Liv Dessen

24720

Dessen. Liv. En tankestund. Kull og pastell. 48 x 55 cm. Kr. 14 000,-

24300

Dessen, Liv. Møbel med blå fjær. Pastell og kull. 38,5 x 28,5 cm. Kr. 9 000,-