Tegnebiennalen


Tegnebiennalen 2016

SKISSEN-omslag-TB2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annethvert år arrangerer Tegnerforbundet Tegnebiennalen, en arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning. Hver biennale har et eget tema, og skifter med dette form, innhold og visningssteder. Første Tegnebiennale ble arrangert i 2002 og er i år et omfattende samarbeidsprosjekt med alle sine kunstnere, gallerier og involverte.

Tegnebiennalen 2016 har tema SKISSEN og er kuratert av kunstneren Elise Storsveen.

Biennalen vil vise arbeider fra 51 kunstnere fordelt på 11 visningssteder, samt en autonom 12. utstilling; En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo, kuratert inn som et helt prosjekt av de tre kunstnerne: Ottar Karlsen, Ida Madsen og Eirik Senje.

Kurator Storsveen har vært opptatt av å vise hva en skisse kan være, men ønsker ikke å presentere et svar. Finner man svaret, er det kanskje ikke snakk om en skisse lenger? Å definere skissen er vanskeligere jo dypere man går inn i det. Når begynner og når slutter en skisse?

– Man tenker ofte at en skisse er privat, så jeg er overrasket over hvor åpne kunstnerne har vært m.h.t. å vise frem tankene og drømmene sine, sier Storsveen. – Man må slippe kontrollen og presentere de mulighetene som ligger i det uferdige arbeidet.

Tegnebiennalen 2016 presenteres som en tankehaug snarere enn en tankerekke. Her er ingen kronologi eller klar fortelling, ingen start eller slutt. Man kan begynne hvor som helst – se gjerne alle, eller bare noen av utstillingene.

Det har vært åpen innsending til Tegnebiennalen 2016 – det vil si at alle kunstnere har kunnet søke om deltakelse. Dette er positivt på den måten at man oppdager ting man ikke visste fantes, og noen av deltakerne har knapt vist frem tingene sine før. Hos noen kunstnere er det plukket ut spesifikke verk, mens andre er kuratert gjennom samtaler og flere atelierbesøk. Det var en enorm interesse med over 460 innsendte søknader. Det er også et stort aldersspenn, fra 25 til 77 år. Unge ukjente kunstnere presenteres sammen med de mer etablerte stjernene. Majoriteten av utstillerne er hentet fra den åpne innsendingen, men det er også noen spesielt inviterte.

Tegnebiennalen viser selvsagt mye tegning på papir, men også andre teknikker som skulptur, tekstilarbeider og tresnitt. Alt innenfor rammen av temaet ‘skissen’. De aller fleste verk monteres sammen i gruppeutstillinger, som vil bli å se på Tegnerforbundet, Galleri LNM, Galleri Format og Kunstnerforbundet, men enkelte kunstnere får utfolde seg i egne rom, som Zdenka Rusova på Norske Grafikere, Eirik Senje på Prosjektrom Carl Berner og Robin Danielsson på SOFT galleri.

På Vigelandmuseet vil det vises tegninger av Bjørn Bjarre og Gustav Vigeland med fokus på skisser til skulptur, og på ROM for kunst og arkitektur vil det bli en gruppeutstilling med både arkitekter og kunstnere med tittelen REPARER : potensial.

Tegnebiennalen avsluttes med to åpninger i november; én på Kunstnernes Hus, med tre unge kunstneres stedsspesifikke arbeider, og én på Tegnerforbundet. På Tegnerforbundet vises prosjektet 3+1 der kunstnerne Terje Roalkvam, Dag Skedsmo og Paul Brand viser sine arbeider sammen med en nyoppføring av Sol LeWitts Wall Drawing #582 (som opprinnelig ble laget til Drammen Kunstforening i 1988).

Som en motsetning til de enkeltstående kunstnerne kan vi nevne gruppeutstillingen En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo kuratert av kunstnerne Ottar Karlsen, Ida Madsen og Eirik Senje. Prosjektet er basert på ideen om å oppleve en by u-planlagt. 25 kunstnere er invitert, som igjen inviterer 2 andre, og disse inviterer 2 til. Som etter modell av et kjedebrev eller pyramidespill. Tilsammen er det 212 kunstnere som skal tolke byen gjennom hver sin tegning.

Tegnebiennalen åpner fredag 23. september kl. 18 på Tegnerforbundet, Galleri LNM, SOFT galleri, Galleri Format og Norske Grafikere.

