Søknadsportal

Søknadsportalen er under utvikling, ny portal lanseres etter sommeren. Velkommen tilbake!

Søk om medlemskap og utstillingsplass, med følgende frister:
Medlemskap: 1. april og 1. oktober
Utstillingsplass:  1. november 2017, for året 2019.