Styre og ansatte

Tegnerforbundets styre/jury velges på Årsmøtet, for to år av gangen. Styret/juryen ivaretar medlemmenes interesser og har ansvar for driften av galleriet. Styret/juryen har ansvaret for den kunsteriske vurderingen ved opptak av nye medlemmer, juryering av utstillinger i Tegnerforbundets regi, vurdering av søknader til, og planlegging av fremtidige utstillinger i Tegnerforbundets galleri og Tegnebiennalen.

Styret/jury består fra våren 2015 av:

Janine Magelssen (styreleder)
Ottar Karlsen
Wenche Gulbransen
Johannes Høie
Aslak Gurholt Rønsen

Vara
Hilde Hodnefjeld
Ida Følling

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK).
Pr. 2014 koster det kr. 1 700,- å være medlem av Tegnerforbundet (kr. 500) og NBK (kr. 1200). Tegnerforbundet har pr. mars 2015, 505 medlemmer. Medlemmer kan ha arbeider for salg i vårt salgsrom og får tilsendt NUMER fra TF og Billedkunst fra NBK. Videre kan medlemmer delta på evt. kurs i regi av Tegnerforbundet eller KHIO+ og ellers bidra til å styrke det faglige og sosiale miljøet tegnerne representeter innen kunsten.
Vi legger ut lenker til medlemmers websider på medlemsregister.

Ansatte i Tegnerforbundet:

Hilde Lunde, daglig leder. hilde(at)tegnerforbundet.no
Nina Engelsen, gallerileder. nina(at)tegnerforbundet.no
Ingjerd Sandven Kleivan. kommunikasjonsrådgiver. ingjerd(at)tegnerforbundet.no (vikariat).
Kristin Skrivervik.  koordinator. kristin(at)tegnerforbundet.no
Anne Schäffer.  redaktør NUMER, anne(at)tegnerforbundet.no