23.09.-22.01.2017 TEGNEBIENNALEN 2016: SKISSEN

 

SKISSEN-omslag-TB2016

 

TEGNEBIENNALEN 2016: SKISSEN

Annethvert år arrangerer Tegnerforbundet Tegnebiennalen, en arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning. Hver biennale har et eget tema, og skifter med dette form, innhold og visningssteder. Første Tegnebiennale ble arrangert i 2002 og er i år et omfattende samarbeidsprosjekt med alle sine kunstnere, gallerier og involverte.

Tegnebiennalen 2016 har tema SKISSEN og er kuratert av kunstneren Elise Storsveen.

Biennalen vil vise arbeider fra 51 kunstnere fordelt på 11 visningssteder, samt en autonom 12. utstilling; En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo, kuratert inn som et helt prosjekt av de tre kunstnerne: Ottar Karlsen, Ida Madsen og Eirik Senje.

Tegnebiennalen 2016 presenteres som en tankehaug snarere enn en tankerekke. Her er ingen kronologi eller klar fortelling, ingen start eller slutt. Man kan begynne hvor som helst – se gjerne alle, eller bare noen av utstillingene.

Biennalen viser selvsagt mye tegning på papir, men også andre teknikker som skulptur, tekstilarbeider og tresnitt. Alt innenfor rammen av temaet ‘skissen’.

 

FORMIDLINGSPROGRAM

Søndag 25.09 kl. 13.00

Omvisning ved kurator Elise Storsveen i LNM, Format, Soft, Tegnerforbundet, Norske Grafikere. Oppmøte Tegnerforbundet.

Søndag 16.10 kl. 13.00

Omvisning ved kurator Elise Storsveen i LNM, Format, Soft, Tegnerforbundet, Norske Grafikere. Oppmøte Tegnerforbundet.

Søndag 23.10 kl. 13.00

Kunstnersamtale med Stefan Schröder i Tegnerforbundet.

Lørdag 22.10 kl. 13.00

Kunstnersamtale Kiyoshi Yamamoto i Kunstnerforbundet.

Tirsdag 01.11. kl 18.00

Verksted: STOPP

Stopp er et prosjekt av billedkunstner Kari Steihaug og en del av utstillingen Repair:
Potensial på ROM.

25 plasser og påmelding til post@r-o-m.no

Fredag 18.11 kl. 10-15 

Seminar i samarbeid med Kunst og Håndverk (KHiO) på Kunstnernes Hus. 

Onsdag 23.11 kl. 17.00

Sabrina Van Der Ley snakker om Sol LeWitt i Tegnerforbundet. 

Søndag 04.12 kl. 13.00 

Terje Roalkvam snakker om 3+1 i Tegnerforbundet.

Onsdag / søndag kl. 14.00

Hver onsdag og søndag er det omvisning i galleri ROM .

OVERSIKT VISNINGSSTEDER

kunstner_zdenka_rusova_foto_ingjerd_sandven_kleivan_5206

Zdenka Rusova

NORSKE GRAFIKERE 23.09. – 23.10.

Zdenka Rusova vil her vise ca 20 helt nye tegninger. De er alle i samme format og teknikken er en blanding av fargeblyant og penn, uttrykket er lett gjenkjennelig fra Rusovas tidligere arbeider. Denne gangen kretser motivene rundt ulike former for landskap, ikke som en gjengivelse av noe reelt, men mer som frie minner og fantasier rundt erfarte landskap. De går fra det lett gjenkjennbare med horisont, fjellformasjoner og lys til de mer abstraherte og forenklede hvor form og volum er det bærende element.

kunstner_idun_baltzersen_foto_ingjerd_sandven_kleivan_5121

Idun Baltzersen

GALLERI LNM 23.09. – 23.10.

