Marit Bockelie

24258

Bockelie, Marit. Orkesterprøve i Aulaen. Tusj og akvarell. 46 x 54 cm. 4 000,-