Formidlingsprogram 2019

Hva er Guttormsgaards arkiv? – Forelesning med kurator Ellef Prestsæter

Dec 8, 2019

Søndag 8. desember kl. 15:00, Kunstnernes Hus Kino

 

Ellef Prestsæter er kurator for gjestespillet Arkivets arabesk under Tegnetriennalen. Utstillingen tar utgangspunkt i Guttorm Guttormsgaards arkiv som Prestsæter har vært engasjert i over flere år. Guttormsgaards arkiv er en enestående samling av "kunst med kjent og ukjent opphav" som unndrar seg etablerte inndelinger og kategorier. I et nedlagt meieri på Blaker er taterarbeider i ståltråd arkivert side om side med russiske avantgarde-bøker og tibetanske nomadebånd, mens afrikanske nakkestøtter har en like selvfølgelig plass som Bendik Riis og Hannah Ryggen. Forelesningen gir en bred introduksjon til arkivet som kunstnerisk prosjekt. På hvilke måter representerer Guttormsgaards arkiv et alternativ til de etablerte institusjonenes kulturtradering?

Ellef Prestsæter er kunsthistoriker, kurator og medlem av forskningsgruppen Institute for Computational Vandalism. Hans utstillings- og publiseringsprosjekter omfatter blant annet Gutenberg-galaksen ligger på Blaker (2013-2015), These Are Situationist Times (2017-2019) og Rett Kopi dokumenterer fremtiden: Manifest (2007). Prestsæters masterprosjekt fokuserte på futuristenes manifester. For tiden er han PhD-kandidat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo hvor han skriver en avhandling om Asger Jorn og Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. ​

 

Arrangementet er gratis