 

Oversikt alle visningssteder:

Tegnerforbundet 23.09. – 23.10.
Galleri LNM 23.09. – 23.10.
SOFT galleri 23.09. – 23.10.
Norske Grafikere 23.09. – 23.10.
Galleri Format 23.09. – 23.10.

Vigelandmuseet 29.09. – 29.01.
Prosjektrom Carl Berner 29.09. – 30.10.

Kunstnerforbundet 20.10. – 20.11.
ROM for kunst og arkitektur 27.10. – 27.11.

Kunstnernes Hus 05.11. – 03.01.
Tegnerforbundet 05.11. – 11.12.

Kontakt:

Kurator Elise Storsveen: tegnebiennalen2016@gmail.com Tlf.nr.: 928 66 685

Tegnerforbundet: info@tegnerforbundet.no Tlf.nr.: +47 22 42 38 06

http://www.tegnerforbundet.no/tegnebiennale/

 

Oversikt over datoer og hvem som skal vises hvor:

Tegnerforbundet 23.09. – 23.10.
Per Kristian Nygård
Marianne Mannsåker
Mikael Øye Hegnar
Azar Alsharif
Karin Karlsson
Øysteine Wyller Odden
Dag Erik Elgin
Ragnhild Løkke
Ebba Bring
Stefan Schröder
Merete Joelsen Aune
Susanne Roti
Gisle Harr
Lykke Frydenlund

LNM 23.09. – 23.10.
Sara Rönnbäck
Mathilda Höög
Hans Kristian Borchgrevink Hansen
Idun Baltzersen
Lene Baadsvig Ørmen
Kalle Grude
Geza Toth

Soft 23.09. – 23.10.
Robin Danielsson

Format 23.09. – 23.10.
Ane Mette Hol
Wenche Gulbransen
Tina Jonsbu
Johan Urban Bergquist
Sveinn Fannar Jóhansson
Raisa Porsanger

Norske Grafikere 23.09. – 23.10.
Zdenka Rusova

Vigelandsmuseet 29.09. – 29.01.
Bjørn Bjarre
Gustav Vigeland

Prosjektrom Carl Berner 29.09 – 30. 10.
Eirik Senje

Kunstnerforbundet 20.10. – 20.11.
Liv Blåvarp
Kiyoshi Yamamoto
Tommy Johansson
Sturla Heggdalsvik
Nirmal Singh Dhunsi

R.O.M. for kunst og arkitektur 27.10. – 27.11.
Bjørn Tandberg, Tandberg arkitekter as
Encounters
Kari Steihaug
Kristoffer Myskja
Rodeo arkitekter
Tredje Natur

Kunstnernes Hus 05.11. – 03.01.
Johanne Hestvold
Mikael Lo Presti
Olve Sande

Tegnerforbundet 05.11-11.12
Terje Roalkvam
Dag Skedsmo
Paul Brand
Sol LeWitt

 


 

Tegnebiennalen 2014

01

Carl-Viggo Hølmebakk, Crematory and Administration Building, 2010-2011. (I samarbeid med Rickard Riesenfeld og Anders Holmer).

 

Fremtiden former fortiden

10. oktober–23. november 2014

Kunstnere:
A Kassen, Viggo Andersen, Louis Bevalet, Serina Erfjord, Berit Marie Friestad, Wade Guyton, Hanne Grieg Hermansen, Carl-Viggo Hølmebakk, Sture Johannesson, Irma Salo Jæger, Silke Otto-Knapp, Kitty Kraus, Anders Dahl Monsen, Ronak Moshtaghi, Punish (Ewan Imrie og Robert Johnston), Robert Rauschenberg, Christian Skagen, Roman Signer, Fredrik Værslev, Emma Wright, Richard Wright. I tillegg arbeider utvalgt av Ida Ekblad, verk fra Guttorm Guttormsgaards samling og Norsk rettsmuseums samling.

Utstillingssteder:
Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
Tegnerforbundet, Rådhusgata 17
Kunsthall Oslo, Trelastgata 17
Oslo Kunstforening, Rådhusgata 19
Anatomibygget, Rådhusgata 19, Christiania Torv
QB Gallery, Tordenskioldsgate 5
Grei Kafé, Skippergata 3

Kunsthall Oslo og Tegnerforbundet har gleden av å ønske velkommen til Tegnebiennalen 2014 – Fremtiden former fortiden.

