Formidlingsprogram 2019

Det tegnende menneske – Forelesning med Anette Højlund

Nov 10, 2019

Søndag 10. november kl. 18:00 –19:00, Kunstnernes Hus Kino

 

Hvilken relasjon har tegning til tilblivelsen av nye verdener og idéer? Hva er det særlige tegning kan i forhold til andre kunstarter? Hva har intuisjon og potensial å gjøre med tegning? Dette er spørsmål Anette Højlund vil reflektere rundt i sin forelesning Det tegnende menneske. Med utgangspunkt i sin PhD fra 2012, Mind the gap! Om tegning og tilblivelse. Udkast til en tegnefilosofi, vil hun fokusere på relasjonen som oppstår mellom bilde, sansning og det menneskelige i tegneprosessen.

--- 

Anette Højlund er billedkunstner og arbeider med maleri, tegning og tegnede malerier. Hun er utdannet fra Det Jyske Kunstakademi, DK og fra Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan. Parallelt med sin kunstneriske karriere har hun studert idéhistorie, litteraturvitenskap og moderne kultur på universitetene i København og Århus. I en årrekke underviste hun på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen,og hun har vært gjestelærer på kunstskoler og akademier i Danmark og Tyskland. Utover det har hun kuratert større og mindre utstillinger, og arbeider i dag også som sensor og kritiker.

 

Arrangementet er gratis.

 

Forelesningen er en del av Tegnetriennalens utvidede program «Før og etter streken», som åpner opp for en større refleksjonrundt tegningen som allmennmenneskelig uttrykksform og som verktøy for å forstå verden og oss selv.