Formidlingsprogram 2019

Six Drawing Lessons av William Kentridge – Filmvisning i Kunstnernes Hus Kino

Nov 10, 2019

Søndag 10. november kl. 19.30, Kunstnernes Hus Kino

 

William Kentridge (f. 1955, Johannesburg) er en av de mest betydningsfulle kunstnerne i verden i dag.  Hans allsidige kunstnerskap kombinerer det politiske og poetiske. Arbeidene er drømmende, ofte med lyriske undertoner og med en humor som gjør hans kraftfulle budskap både nært og ambivalent. Mest kjent er han for sin egenartede animasjonsteknikk hvor hele filmen skapes på ett tegneark, med kullstift og viskelær. Gjennom sin tverrkunstneriske praksis som inkluderer tegning, animasjonsfilm, sceniske installasjoner, skulptur og performance, og som ofte involverer andre kunstnere (dansere og musikere), formidler han historier knyttet til eget liv og oppvekst i Sør-Afrika.

 

Den performative forelesningsrekken Six Drawing Lessons blel aget av William Kentridge etter invitasjon fra Harvard University (Charles Eliot Norton Lectures) i 2012. I Six Drawing Lessons formidler Kentridge sine tanker om kunst, kunstproduksjon og studioet gjennom et dynamisk og visuelt spill med seg selv og sine arbeider.

 

De første tre forelesningene vises søndag 10. november, mens søndag 19. januar byr på filmmaraton hvor alle seks forelesninger vises.