13.08. – 13.09.2015: Lewis & Taggart / Arne Roar Lund

13.08. – 13.09.: Lewis & Taggart og Arne Roar Lund

LEWIS & TAGGART

‘A line in spite of itself’

lewis_taggart

Lewis & Taggarts verk komponeres av materialer de har funnet og samlet over flere år. Materialene fungerer som et utgangspunkt for fremstillingen av nye former og komposisjoner. Kunstnerene har en særlig interesse for objekter som innehar bestemte kvaliteter; de som er små nok til å skifte hender i hverdagen, de som kan sirkulere i periferien av en sentralisert økonomi, og de som innehar både en formell og en kontekstuell resonans.

Selv om kunstnerduoen som regel jobber skulpturelt, trekker de ofte frem elementer av tegning gjennom en aktiv bruk av linjen. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom utstillingen i Tegnerforbundet. Utvalget av to- og tredimensjonale arbeider hentet fra perioden 2011 og frem til idag, er for første gang sammenstilt på en måte som søker å vurdere og undersøke ontologien i linjen – i funnet materiale og dagligdagse objekter.

Lewis & Taggart (Andrew Taggart og Chloe Lewis) er en canadisk kunstnerduo som for tiden holder til i Bergen, Norge, og St. Johns, Newfoundland, Canada. De har jobbet sammen siden 2006, og i 2010 fikk de en felles Master fra Bergen Kunst- og designhøgskole. Deres arbeid har siden vært utstilt i separatutstillinger ved Entrée, Bergen (NO), Syntax, Lisboa (PT), ISCP, New York City (US), Kunstverein Leipzig (DE), noplace, Oslo (NO), og Senter for Contemporary Art, Warszawa (PL). Lewis & Taggart har blitt tildelt Canada Council for Arts, Künstlerhaus, Bethaniens ‘International Artist Residency’ i Berlin for 2015/2016.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

ARNE ROAR LUND

‘Streken er satt’

pressebilde_SHKSlærere

Arne Roar Lund (født 19. august 1950) er en norsk karikaturtegner og illustratør utdannet på grafisk avdeling ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo fra 1972 til 1976.

Lunds tegninger kjennetegnes av en stram strek, presis penneskravering og et sikkert tegnerhåndverk. På Tegnerforbundet viser han en rekke rettstegninger publisert i Aftenposten, samt portretter publisert i Dagens Næringsliv. Lund har bl.a. tegnet karikaturportretter fast for Ny Tid, Aftenposten og Samtiden, og i flere år hadde han også fast engasjement som portrettegner for Dagens Næringslivs lørdagsutgave. I 2002 ble det utgitt en serie frimerker med karikaturer av folkekjære skuespillere portrettert av Lund. Han har flere ganger deltatt på Høstutstillingen, og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

Bilder fra utstillingen