Den foregår på syv ulike visningssteder sentralt i Oslo og åpner fredag 10. oktober. Årets Tegnebiennale er den 7. i rekken og et kuratorisk samarbeid mellom Kunsthall Oslo og Terje Nicolaisen, som representant for Tegnerforbundets styre. Tematikken for biennalen er tegning etter modernismen – eller ”hvordan fremtiden former fortiden”. En kuratorisk ledestjerne for utstillingen er Robert Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing fra 1953. Vi er svært stolte av å ha inngått et samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og San Francisco Museum of Modern Art om å vise dette, som er et av etterkrigstidens mest omdiskuterte, ikoniske arbeider.

Hovedfokuset i biennalen er på samtidsverk og på hvordan tegning fortsatt er en sentral del av samspillet mellom idé og praksis i en tid med mange nye, teknologiske uttrykksformer. Tegnemediets umiddelbarhet og den korte veien mellom tanke og strek gjør at tegning alltid er relevant. Ut i fra dette har vi ønsket å se på hvordan nåtiden er med på å forme fortiden og hvordan vi hele tiden revurderer og ser vår egen tid i lys av det som har vært.

Det lages en gratis utstillingsavis som vil bli tilgjengelig på alle utstillingssteder med kunstnerbiografier og verksbeskrivelser, på norsk og engelsk.


Program for åpningen av Tegnebiennalen 2014, fredag 10. oktober:

Kl. 16
Erased de Kooning Drawing
Robert Rauschenberg
Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13.
Velkommen ved Nils Ohlsen, avdelingsdirektør for eldre og moderne kunst, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Will Bradley, kunstnerisk leder Kunsthall Oslo. Introduksjon til Erased de Kooning Drawing av Gary Garrels, Senior Curator of Painting and Sculpture ved San Francisco Museum of Modern Art.

Kl. 17.30–19.00
Richard Wright
QB Gallery,
Tordenskioldsgate 5.
Kunstneren vil være tilstede. Servering.

Kl. 19.00
Offisiell åpning av Tegnebiennalen 2014
Tegnerforbundet, Rådhusgata 17.

Kl. 19.00–21.00
The Action of Shadows
Louis Bevalet, Hanne Grieg Hermansen, Carl-Viggo Hølmebakk, Sture Johannesson, Irma Salo Jæger, Silke Otto-Knapp, Anders Dahl Monsen, Ronak Moshtaghi, Punish (Ewan Imrie and Robert Johnston), Roman Signer. Arbeider fra Guttorm Guttormsgaards samling.

Tegnerforbundet, Rådhusgata 17. Kunstnerne vil være til stede. Servering.

Kl. 19.00–21.00
A Kassen Carnegie Art Award 2014
A Kassen
Kl. 20.00: Velkommen ved Marianne Hultman, daglig leder
Oslo Kunstforening. Rådhusgata 19. Kunstnerne vil være tilstede. Servering.

Kl. 19.00–21.00
Viggo Andersen, Serina Erfjord, Christian Skagen og verk fra Norsk Rettsmuseums samling.
Anatomibygget, Rådhusgata 19, Christiania Torv.
Kunstnerne vil være tilstede. Servering.

Kl. 20.00–22.00
Nothing That Could Not Be Changed
Berit Marie Friestad, Wade Guyton, Kitty Kraus, Fredrik Værslev, Emma Wright.

Kunsthall Oslo, Trelastgata 17.
Kunstnerne vil være tilstede. Servering.

Kl. 22.00–sent
Arbeider utvalgt av Ida Ekblad.
Grei Kafé, Skippergata 3.


For informasjon om pressevisning, bilder og andre henvendelser kontakt

Elisabeth Byre, Kunsthall Oslo
Mobil: +47 97 51 86 08
elisabeth@kunsthalloslo.no

Tegnebiennalen 2014 er støttet av Norsk kulturråd og Oslo kommune.
Richard Wrights arbeid er støttet av Oslo kommune.
Tegnerforbundet er støttet av Norsk kulturråd og Norsk Illustrasjonsfond.
Kunsthall Oslo er støttet av Norsk Kulturråd, OSU, HAV Eiendom og Oslo kommune.

Kunstnere
A Kassen: Dansk kunstnergruppe som består av av Christian Bretton-Meyer, født 1976, Morten Steen Hebsgaard født 1977, Søren Petersen, født 1977 og Tommy Petersen, født 1975. De bor og arbeider i København, Danmark.

