Kommende utstillinger

2015

06.01. - 25.01.: Kunstakademiet i Tromsø
Kunstakademiet i Tromsø vil åpne utstillingsåret i Tegnerforbundet. Akademiet har invitert billedkunstner Andreas Siqueland til å lede åtte studerende frem mot utstillingen; Robel Temesgen Bizuayehu, Madelen Eliasson, Simon Gran-Danielsson, Cal Harben, Linus Krantz, Beate Persdotter Løken, Georgia Munnik, Andreas Siqueland, Ane Cecilie Valasjø.

Øyet_i_hånden_tegning_web

29.01 – 22.02.: Susanne Roti, Kjersti Lande og Veslemøy Sparre Jansen

SUSANNE ROTI:
Susanne Roti sine arbeider befinner seg i sjiktet mellom bilde og plagg og mellom representasjon og virkelighet. Tegningene utføres med kulepenn og trykkes digitalt på tekstil, som videre formgis til klesplagg. Arbeidene består av både sydde detaljer og tegning av stofflighet og tekstur. De viser på en og samme tid et plagg og ideen om et plagg.

KJERSTI LANDE:
Somewhere, There bærer med seg en lengten etter et annet sted. Det kan være et fiktivt sted, et sted det er fysisk umulig å befinne seg, som i det ytre verdensrom, eller stedet man alltid har ønsket seg til. Med blyant gjengir jeg et fotografi fra Uluwatu, Bali. Jeg tviler på at jeg noen gang vil dra dit. Detaljene gjenoppstår flekkvis på papiret. Grafittlaget tar gradvis form. Omgivelser dannes.

VESLEMØY SPARRE JANSEN
Utstillingen vil vise gouacher med motiv hentet fra Lærdals trehus-arkitektur og farger. Brannen i Lærdal viste hvor lett det kan ende med tap av vesentlige deler av vår kulturarv. Prosjektet viser hus som alle er representative for denne kulturarven som vi fortsatt har, ikke minst i mindre byer og tettsteder. Brannen i Lærdal, og de verdier som står på spill, har derfor gyldighet for hele landet.

26.02 – 29.03.: Camilla Engman og Hanne L. O. Kristoffersen

CAMILLA ENGMAN:
“I Camilla Engmans arbete gömmer sig en tyst och långsam värld där omedvetenheten om det egentliga slutmålet och endast vaga impulser om vart hon är på väg formar en omisskännlig värld där människor, djur och former förenas i varandra, tar avstamp i ensamheten, gräver och blickar ut mot stjärnorna och ger oss pusselbitar ur livet.”

HANNE L.O. KRISTOFFERSEN
‘My mother was a feminist…’
Tegningene kan leses som en historie om mellommenneskelige relasjoner. Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet og forteller historier om personer som ikke er fysisk synlige. Tegningene er hovedsaklig holdt i gråskala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Utstillingen følges av en publikasjon med tekst og videoprosa.

09.04. – 03.05.: Bertil Greging og Barbara Czapran

BERTIL GREGING
‘Pappskallepapirarbeider’
Jeg vil vise tegninger/collager uført på papir og papp. En rask metode og teknikk som frigjør og tildels utvider mitt uttrykksbehov. Noen tegninger vil være hele, andre tegninger vil være skåret /revet opp for å danne et nytt hele i et annet arbeid. Oljestift, tørrpastell, akrylmaling, grafittspray, maskeringtape, blyant, pensel, collagelim blir brukt om hverandre for å danne komposisjon, linjer, flater og farger.

BARBARA CZAPRAN
‘Stillheten er mitt papir’
Lavverdimaterialer som bølgepapp, kartong, papir, papp, brukte fyrstikker etc, er noe som alltid har interessert meg. Arbeidsteknikken er både krevende og langsom, og endrer ofte materialets opprinnelige uttrykk.Ved utforskingen av lavverdimaterialene og endringen av deres opprinnelige uttrykk, prøver jeg å sette søkelyset på hva disse verdiene egentlige består av, og hvorfor vi det hele tatt deler opp ting i ulike kategorier.

07.05. – 31.05.: Love Dahlstedt og Silje Rønneberg Hogstad

LOVE DAHLSTEDT
Love Dahlstedts bilder utgår ifrån stilleben byggda av objekt från nu och då.
Teman rör sig bl.a. kring obehandlade fragment av minne, skam och tillkortakommande.
Händelser, ögonblick och objekt som kan påminna om känsla av evig utsatthet och misslyckande, reell eller ej.

SILJE RØNNEBERG HOGSTAD
Livet innenfor hjemmets fire vegger er en tilbakevendende tematikk i Silje Rønneberg Hogstads tegninger. Ofte låner hun elementer fra ulike former for barnekultur og fordreier dem i et spontant uttrykk hvor det humoristiske og det truende kombineres.

06.06. – 12.07.: Østlandsutstillingen

Med tittelen Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted vises Østlandsutstillingen for første gang på 13 år i Oslo igjen.

I vår samtid er fokus på identitet et stadig tilbakevendende tema. For å oppdage mer av sin egen identitet og for å utvikle den, trenger mennesket å identifisere egne og andres sosiokulturelle miljøer og en tilknytting / distanse til disse. Samtidskunstens mangfold kan inspirere betrakteren til å finne flere sider av sin identitet. Stedet, der man opplever kunsten eller der en oppdager flere sider av sin identitet, er ofte, men ikke alltid, av stor betydning. Derfor er et av de sentrale spørsmålene som vi inviterer kunstnere til å svare på gjennom sitt kunstneriske uttrykk: Hvordan påvirker stedet (inkludert kunst i offentlige rom, kunst i utstillinger, kunst hjemme hos folk) den identitetsdannende prosess hos mennesker? Og hvordan påvirker kunstnernes og betrakterens egen identitet opplevelsen av et sted/rom?

13.08. – 13.09.: Lewis & Taggart

17.09. – 18.10.: Illustrasjon/Tegneserie

22.10. – 22.11.: 

26.11. – 23.12.: Åpent Hus