Styre og ansatte

Tegnerforbundets styre/jury velges på Årsmøtet, for to år av gangen. Styret/juryen ivaretar medlemmenes interesser og har ansvar for driften av galleriet. Styret/juryen har ansvaret for den kunsteriske vurderingen ved opptak av nye medlemmer, juryering av utstillinger i Tegnerforbundets regi, vurdering av søknader til, og planlegging av fremtidige utstillinger i Tegnerforbundets galleri og Tegnebiennalen.

Styret/jury består fra våren 2017 av:

Ottar Karlsen (styreleder)
Gry Moursund
Roddy Bell 
Rune Johan Anderson
Marit Victoria W. Andreassen

Vara
Bjørn-Kowalski Hansen
Lene Ask

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK).
Pr. 2017 koster det kr. 1 850,- å være medlem av Tegnerforbundet (kr. 650) og NBK (kr. 1200). Tegnerforbundet har pr. mars 2016, 538 medlemmer. Medlemmer kan ha arbeider for salg i vårt salgsrom og får tilsendt NUMER fra TF og Billedkunst fra NBK. Videre kan medlemmer delta på evt. kurs i regi av Tegnerforbundet eller KHIO+ og ellers bidra til å styrke det faglige og sosiale miljøet tegnerne representerer innen kunsten.
Vi legger ut lenker til medlemmers websider på medlemsregister.

Ansatte i Tegnerforbundets administrasjon:

Hilde Lunde, daglig leder

Nina Engelsen, gallerileder

Susanne Fleischmann, salg- og formidlingskoordinator

Ingjerd Sandven Kleivan, kommunikasjonsrådgiver