Utstilling

Petrine Vinje / Anja Ulset

Velkommen til utstillingsåpninger med Petrine Vinje og Anja Ulset i Tegnerforbundets galleri torsdag 10. august kl 18. 

 

Petrine Vinje
SCIVIAS 

Ved å gå inn i to historiske skikkelser som, av ulik grunn, levde og virket i asketisk klosterliv, setter Petrine Vinje med utstillingen SCIVIAS fokus på det virksomme livet som kunstner og kvinne. Den mangfoldige kirkelærer og mystiker Hildegard av Bingens (1098-1179) liv i de to klostrene hun drev langs Rhinen på 1100-tallet, settes opp mot ideer hentet fra den moderne nonnen Sr. Teresia Benedicta av Korset, også kjent som filosofen Edith Stein (1891-1942).
 
I videoverket «Endliches und Ewiges Sein» som Vinje har laget i samarbeid med Maren Dagny Juell, virker Steins filosofiske diskusjoner om objektet, subjektet og dets iboende ånd som ledende eller misledende prinsipper til en mulig forståelse av kunstens vesen, ånd eller skaperkraft.
 
Gjennom å bygge skulpturer og konstruksjoner ser Petrine Vinje på kroppens status i konstruerte rom, vårt forhold til motiver og strømmingen av mening og intensjoner fra og til det politiske subjektet. I denne utstillingen henter Petrine Vinje elementer fra illuminerte manuskripter, en tematisk utvikling etter hennes flerårig studie i andre språklige og historiske kilder. Samtidig reflekterer arbeidene også kunstnerens pubertale fascinasjon for askesen og muligheten for å vie sitt liv til en idé.
 
Petrine Vinje utforsker arkitektur, motiver og språk som meningsbærende og historiefortellende element. Hun har et overordnet fokus på billedspråket som benyttes for å bygge opp under religiøs, politisk og historisk hegemoni og er interessert i forholdet mellom materiale og idé.
 
Vinje deltok på Norsk Skulpturbiennale 2013, med prosjektet Anatomisk Teater, og har hatt separatutstillinger ved bl.a Kulturhistorisk Museum, NoPlace , SOFT galleri, Akershus Kunstsenter og Kunstnerforbundet. Vinje ble i 2015-16 det tyske arbeids- og residencystipendet Internationales Künstlerhaus Villa Concordia fra Bayerisches Saatsministerium für Bildung, und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Vinje initierer og kuraterer KORO/ URO-prosjektet MMMMM Alone (of all her sex) ved UiO, som åpner 7. september.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Arrangementer i perioden:
Kunstnersamtale 31. august kl. 17.30, Petrine Vinje i samtale med Aina Villanger. Gerd Elise Mørland modererer samtalen.
Finissage og performance 10. september kl. 14, med Nine Herbs Charm.

Anja Ulset
RIV

Anja Ulsets prosjekt handler om bygninger som forsvinner. Bygninger som skal rives, eller som forfaller til de er borte. Dette prosjektet startet da Anja fullførte en bachelorgrad ved Kunstakademiet i Bergen, høsten 2007. Ti år er gått, og alle de bygningene hun jobbet med da, er borte i dag. Nye har kommet til, hele tiden forandres bildet av byen. Noen steder går det sakte, slik at vi nesten ikke merker det, med et gradvis forfall. Eller det skjer brått, med rivninger som skjer fra en dag til en annen. Vi bygger hus, og vi river dem ned igjen.
 
Denne utstillingen består av kulltegninger av bygninger som i dag er rivningstruede. Anja har invitert kunstneren Karen Skog, og forfatterne Kjersti Rorgemoen og Mari Ulset, til å skrive tekster til en publikasjon som lanseres på åpningen.
 
Anja Ulset er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, hvor hun fullførte en Master i 2010. Hun jobber hovedsakelig med tegning, installasjon, fanziner og kunstnerbøker.
  Se bilder fra utstillingene: