Arkiv | Tidligere utstillinger

02.06.-02.07.2017: KHiO / Tegnelabben

 

Vi hadde ikke kart

Line: Hva skal du med den bjørnen?

Thomas: Det er en jerv, og den er ikke med.

Camilla: Hæ?

Rikke: Det mulige virker ekte og sannheten finnes, men den har mange ansikter, som Hannah Arendt siterer fra Franz Kafka.

Anna: 500 letters?

Liva: Nei, 238.

Vi er 11 studenter fra ulike år på BA Medium- og Materialbasert kunst på Kunsthøgskolen i Oslo som utgjør Tegnelabben. I Tegnelabben driver vi med tegning i vid forstand. Vi viser tegning som assemblage, imaginær tegning, tegning på trykk og tegning i installasjon. For noen av oss er tegningen mer en del av prosessen enn av sluttresultatet, men uansett like viktig.

«Vi hadde ikke kart» viser til lange, snirklete diskusjoner som ledet oss fram til åpningen den 2. juni. For hvem behøver kart når målet er vidåpent?

Rikke Sund Carlsen, Thomas Iversen, Anna Nyström, Ilona Treilib, Liva Wraae Roth, Beatrice Guttormsen, Camilla Norderhaug , Linda Hærnes, Line Prip, Nina Austnes Øien, Patricia Risopatron Berg.

 

Bilder fra utstillingen

27.04.-28.05.: Andreas Lærum / Sara Wallgren / Kristin Evensen

Andreas Lærum 

Utstillingens tittel er Frivillig tvang og består av 27 tegninger. Tegningene presenteres i blokker av 3 x 3 fordelt på tre vegger i galleriets ytre del. Lærum bruker fargeblyanter og tusj på papir som medium. Han utforsker i denne utstillingen hva som skjer i grenselandet mellom det menneskeskapte teknologiske og det naturlig organiske. Et eksempel på dette er hvordan kunstig intelligens forholder seg til evolusjon eller seksualitet. 

Andreas Lærum (1975) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet. 

 ’Artificial Intelligence vs Intelligent Design’, Andreas Lærum.

Sara Wallgren 

Sentralt i Wallgrens arbeidsprosess ligger balansen mellom interessante emner og arbeidsmetoder. Fundamentet ligger i tegning og lyd. Hun inspireres ofte av et materiale eller et tilstands forutsetninger og fysiske egenskaper. Slik skapes definisjoner som kategoriserer fenomener. Grensen mellom lyd og tegning er for Wallgren ofte uklar, og det har vært sentralt i arbeidet med hennes utstilling til Tegnerforbundet. Gjennom materiale og form har hun arbeidet med tegningenes mulighet til å både tilføre og ta bort lyd. 

Sara Wallgren (1981) bor og arbeider i Berlin. Hun er utdannet ved Malmö Konsthögskola og The Cooper Union School of Fine Arts i New York. De senere årene har hun stilt ut hos blant andre Galleri Belenius, Lunds Konsthall, Bonniers Konsthall og Teckningsmuseet i Laholm.

 ’Equipoise’, Sara Wallgren.

Kristin Evensen 

Kristin Evensen arbeider med blyant på papir i små formater og viser nye arbeider i prosjektrommet. Fra avstand synes tegningene som mørke, nærmest monokrome flater og tilskueren får først på nært hold se motivet. Motivene er hentet fra virkelige steder og er utsnitt fra funksjonell urban arkitektur og industriområder med fokus på geometriske grunnformer. Teknikken er meget tidkrevende og nitid. Komposisjonene bygges opp lag for lag med meget lett blyantskravering på tynt skjørt papir, fra de lyseste gråtoner ned til de mørkeste valører. 

Kristin Evensen (1965) er utdannet ved Statens Kunstakademi (KHiO). Hun har tidligere hatt separatutstillinger i Kunstnerforbundet, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Oslo Kunstforening og har deltatt på ulike gruppe- og kollektivutstillinger. Hennes arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og SKMU. Hun bor og arbeider i Kristiansand. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd. 

 Installasjonsfoto fra tidligere utstilling (SKMU, 2012). Foto: Kristin Evensen.

Bilder fra utstillingen

 

16.03.-23.04.: Sissel Fredriksen / Hans Kristian Borchgrevink Hansen

Sissel Fredriksen: Ute. Speiling. Avisene.

Sissel Fredriksen arbeider med tegning der det ofte er motsetninger eller sammenstillinger som utforskes og gir et utgangspunkt for å se tvetydigheter. Fredriksens utstilling i Tegner-forbundet er delt inn i tre deler; Ute, Speiling, Avisene. De ulike delene utgjør en måte for kunstneren å sortere tanker om åpenhet, informasjon og tilbaketrekning; 

’Ute’ samler sammen tegninger som undersøker, bearbeider og sammenstiller naturinntrykk. Det er uterommet med uendelige variasjoner og størrelser. Et sted som rommer alt fra forutsigbarhet til kaos. 