De 7 kunstnerne som skal vises på LNM har ikke noen åpenbare fellestrekk annet enn at man hos alle finner spor av arbeidsprosessen og en tydelig utforsking av materialet. Geza Janos Toth viser en kulltegning på lerret, Kalle Grude viser et arbeide med den selvforklarende tittelen Skisser til et portrett (Gleden av å forstørre med en dårlig kopimaskin), av Matilda Höög vises to tegninger utført med teknikken pyrografi, dvs. svipenn på tre, Mikael Øye Hegnar viser utdrag av et større prosjekt, Hans Kristian Borchgrevink Hansen har laget en animasjon med utgangspunkt i egne illustrasjoner brukt i søknader som har fått avslag; Samlede refusjoner og Sara Rönnbäck presenterer prosjektet Porträtt av en relation hvor hun ved hjelp av tegning har registrert en gjærdeigs forandring fra dag til dag. Det mest dominerende verket på LNM vil utvilsomt være Idun Baltzersens installasjon av over 200 tegninger, grafiske blad og treplater som vises som en gjenskapning av ateliersituasjonen eller et verk i prosess.

kunstner_robin_danielsson_foto_ingjerd_sandven_kleivan_5095

Robin Danielsson

 SOFT GALLERI 23.09. – 23.10.

Robin Danielsson har Soft for seg selv og vil her vise et utvalg tegninger i ulike formater og teknikker. Motivene ligger i grenselandet mellom figurasjon og abstraksjon med utgangspunkt i organiske former, planter og jungel. Med sitt rytmiske og ornamentale formspråk ligger de nært opp til mønstrede tekstiler og kan gi assosiasjoner til bl.a. 80-tallets tekstiltrykk. Det er noe lekent og optimistisk over det hele og Soft vil fremstå mer som en helhetlig installasjon av beslektede elementer enn en rekke individuelle verk.

kunstner_raisa_porsanger_foto_ingjerd_sandven_kleivan_5136

Raisa Porsanger

GALLERI FORMAT 23.09. – 23.10.

På Format vil det vises arbeider av 6 kunstnere som alle kretser rundt temaer som skisseboken, dagboken, notater og repetitive mengder. Raisa Porsanger viser et verk bestående av hundrevis av huskelapper og notiser funnet på gata, Sveinn Fannar Jòhannsson har laget en helt ny bok ut av egne mer eller mindre kryptiske notater på kontoutskrifter, legeerklæringer og kvitteringer og Johan Urban Bergquist byr generøst på sine 70 drømmedagbøker med tekster og tegninger gjort i halvvåken tilstand. Ane Mette Hol viser verket Untitled (Notes #5), en notatbok møysommelig laget for hånd, Tina Jonsbu viser prosjektet Rapportblokk hvor 80 personer har utført samme oppgave på tildelte ruteark og Wenche Gulbransen presenterer verket 5 x 365 hvor hun har tegnet fem tegninger daglig i ett helt år, men som her blir ”lukket” for publikum ved at de stilles ut i en hylle så man bare aner mengden og papirkvaliteten.

kunstner_per_kristian_nygard_foto_ingjerd_sandven_kleivan__5080

Per Kristian Nygård

TEGNERFORBUNDET 23.09. – 23.10.

Utstillingen i Tegnerforbundet blir den mest omfattende hva angår antall kunstnere og kanskje minst helhetlig hva angår tema, teknikk og uttrykk. Allikevel kan den leses som en slags kjerne eller utgangspunkt for Tegnebiennalen 2016 ved at det her vil vises skisser og tegninger forstått som et vidt begrep, utført av svært ulike kunstnere fra alle generasjoner og et vidt spekter av kunstnerisk ståsted.

Flere av kunstnerne deltar med eldre arbeider, som Stefan Schrøder som vil vise over 100 tegninger utført mens han var soldat i Øst-Tyskland, Lykke Frydenlunds tegninger av deltakerdrakter fra OL i 1982 og Marianne Mannsåkers monumentale skisse til billedvev kalt Pløgsler (2,5 x 3 m, 1986). Lene Baadsvig Ørmen viser en gruppe nye betongarbeider hvor tegningen gjøres i støpeprosessen. Susanne Roti og Gisle Harr  viser utdrag av større prosjekter, mens Karin Karlsson, Ebba Bring og Ragnhild Løkke deltar med serier av tegning og collage hvor systemer og teknikk er det bærende element. Det blir to tekstbaserte arbeider; Merete Joelsen Aunes installasjon av tegnede og redigerte tekstutdrag og Dag Erik Elgins tekst om skissen som vil bli vist digitalt. Azar Alsharif skal vise et arbeid bestående av metervis av kvitteringsruller med digitalprint, Per Kristian Nygård gjenskaper atelierveggen med modeller og utkast til skulpturer og installasjoner og Øystein Wyller Odden lager en stedsspesifikk installasjon med laserlys i det mørklagte prosjektrommet.

bilde-bjornbjarre_vigeland_brukdette

Gustav Vigeland og Bjørn Bjarre

VIGELAND-MUSEET 29.09. – 22.01.

