Styre og ansatte

Tegnerforbundets styre/jury velges på Årsmøtet, for to år av gangen. Styret/juryen ivaretar medlemmenes interesser og har ansvar for driften av galleriet. Styret/juryen har ansvaret for den kunsteriske vurderingen ved opptak av nye medlemmer, juryering av utstillinger i Tegnerforbundets regi, vurdering av søknader til, og planlegging av fremtidige utstillinger i Tegnerforbundets galleri og Tegnebiennalen.

Styret/jury består fra våren 2014 av:

Janine Magelssen (styreleder)
Terje Nicolaisen
Anette Saugestad Helland
Wenche Gulbransen
Johannes Høie

Vara

Per Ragnar Møkleby
Ottar Karlsen

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK). Pr. 2014 koster det kr. 1 700,- å være medlem av Tegnerforbundet (kr. 500) og NBK (kr. 1200). Tegnerforbundet har pr. mai 2014, 499 medlemmer. Medlemmer kan ha arbeider for salg i vårt salgsrom og får tilsendt NUMER fra TF og Billedkunst fra NBK. Videre kan medlemmer delta på evt. kurs i regi av Tegnerforbundet eller KHIO+ og ellers bidra til å styrke det faglige og sosiale miljøet tegnerne representeter innen kunsten. Vi legger ut lenker til medlemmers websider på medlemsregister.

Ansatte

Hilde Lunde, daglig leder. hilde(at)tegnerforbundet.no
Nina Engelsen, gallerileder. nina(at)tegnerforbundet.no
Ingjerd Sandven Kleivan, kommunikasjonsrådgiver. ingjerd(at)tegnerforbundet.no (vikariat).
Kristin Skrivervik, koordinator. kristin(at)tegnerforbundet.no
Iwa N. Reiersen, utstillingskoordinator. iwa(at)tegnerforbundet.no (i permisjon).
Anne Schäffer, redaktør NUMER, anne(at)tegnerforbundet.no