Kommende utstillinger

06.06. – 12.07.: Østlandsutstillingen

Med tittelen Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted vises Østlandsutstillingen for første gang på 13 år i Oslo igjen.

I vår samtid er fokus på identitet et stadig tilbakevendende tema. For å oppdage mer av sin egen identitet og for å utvikle den, trenger mennesket å identifisere egne og andres sosiokulturelle miljøer og en tilknytting / distanse til disse. Samtidskunstens mangfold kan inspirere betrakteren til å finne flere sider av sin identitet. Stedet, der man opplever kunsten eller der en oppdager flere sider av sin identitet, er ofte, men ikke alltid, av stor betydning. Derfor er et av de sentrale spørsmålene som vi inviterer kunstnere til å svare på gjennom sitt kunstneriske uttrykk: Hvordan påvirker stedet (inkludert kunst i offentlige rom, kunst i utstillinger, kunst hjemme hos folk) den identitetsdannende prosess hos mennesker? Og hvordan påvirker kunstnernes og betrakterens egen identitet opplevelsen av et sted/rom?

13.08. – 13.09.: Lewis & Taggart og Arne Roar Lund

 

17.09. – 18.10.: Kristian Krohg-Sørensen, Xuenting Yang og Anja Dahle Øverby

 

22.10. – 22.11.: Marie-Claude Bougard, Pia Krabberød, Brynhild Elvira Winther, Trond Sebastian Rusten

 

26.11. – 23.12: Åpent Hus