Viggo Andersen, født 1948 i Sandnessjøen. Bor og arbeider i Degerfors, Sverige.
Louis Bevalét, fransk tegner og illustratør som deltok på La Recherche-ekspedisjonen, 1838-1840.
Ida Ekblad, født 1980 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.
Serina Erfjord, født 1982 i Stavanger. Bor og arbeider i Oslo.
Berit Marie Friestad, født 1949 i Jæren. Bor og arbeider i Kviteseid, Telemark.
Guttorm Guttormsgaard, født 1938 i Oslo. Bor og arbeider på Blaker, Akershus.
Wade Guyton, født 1972 i Indiana, USA. Bor og arbeider i New York, USA.
Hanne Grieg Hermansen, født 1984 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.
Carl-Viggo Hølmebakk, født 1958 i Horten. Bor og arbeider i Oslo.
Sture Johannesson, født 1935 i Sverige. Bor og arbeider i Malmø, Sverige.
Irma Salo Jæger, født 1928 i Finland. Bor og arbeider i Oslo.
Silke Otto-Knapp, født 1970 i Osnabrück, Tyskland. Bor og arbeider i Los Angeles, USA.
Kitty Kraus, født 1976 i Heidelberg, Tyskland. Bor og arbeider i Berlin, Tyskland.
Anders Dahl Monsen, født 1980 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.
Ronak Moshtaghi, født 1987 i Tehran, Iran. Bor og arbeider i Oslo.
Punish (Ewan Imrie, født 1972 og Robert Johnston, født 1974), bor og arbeider i Glasgow, Skottland.
Robert Rauschenberg, født 1925 i Texas, USA. Død i 2008, Captiva Island, Florida, USA.
Selbupenger/Rettsmuseet i Trondheim. Håndtegnede pengesedler laget på 1950-tallet av en gårdsarbeider fra Trøndelag. Navn ukjent.
Christian Skagen, født 1973 på Stokmarknes. Bor og arbeider i Vesterålen.
Roman Signer, født 1938 i Appenzell, Sveits. Bor og arbeider i St. Gallen, Sveits.
Fredrik Værslev født 1979 i Moss. Bor og arbeider i Drøbak.
Emma Wright, født 1979 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.
Richard Wright, født 1960 i London Bor og arbeider i Glasgow, Skottland.

 

 


 

Tegning som ytring

Ytring (subst). m/f ytring () [‘ytɾɪŋ] noe som blir sagt, utsagn

Tegnebiennalen 2012 tematiserer tegning som ytring. Det var søknadsmaterialet som bestemte temperaturen av ytring. Først og fremst gjennom fri innsendelse, alle som ville var invitert til å søke om å delta. Biennalens jury ønsket å aktualiserte følgende: Hvordan kan tegning stille spørsmål ved forhold i samfunnet og kan tegning brukes i den politiske diskusjonen? Hvordan kan tegning gi en personlig ytring av abstrakt karakter? Kan man bruke tegning til å vise et samfunnsengasjement?Vi har sett hvilken kraft og hvor stor innvirkning tegning kan ha i global målestokk. Tegning har potensiale til å skape uro og drapstrusler, men også tale et så lavmælt språk at man må helt inntil verket for å oppleve hva det har å meddele. Etter slike opplevelser kaster man gjerne et ekstra blikk på tegninger.

Tegnerforbundet ønsker at årets biennale, den 6. i rekken, skal være annerledes enn de fem foregående. Derfor valgte vi å legge den til Kvadraturen, en av hovedstadens eldste bydeler. Den bydelen i Oslo hvor vi har vårt hovedkvarter og visningsrom. Den bydelen vi lever med på godt og vondt; tomme butikklokaler, prostituerte, fulle forretningsmenn, dopselgere, trafikk og overprisede restauranter. Men også et sted for yrende folkeliv, praktbyggninger, kunstinstitusjoner, og et kulturinteressert publikum. I dette området ønsker vi å vise tegning som ytrer noe om sin samtid. Ved å ta i bruk lokaler som representerer deler av Kvadraturens historiske sjikt, tar vi tegning inn i bydelen slik den også ser ut. Vi håper at disse ulike grepene bidrar til en opplevelse av tegning som kan leses som en ytring i seg selv.