’Speiling’ viser et mer kontrollert, tett og begrenset rom. 

’Avisene’, er bygget opp med en struktur som ligner et rammeverk fra avisverden. En form som indikerer informasjon, bearbeidelse av stoff og objektivitet. I avisversjonen er informasjonen mer flytene, subjektiv og uklar. Sidene utformes ved å vektlegge oppsettet og bildene, mens teksten blir uvesentlig og uleselig. 

Sissel Fredriksen er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (1993) og Statens Høgskole for Kunst-håndverk og Design (1989). Fredriksen er innkjøpt av  SpareBank1 Nord-Norges kunststiftelse, Troms fylkeskommune og St. Olavs Hospital. I 2014 ble hun tildelt Statens stipend for etablerte kunstnere.

Avisen2

Hans Kristian Borchgrevink Hansen: Bylukter

Hans Kristian Borchgrevink Hansen tar utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han prøver å ta materialene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken. Ikke forme dem etter forutbestemte ideer, men la seg lede av de iboende egenskapene i materialet. Som en passiv kunstner, ledet av det ørlille.

’Bylukter’ er en utstilling bestående av papirarbeider, veggtegninger og en animasjonsfilm.

Filmens protagonister er smårusk og objekter plukket opp fra gaten eller ateliergulvet under et opphold i en europeisk storby. Sammen med filmen vises papirarbeider montert over en veggtegning av lommerusk. Utstillingen danner et rikt arkiv av materialer, former, farger, overflater og historier. Materialet kartlegger byens visuelle underskog og danner en reisebeskrivelse fortalt gjennom oppdagelser, rester og fragmenter.

Hans Kristian Borchgrevink Hansen er utdannet ved Nordland Kunst og Filmskole, Kunsthøyskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen (2011). Han er innkjøpt av offentlige og private instutisjoner, bl.a. Nordnorsk Kunstmuseum og Skogfinsk Museum.

detritus

Velkommen til åpning torsdag 16. mars kl. 18.

Bilder fra utstillingen

09.02. – 12.03.: Per Teljer / Trond Hugo Haugen

anesthesia (no.4)

Per Teljer: Not in the face! Not in the face!

Per Teljer har produsert alle sine verk i løpet av året 2016, som i stor grad var preget av kollektiv forferdelse og sorg over kjente personer som gikk bort, terror, politiske hendelser og bevegelser i verden. Det finnes ingen direkte visuelle referanser til disse hendelsene i Teljers bilder, men at de har påvirket han, og påvirket hans tanker, uttrykk og motiver, er det likevel ingen tvil om. Det er hans egne redsler, fobier og bekymringer som er talende i de mørke, dystopiske arbeidene i kull og olje på lerret.

– Når jeg nå gjør sluttregnskap for året 2016 gjennom arbeidene mine kan jeg tydelig føle på tilstanden i mitt eget, lille atelier parallelt, og i forhold til, den store tilstanden der utenfor på samme tid.

I Norge og internasjonalt er Per Teljer best kjent som video- og filmskaper. Først i videokunstgruppen Sunny Heart Videos (1994-1997), og siden 1997 med egne produksjoner. I 2014 la han imidlertid kameraet til side og vendte tilbake til tegning og maleri. Per Teljer (født 1970) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1992 til 1997). Han er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han bor og arbeider i Berlin og Oslo. 

IMG_5305

Trond Hugo Haugen: UTTAK
 
Trond Hugo Haugen viser flere nye verk som et uttak fra en arbeidsprosess og fra et kunstnerskap. Dette uttaket starter med en serie med kulltegninger som ser på nasjonale hendelser i tidsrommet fra 1975 til 2014, sortert etter når på døgnet hendelsene fant sted. 
 
–  Dette er hendelser som vi fortatt kollektivt minnes og som har formet det samfunnet vi lever i ved å utfordre våre juridiske, økonomiske og moralske grenser, som har utløst ny organisering, nye forskrifter og nytt lovverk med den hensikt å beskytte oss. Felles for dem alle er det menneskelige valget hendelsene representerer, enten som en indirekte eller direkte årsak til hendelsen, eller de valg som ble tatt i ettertid av styremakter, etterlatte eller presse. 
 
Foruten tegninger viser uttaket animasjon, fotografi og et lydverk. Samlet tegner Haugen opp et bilde av vår tid og våre valg, hvor han også spør hvor kunstneren har sin plass. 

Trond Hugo Haugen
 (f. 1975) arbeider med hovedvekt på tegning og større flerårige kunstprosjekt i det offentlige rom innenfor en politisk, historisk og stedsrelatert kontekst. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, driver forlaget noCUBE og innkjøpt av Malmö Kunstmuseum, Stavanger kunstmuseum og Göteborg Stad.

 Bilder fra utstillingen