Søknadsportal

Søknadsportalen er under utvikling, ny portal lanseres innen 1.oktober. Velkommen tilbake!

Søk om medlemskap og utstillingsplass, med følgende frister:
Medlemskap: 1. april og 1. november.
Utstillingsplass:  1. november 2017, for året 2019.