Info om Tegnerforbundet

Tegnerforbundet ble stiftet i 1916 og er den eldste av alle billedkunstorganisasjonene. Forbundet ble startet av en gruppe tegnere som ville etablere en interesseorganisasjon for tegnere og tegnekunst. I 1982 ble Tegnerforbundet medlem av Norske Billedkunstnere (NBK). I dag har forbundet 499 medlemmer bestående av profesjonelle kunstnere med felles faglige, økonomiske og kunstneriske interesser, som Tegnerforbundet søker å ivareta.

Tegnerforbundet galleri fungerer i dag som et senter for tegnekunst. Tegnerforbundet fikk sitt første galleri i 1988 og siden 1991 har galleriet holdt til i Rådhusgt. 17. Galleriet har 9 – 10 utstillingsperioder i året som viser 14 – 18 utstillinger. I tillegg er Tegnerforbundet medarrangør av utstillinger i inn- og utland. Galleriets målsetning er å vise det beste av det mangfold, tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk representerer, og å fremme interesse og forståelse for tegningens betydning i kunstbildet. Tegnerforbundets utstillingspolitikk går ut på å vise illustrasjonskunst på lik linje med andre utstillinger. Tegnerforbundet har også en avdeling for kommisjonssalg og skiftende kommisjons-salgsutstillinger. Tegnerforbundet har i tillegg et bibliotek som inneholder en omfattende samling illustrerte bøker.

Galleriets åpningstider er: tirsd. – fred. 11-17, lørdag/søndag 12-16, og mandag stengt.

Casa Randi er huset Tegnerforbundet og Norsk Billedhoggerforening eier sammen på Tenerife. Dette huset kan leies i intill to mnd. av gangen hvis man er medlem av en av de to foreningene. Står huset tomt kan andre også leie seg inn. For mer informasjon. Se bilder og les mer her.

Tidsskriftet NUMER kommer ut fire ganger i året. NUMER er Nordens eneste tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst og sendes til alle Tegnerforbundets medlemmer samt andre abonnenter og interesserte. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norsk illustrasjonsfond og Norsk kulturråd. Navnet stammer fra 1917 da første utgave, Numer 1, ble trykket.

Norsk illustrasjonsfond (NIF) bevilger hvert år støtte til driften av Tegnerforbundet. Fondet ble stiftet i 1979 da Stortinget vedtok å opprette et fond til fremme av illustrasjonskunst i Norge med midler fra biblioteksvederlaget. NIF deler ut årlige reise-, studie og arbeidsstipend til illustratører. Fondet har adresse Rådhusgt. 17.