Styre og ansatte

Tegnerforbundets styre/jury velges på Årsmøtet, for to år av gangen. Styret/juryen ivaretar medlemmenes interesser og har ansvar for driften av galleriet. Styret/juryen har ansvaret for den kunsteriske vurderingen ved opptak av nye medlemmer, juryering av utstillinger i Tegnerforbundets regi, vurdering av søknader til, og planlegging av fremtidige utstillinger i Tegnerforbundets galleri og Tegnebiennalen.

Styret/jury består fra våren 2016 av:

Janine Magelssen (styreleder)
Ottar Karlsen
Gry Moursund
Ida Følling
Rune Johan Anderson

Vara
Roddy Bell
Lene Ask

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK).
Pr. 2016 koster det kr. 1 750,- å være medlem av Tegnerforbundet (kr. 550) og NBK (kr. 1200). Tegnerforbundet har pr. mars 2016, 538 medlemmer. Medlemmer kan ha arbeider for salg i vårt salgsrom og får tilsendt NUMER fra TF og Billedkunst fra NBK. Videre kan medlemmer delta på evt. kurs i regi av Tegnerforbundet eller KHIO+ og ellers bidra til å styrke det faglige og sosiale miljøet tegnerne representerer innen kunsten.
Vi legger ut lenker til medlemmers websider på medlemsregister.

Ansatte i Tegnerforbundets administrasjon:

Mari Aarre. Fungerende daglig leder. mari(at)tegnerforbundet.no
Hilde Lunde, Daglig leder. hilde(at)tegnerforbundet.no (i permisjon til juni 2016).
Nina Engelsen, Gallerileder. nina(at)tegnerforbundet.no
Kristin Skrivervik. Koordinator. kristin(at)tegnerforbundet.no
Ingjerd Sandven Kleivan. Kommunikasjonsrådgiver. ingjerd(at)tegnerforbundet.no