Medlemskap – Utstillingsplass

Vil du bli medlem av Tegnerforbundet?

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Vi ber om at du bruker vår søkerportal når du søker om medlemskap. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK). Pr. 2016 koster det kr. 550 å være medlem i TF og 1.200,- å være medlem av NBK, totalt kr. 1 750. Medlemmer kan ha arbeider for salg i vårt salgssrom, der vi også tar imot kataloger og informasjonsmapper. Som medlem får man også tilsendt NUMER og Billedkunst. Videre kan du delta på møter, arrangementer og eventuelle kurs i regi av Tegnerforbundet eller KHIO+ og ellers bidra til å styrke det faglige og sosiale miljøet tegnerne representeter innen kunsten.

Assosiert medlemskap

Er du bachelor- eller mastergradstudent ønsker vi deg velkommen til gratis medlemskap i Tegnerforbundet. 
Som studentmedlem får du muligheten til å erfare hva det vil si å tilhøre en fagorganisasjon.
Du får:
  • Mulighet til å delta på medlemsmøter
  • Epost med nyhetsbrev og invitasjoner til utstillinger og arrangementer
  • Innblikk i fagpolitiske saker ved deltakelse på årsmøtet (men uten stemmerett). 
  • Studentpris på tidsskriftet NUMER (150,-)
Etter avsluttet studium kan du søke om ordinært medlemskap. Dette gir i tillegg stemmerett ved uravstemminger, medlemsskap i Norske Billedkunstnere og
muligheten for å presentere deg i vår salgsavdeling. 
 
Send oss en mail dersom du ønsker å bli assosiert medlem! Velkommen!

Utstillingsplass i Tegnerforbundet galleri?

Ved søknad om utstillingsplass i Tegnerforbundet galleri ber vi om at du bruker vår søkerportal. Søk med 6 bilder samt CV og kort prosjektbeskrivelse. Man kan søke utstillingsplass i Tegnerforbundet galleri uten å være medlem i TF. Søknadsfrist: 1. november.

For mer informasjon om hvordan du søker og hvilke kriterier som gjelder for å søke om medlemskap eller utstillingsplass, gå til vår søkerportal.