Hanne Lydia Opøien Kristoffersen Styreleder, Tegnerforbundet

 

Følgende har blitt tatt ut til å være med på Tegnebiennale 2012

Iris Christine Aue, Roddy Bell, Are Blytt, Ann Iren Buan, Kristian Devantier, Silje Ensby, Roar Werner Eriksen, Emil Finnerud, Vigdis Fjellheim, Marthe Ramm Fortun, Sissel Fredriksen, Nicklas Gahnström, Stine Wexelsen Goksøyr, Pedro Egana Gomez, Wenche Gulbransen, Ali Hosseini, Linda Sofie Hærnes, Johannes Høie, Sveinn Fannar Jóhannsson, Therese Johansson, Mariken Kramer, Mari Martens Kristoffersen, Ana Maria Lopez, Rus Mesic, Astrid Mørland, Yngve Næsheim, Angelica Olsson, Matias Ring, Tammo Rist, Maria Sundby, Gelawesh Waledkhani, Arne Vinnem, Aleksi Wildhagen og Hedvig Winge

Prosjektleder

Prosjektleder for Tegnebiennale 2012 er Line Halvorsen. For spørsmål vedrørende biennalen kontakt Halvorsen på epost: biennale@tegnerforbundet.no, eller mobil: 900 75 313.

Om Tegnebiennalen

Tegnebiennalen er arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning. Biennalen er åpen for nye uttrykk, og hver biennale skifter form, innhold og visningssted. Tegnebiennalen er et arrangement som er større enn det Tegnerforbundets lokaler kan romme og er et tillegg til de ordinære utstillingene i Tegnerforbundet galleri. Første Tegnebiennale ble arrangert i 2002 og var et samarbeid med Galleri F15. Den andre biennalen ble avholdt i 2004 i samarbeid med Riksutstillingene. Utstillingen var da på vandring rundt i landet i nesten et år. I 2006 samarbeidet Tegnebiennalen med Stenersenmuseet. Videre ble biennalen i 2008 arrangert i samarbeid med Kunstnernes Hus. Den femte Tegnebiennale ble lagd i samarbeid med Punkt Ø og vist i Momentums lokaler. Fire av biennalene har vært juryerte utstillinger med fri innsendelse, mens biennalen som blir holdt i 2006 kun var basert på inviterte kunstnere.

Praktisk informasjon

Det kan kun søkes elektronisk via vår søkerportal som er åpen her fra 20. september – 15. november. Søk med:

  • 6 bilder av ferdige verk eller arbeider i prosess (pdf eller jpg, max. 1 MG per bilde) eller kort film
  • kort prosjektbeskrivelse (rundt 2000 tegn inkl. mellomrom)
  • kort cv (maks 1 side)

Arbeidene kan ta form som papirarbeider, animasjonsfilm, plakater, streetart, happenings og stedsspesifikke uttrykk som relaterer seg til Kvadraturen.

For å komme til søkerportalen klikk her

Tegnebiennale 2010


 

Bildet: Christian Hennie, Propaganda machine, spray på vegg, 2010

Følgende kunstnere deltar: / Exhibiting artists:
Knut Benjaminsen, Johan Urban Bergquist, Mona Brekke, Oda Broch, Dania Burger, Mattias Cantzler, Per Dybvig, Frøydis Eriksson Erstad, Stian Gabrielsen, Ivan Galuzin, Ane Graff, Christian Hennie, Guri Guri Henriksen, Steffen Håndlykken, Arne Heglum Ingvaldsen, Anders Kjellesvik, Sofi Larder Häggström, Petter Lie, Janine Magelssen, Kristoffer Myskja, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, Tammo Rist, Sex Tags, Andreas Soma, Tegneklubben, Catrine Thorstensen, Helene Torp, Øyvind Torseter, Kjell Varvin, Magnus Vatvedt, Gunhild Vegge, Emma Wright, Heidi Øiseth, Munan Øvrelid, Ørjan Aas/Pernille Elida Fjoran/Cathrine Dahl og Stian Ådlandsvik.
INSERTING LINES: Tilo Baumgärtel (D), Marion Porten (D), Hannah Schneider (D), Martijn Koolstra (NL), David Mackintosh (UK)

Pressemelding HER

Åpningstider/Opening hours: tirsdag-søndag/tuesday-sunday kl. 11-17, mandag stengt/closed monday. Dette gjelder også i pinsen. Gratis inngang/Admission free
Adresse: Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, tel: +47 69 27 10 33

