholt, Oslo
Sand, Kristine Agøy, Oslo
Seim, Cecilie, Hølen
Wall, Pia, Stavanger
Valle, Oda, Svanøybukt
Vegge, Gunhild, Oslo

Prosjektstøtte
Husø, Anne Frey, Nesoddtangen, kr. 20 000
Kolstad, Harald, Oslo, kr. 35 000
Laakso, Päivi, Oslo, kr 35 000

Våren 2009 har følgende fått stipend eller prosjektstøtte fra Norsk Illustrasjonfond:

Reise-og studiestipend à kr. 35 000
Anders Kaardahl, Horten
Urd von Hentig, Spangereid
Kjersti Lofthaug, Oslo
Feng Xian Lin, Bergen
Anne Kristin Hagesæther, Oslo
Lasse Kolsrud, Oslo
Gunhild Vegge , Oslo
Mari Kanstad Johnsen, Bergen
Anne Guro Larsmon, Oslo
Helena Ohlson, Oslo

Prosjektstøtte
Johanne Fronth-Nygren, London kr. 13 300
Kristin Oftedal/Grafill illustrasjon, Oslo kr. 16 000
Wenche Gulbransen, Oslo kr. 50 000

Stipend høst 2008

Arbeidsstipend á kr 70 000
Steffen Kverneland, Oslo
Jon Arne Sæterøy, Frankrike
Oda Valle, Svanøybukt

Prosjektstøtte
Ellen Linde-Nielsen, Svartskog, kr. 20 000
Roddy Bell, Oslo, kr. 30 000
Åshild Kanstad Johnsen, Bergen, kr. 50 000
Inga Sætre, Oslo, kr. 50 000
Tina Soli, Oslo, 30 000
Hedvig Wright Østern, Spikkestad, kr. 50 000
Anja Bjorli Dahle, Oslo, kr. 15 000
Jill Moursund,Oslo, kr. 30 000
Julia Vance, Oslo, kr. 50 000

Bolognastipend á kr 15 000
Marianne Nygård, Oslo
Margit Midling, Arendal
Inger Lise Belsvik, Oslo
Svein Størksen, Oslo
Kristin Roskifte, Oslo
Bjørk Bjarkadottir, Oslo
Johanne E. Andersen, Oslo
Lina Beate Raknes, Bergen
Elise Carpentier, Oslo
Øivind Jorfald, Vollen
Hilde Kramer, Enebakkneset
Jørgen Nordlie, Oslo
Bo Gaustad, Oslo

Reise- og studiestipend kr. 35 000 fra NIF vår 2008
Johanne Emilie Andersen
Rune Johan Andersson
Martin Erntsen
Annette Saugestad Helland
Arne Roar Lund
Karl E. Nilsen
Rui Tenreiro
Wenche Øyen

Prosjektstøtte vår 2008
Ida Kristine Larmo kr. 20 000
Torild Rødland kr. 15 000

Stipend og prosjektstøtte fra NIF 2007

Mats Jørgen Sivertsen
Johan Urban Bergquist
Wenche Gulbransen

Arbeidsstipend á kr. 70 000
Gry Maursund
Øyvind Torseter
Marvin Halleraker
Hilde Kramer

Bolognastipend kr. 15 000
Anna Fiske
Hilde Hodnefjell
Åshild Irgens
Anne Britt Meese
Svein Nyhus
Julia Mordvinova
Kari Stai
Ragnar Aalbu

Stipend og prosjektstøtte fra Norsk illustrasjonsfond 2006

Reise/studiestipend
Lasse Kolsrud, Oslo
Marianne Nygård, Oslo

Arbeidsstipend á kr. 50.000.-
Pia Wall, Stavanger
Ragnar Aalbu, Oslo
Reidar Kjelsen, Oslo
Eivind Gulliksen, England
Lars Rudebjer, Gressvik
Kristin Roskifte, Oslo
Thomas Tengesdal Nordby, Oslo
Elisabeth Moseng, Oslo
Hanne Berkaak, London

Bolognastipend á kr. 15.000.-
Lars Aurtande
Kathrine Kristiansen
Jill Mourssund
Gry Mourssund
Ingerlise Kongsgaard
Sissel Grytå
Kjersti Lofthaug
Jens Kristensen
Egil Nyhus
Anders Kaardal
Lasse Kolsrud
Nina Engelsen
Tone Lileng
Nina Elisabeth Grøntvedt

Prosjektstøtte
Kr. 40.000.- Annlaug Auestad, Stavanger
” 38.000.- Lars Aurtande, Oslo
” 50.000.- Øivind Hovland,
” 30.000.- utstilling Theodor Kittelsen, Kragerø Museum
” 35.000.- Lene Ask, Oslo
” 35.000.- Svein Nyhus, Tjøme

Tegnerforbundets Jubileumsstipend á kr. 25.000.-
Espen Grøgaard
Bente Tønnesen
Ketil Skøyen
Harald Nordberg
Omar Andreen
Ulf Aas
Ingun Bøhn

Stipend og støtte våren 2017
Søkerportalen for stipendbehandling våren 2017 er åpen fra 1. april, søknadsfristen er 15. mai. Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig imot søknader sendt i posten. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. mai 2017.

Stipend høsten 2017
Søkerportalen for stipendbehandling høsten 2017 er åpen fra 1. september. Søknadsfristen er 15. oktober. Vi anbefaler å bruke søkerportalen: www.norskillustrasjonsfond.no, men vi tar selvfølgelig i mot søknader sendt i posten. Søknader sendt i posten må være poststemplet senest 15. oktober 2017.

Rapportering
Vi ønsker at du som får tildelt stipend eller støtte sender en mail (post@norskillustrasjonsfond.no ) eller brev til Norsk Illustrasjonsfond, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo, hvor du med noen få setninger beskriver hva stipendet er brukt til.

Du kommer til søkerportalen ved å klikke her.

Alle stipend og støtteordninger skal innberettes og beskattes som næringsinntekt.

Fondets webside: www.norskillustrasjonsfond.no

For ytterligere informasjon kan fondets sekretær Dana Strandli kontaktes.
Mob. 920 10 413 eller epost: post(at)norskillustrasjonsfond.no

Søknaden sendes til:
Norsk Illustrasjonsfond
Tegnerforbundet
Rådhusgata 17
0158 Oslo