Kommende utstillinger

2015

26.02 – 29.03.: Camilla Engman og Hanne L. O. Kristoffersen

Hangin_Camilla Engman

CAMILLA ENGMAN:
“I Camilla Engmans arbete gömmer sig en tyst och långsam värld där omedvetenheten om det egentliga slutmålet och endast vaga impulser om vart hon är på väg formar en omisskännlig värld där människor, djur och former förenas i varandra, tar avstamp i ensamheten, gräver och blickar ut mot stjärnorna och ger oss pusselbitar ur livet.”

Love_web

HANNE L.O. KRISTOFFERSEN
‘My mother was a feminist…’
Tegningene kan leses som en historie om mellommenneskelige relasjoner. Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet og forteller historier om personer som ikke er fysisk synlige. Tegningene er hovedsaklig holdt i gråskala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Utstillingen følges av en publikasjon med tekst og videoprosa.

09.04. – 03.05.: Bertil Greging og Barbara Czapran

Uten Tittel

BERTIL GREGING
‘Pappskallepapirarbeider’
Jeg vil vise tegninger/collager uført på papir og papp. En rask metode og teknikk som frigjør og tildels utvider mitt uttrykksbehov. Noen tegninger vil være hele, andre tegninger vil være skåret /revet opp for å danne et nytt hele i et annet arbeid. Oljestift, tørrpastell, akrylmaling, grafittspray, maskeringtape, blyant, pensel, collagelim blir brukt om hverandre for å danne komposisjon, linjer, flater og farger.

installation-tegnerfrb_web

BARBARA CZAPRAN
‘Stillheten er mitt papir’
Lavverdimaterialer som bølgepapp, kartong, papir, papp, brukte fyrstikker etc, er noe som alltid har interessert meg. Arbeidsteknikken er både krevende og langsom, og endrer ofte materialets opprinnelige uttrykk.Ved utforskingen av lavverdimaterialene og endringen av deres opprinnelige uttrykk, prøver jeg å sette søkelyset på hva disse verdiene egentlige består av, og hvorfor vi det hele tatt deler opp ting i ulike kategorier.

07.05. – 31.05.: Love Dahlstedt, Silje Rønneberg Hogstad (og IIR  – Illustrator in Residence)

Puss_in_Boots_shadow_2014_96x69cm_web

LOVE DAHLSTEDT
Love Dahlstedts bilder utgår ifrån stilleben byggda av objekt från nu och då.
Teman rör sig bl.a. kring obehandlade fragment av minne, skam och tillkortakommande.
Händelser, ögonblick och objekt som kan påminna om känsla av evig utsatthet och misslyckande, reell eller ej.

At-Home_web

SILJE RØNNEBERG HOGSTAD
Livet innenfor hjemmets fire vegger er en tilbakevendende tematikk i Silje Rønneberg Hogstads tegninger. Ofte låner hun elementer fra ulike former for barnekultur og fordreier dem i et spontant uttrykk hvor det humoristiske og det truende kombineres.

06.06. – 12.07.: Østlandsutstillingen

Med tittelen Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted vises Østlandsutstillingen for første gang på 13 år i Oslo igjen.

I vår samtid er fokus på identitet et stadig tilbakevendende tema. For å oppdage mer av sin egen identitet og for å utvikle den, trenger mennesket å identifisere egne og andres sosiokulturelle miljøer og en tilknytting / distanse til disse. Samtidskunstens mangfold kan inspirere betrakteren til å finne flere sider av sin identitet. Stedet, der man opplever kunsten eller der en oppdager flere sider av sin identitet, er ofte, men ikke alltid, av stor betydning. Derfor er et av de sentrale spørsmålene som vi inviterer kunstnere til å svare på gjennom sitt kunstneriske uttrykk: Hvordan påvirker stedet (inkludert kunst i offentlige rom, kunst i utstillinger, kunst hjemme hos folk) den identitetsdannende prosess hos mennesker? Og hvordan påvirker kunstnernes og betrakterens egen identitet opplevelsen av et sted/rom?