Tegnebiennale 2010 Lines on the Move, skal gi ekstra rom til stedsspesifik tegning og tegnebasert animasjon. Dette er den 5. Tegnebiennale produsert av Tegnerforbundet, denne gang i samarbied med Punkt Ø
Hovedvekt og tema for denne Tegnebiennale er på den ene siden tegning sett i forhold til installative, skulpturale og materialtekniske undersøkelser eller aspekter. På den andre siden tegnebasert animasjonsfilm. De to hovedtrekkene ble valgt fordi Momentumhallen i Moss er et spesielt sted, som er godt egnet for et mye mer eksperimentelt utrykk når det gjelde tegning som medium. Det er også tenkt, at vi med denne utstillingen i større grad utforsker tegningens egne premisser og begrensninger. Vi ønsker å viser at det ikke finnes noe begrensninger hva gjelder tema, teknikk eller visningsmåten, når man snakke om tegning som kunstnerisk medium. Noe av arbeidene er allerede laget, en god del lages nytt for utstillingen og på stedet.

Kuratorer/Curators: Susanne Altmann og Stefan Schröder

Seminar og kataloglansering

Seminar og kataloglansering 20. mai kl. 17:30
Tegnebiennale 2010, Momentum kunsthall, Moss
Susanne Altmann – kurator og kunsthistoriker (D)
Jan-Philipp Frühsorge – kunsthistoriker og gallerist i Berlin (D)
Bjørn Hegardt – kunstner og redaktør av Fukt (NO)
Nina Katchadourian – kunstner og kurator for The Drawing Center (US) – Hun kommer dessverre ikke, pga askesky.

Sex Tags – kunstnerduo (NO)

Seminarspråket er engelsk og er gratis. Buss fra Christiania torg kl. 16:00, retur fra Moss kl. 21:00. Meld deg på til iwa@tegnerforbundet.no og si fra om du vil være med på både seminar og buss eller bare seminar. Det kan være kaldt i lokalet. Enkel mat å få kjøpt i pausen.

Katalogen til Tegnebiennale 2010 og NUMER 84 kommer rykende ferskt fra trykkeriet!

Information in English

Opening: MOMENTUM kunsthall, Moss, Friday May 7th at 18:00Åpningstider/Opening hours: tirsdag-søndag/tuesday-sunday kl. 11-17, mandag stengt/closed monday. Gratis inngang/Admission free
Adresse: Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, tel: +47 69 27 10 33The Tegnebiennale 2010, Lines on the Move will focus on site spesific drawings and animation based on drawings. This is the 5th Tegnebiennale/Drawing biennale, produced by Tegnerforbundet. This year in cooperation with Punkt Ø.The main theme for Lines on the Move will be, on one hand, drawing as seen in relation to both installation art and sculpture as well as inquirys made into the technical aspect of different materials, and on the other hand, animations based on drawings. These two main themes were chosen because the Momentum hall in Moss is a specific place that is well suited for a more experimental expression of drawing as a medium. With this exhibition we also want to explore, on a lager scale, the premises and limitations of drawing. We wish to show that there are no limitations in theme, technique or mode of displaying in relation to drawing as an artistic medium. Many of the works on display are made especially for this exhibition, and some will be made in situ.

Tegnebiennale 2008


 

TEGNEBIENNALE 2008 vises på Kunstnernes Hus 4. april – 11. mai.

Tegnebiennalens jurye er nå ferdig med sitt arbeid og har gått gjennom de 368 innkommene søknadene. Juryen har bestått av Paul Brand, Hanne Lydia Kristoffersen, Geir Yttervik og Kjetil Skøien.

Følgende 44 er valgt ut til å delta:
Kjersti Bergesen, Sigrid Bjørkedal, Christian Bould, Vanna Bowles, Mona Brekke, Ebba Bring , Karen I. Bye, Marte Eknæs, Ingrid M. Ekrem, Thomas Falstad, Sissel Fredriksen, Ingwill Gjelsvik, Stine Gonsholt, Ane Graff, Morten Hansen, Bjørn Hegardt, Malin Hjort, Ane Mette Hol, Torgeir Husevaag, Isabelle Inghilleri, Petter Johannisson, Susanna Kajermo, Anders/Andreas Kjellsvik/Siqueland, Hjørdis Kurås, Thomas Kvam, Ove Kvavik, Bo Magnus, Sverre Malling, Terje Moen, Veronika Moen, Kristin Nordhøy, Rune Olsen, Sinikka J. Olsen, Angelica Olsson, Beate Petersen, Annika Simonsson, Mats J. Sivertsen, Martin Skauen, Elin Solvang, Anders Sommerfeldt, Anne-Karin Sundquist, Catrine Thorstensen, Kjell Varvin, Arne Vinnem

Kunstnernes hus