Utstillingen på Vigeland-museet kunne fått tittelen Alt kan bli skulptur. Her vil det vises tegninger av Bjørn Bjarre og Gustav Vigeland, to svært ulike kunstnere som presenteres med tegning og skisser knyttet til idéer rundt skulptur. Vi vil få se både helt nye og eldre tegninger av Bjarre, bl.a. fra prosjektene Abstrakt Følelse (1996 – 2008) og Solaris (2010 – ). Bjarre startet tidlig med tegneserier, før han etterhvert utviklet en serie skulpturer i det anti-monumentale materialet plastelina. Det animerte, primitive og surrealistiske kjennetegner hans arbeid med kroppsfragmenter og utopiske landskap. Utstillingen blir en retrospektiv som viser Bjarres skisseproduksjon fra ca. 1986 til i dag.

Museet eier over 12 000 Vigeland-tegninger som er lite vist og kanskje ikke ment for offentligheten, men som belyser Vigelands mer eksperimenterende og lekne side. Det er som om han i en hver situasjon tenkte at «dette kan bli kunst», noterte raskt ned idéer til både monumentale skulpturer og tidstypiske gjenstander i hjemmet, som korsstingmønstre og lysestaker. Her vil vi få se et lite utvalg, gjort av kurator for Tegnebiennalen, som viser dette spranget fra de svært dynamiske erotiske skissene, til de mer skjematiske arbeidstegningene for bl.a. smijernsporter.

kunstner_eirik_senje_fotograf_ingjerd_sandven_kleivan_5324

Eirik Senje

PROSJEKTROM CARL BERNER 29.09. – 30.10.

Antropomorfe stolskulpturer, relieffer i gips, bruddstykker av et narrativ, ufullendte brev og halvferdige objekter. Dette er stikkord for hva Eirik Senjes installasjonen i Prosjektrom Carl Berner vil inneholde. Utstillingen vil få form som et diorama eller et titteskap ved at den må oppleves fra utsiden av de store vinduene på vei ned til T-banestasjonen og bli sett av alle reisende til og fra Carl Berner fra tidlig morgen til sein kveld.

bilde-kiyoshiyamamoto

Kiyoshi Yamamoto

KUNSTNERFORBUNDET 20.10. – 20.11.

I Kunstnerforbundets andre etasje vil det bli en gruppeutstilling med fem kunstnere fra ulike felt som bl.a. kunsthåndverk, artist books og maleri. Kiyoshi Yamamoto vil vise en installasjon bestående av en rekke mindre arbeider utført i teknikker som vev, sprayboks på tre, tekstiltrykk og papirarbeider, av Liv Blåvarp får vi se et utvalg skissebøker i tillegg til skjematiske arbeidstegninger til smykker, Sturla Heggdalsvik skal vise den helt nye boka Idiot Nomad og et utvalg av originaltegningene til denne, Tommy Johansson viser større papirarbeider som utforsker maleriets teknikker og detaljer og Nirmal Singh Dhunsi bidrar med det omfattende verket Dagboknotater I som består av 50 tegninger i tusj og gouache.

bilde-karisteihaug_mindre

Kari Steihaug

GALLERI ROM 27.10. – 27.11.

På ROM vil det vises prosjekter av arkitekter og kunstnere som er oppfordret til å løse en slags konseptuell og praktisk oppgave knyttet til temaet REPAIR under delprosjektet Potensial: Kari Steihaug, Kristoffer Myskja, Tredje Natur, Tandberg arkitekter as og Rodeo Arkitektur..

Potensial handler her om å utforske mulighetsrom for reparasjon. Fortida og det eksisterende kan med moderne øyne, krav om forutsigbarhet og industrialisert produksjon fremstå som en negativ begrensing.

Moderne tilnærminger er ofte tilpasset søken etter generelle, universelle og varige løsninger. Reparasjonens potensial ligger ikke i det universelle og perfekte, men i det unikt tilpassede og kontinuerlig fleksible. Reparasjonens kvaliteter kan ikke forutsees, men er alltid sterkest i det reelle, umiddelbare og personlige. Gjennom skisser, scenariotenkning, idémyldring, improvisasjon og lek vil vi fremme potensialet og mangfoldet i reparasjonen.

bilde-olvesande

Olve Sande

KUNSTNERNES HUS 05.11. – 03.01.

