Aktuelle utstillinger: Sissel Fredriksen og Hans Kristian Borchgrevink Hansen

 Avisen2 detritus

Sissel Fredriksen: Ute. Speiling. Avisene.

Sissel Fredriksen arbeider med tegning der det ofte er motsetninger eller sammenstillinger som utforskes og gir et utgangspunkt for å se tvetydigheter.

Hans Kristian Borchgrevink Hansen: Bylukter

Hans Kristian Borchgrevink Hansen tar utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han prøver å ta materialene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken.

Se mer info her!