Til utstillingen på Kunstnernes Hus har vi invitert tre yngre kunstnere til å gjøre ”noe om Kunstnernes Hus”. Vi har ønsket et nytt blikk på denne kjente bygningen, som en form for motsats til en historisk og arkivbasert vinkling, fordi dette huset i nesten hundre år har hatt og har stor betydning både som visningssted for norsk og internasjonal kunst og sosialt samlingssted. Det vil si at vi får tre stedsspesifikke verk som både handler om det konkrete huset, dets historie og lages i forhold til rommet og plassen de er tildelt. Mikael Lo Presti jobber med malerier som tar for seg Per Krohgs takmural med hovedvekt på motivene og innholdet, Johanne Hestvold vil vise et prosjekt med utgangspunkt i Husets materialer og Olve Sande lager ett stort verk som forholder seg til vindusformatene.

bilde-sollewitt2

TEGNERFORBUNDET 05.11. – 11.12.

På Tegnerforbundet vises prosjektet 3+1 der kunstnerne Terje Roalkvam, Dag Skedsmo og Paul Brand viser sine arbeider sammen med en nyoppføring av Sol LeWitts Wall Drawing #582 (som opprinnelig ble laget til Drammen Kunstforening i 1988).

ekpgo_dobbel-1

EKPGO 18.11 – 4.12

Dette er et autonomt prosjekt initiert og drevet av kunstnerne Eirik Senje, Ottar Karlsen og Ida Madsen. Prosjektet er basert på ideen om å oppleve en by u-planlagt. 25 kunstnere er invitert, som igjen inviterer 2 andre, og disse inviterer 2 til. Som etter modell av et kjedebrev eller pyramidespill. Tilsammen er det 212 kunstnere som skal tolke byen gjennom hver sin tegning i en installasjon. Utstillingen finner sted i Landbrukets Hus i Schweigaardsgate.

Kontakt:

Kurator Elise Storsveen: tegnebiennalen2016@gmail.com Tlf.nr.: 928 66 685

Tegnerforbundet: info@tegnerforbundet.no Tlf.nr.: +47 22 42 38 06

http://www.tegnerforbundet.no/tegnebiennale/

Oversikt over datoer og hvem som skal vises hvor:

Tegnerforbundet 23.09. – 23.10.
Per Kristian Nygård
Marianne Mannsåker
Lene Baadsvig Ørmen
Azar Alsharif
Karin Karlsson
Øysteine Wyller Odden
Dag Erik Elgin
Ragnhild Løkke
Ebba Bring
Stefan Schröder
Merete Joelsen Aune
Susanne Roti
Gisle Harr
Lykke Frydenlund

LNM 23.09. – 23.10.
Sara Rönnbäck
Mathilda Höög
Hans Kristian Borchgrevink Hansen
Idun Baltzersen
Mikael Øye Hegnar
Kalle Grude
Geza Janos Toth

Soft 23.09. – 23.10.
Robin Danielsson

Format 23.09. – 23.10.
Ane Mette Hol
Wenche Gulbransen
Tina Jonsbu
Johan Urban Bergquist
Sveinn Fannar Jóhansson
Raisa Porsanger

Norske Grafikere 23.09. – 23.10.
Zdenka Rusova

Vigelandsmuseet 29.09. – 29.01.
Bjørn Bjarre
Gustav Vigeland

Prosjektrom Carl Berner 29.09 – 30. 10.
Eirik Senje

Kunstnerforbundet 20.10. – 20.11.
Liv Blåvarp
Kiyoshi Yamamoto
Tommy Johansson
Sturla Heggdalsvik
Nirmal Singh Dhunsi

R.O.M. for kunst og arkitektur 27.10. – 27.11.
Bjørn Tandberg, Tandberg arkitekter as
Kari Steihaug
Kristoffer Myskja
Rodeo arkitekter
Tredje Natur

Kunstnernes Hus 05.11. – 03.01.
Johanne Hestvold
Mikael Lo Presti
Olve Sande

Tegnerforbundet 05.11-11.12
Terje Roalkvam
Dag Skedsmo
Paul Brand
Sol LeWitt

EKPGO 18.11.-4.12

(Se plakat over)

 

Bilder fra utstillingen