Formidlingsprogram 2019

Tegneworkshop "Sentralkomposisjoner" med Anne Rolfsen

Nov 10, 2019

Søndag 10. november kl. 13:00 – 15:00, Atelier Felix, Kunstnernes Hus

 

Anne Rolfsens tegninger tar utgangspunkt i et kvadratisk ruteark hvor vakre, geometriske former får utfolde seg fra sentrum til ytterkant av arket. Hun kaller dem for sentralkomposisjoner. «Jeg prøver mer å gjøre enn å lage –mer å leke enn å tenke», sier Anne Rolfsen om sin kunstneriske metode. Sentralkomposisjonene kan minne om mandalaen (sanskrit for å dekorere i sirkel). Den kjente psykiateren Carl Gustav Jung arbeidet en tid med mandalaen, som han gjorde til en daglig øvelse. Anne Rolfsen laget også i en lengre periode én sentralkomposisjon hver dag som en meditasjon over egen sinnsstemning, et sted å skape orden og balanse. Mandalaen– eller sentralkomposisjonen, finnes i alle kulturer over hele verden, og benyttes ofte i religiøse sammenhenger.

I denne workshopen vil Anne Rolfsen dele sin kunstneriske metode. Deltagerne vil få en innføring i fremgangsmåte og selv få fordype seg iden meditative tegneteknikken.

Tegnworkshopen har plass til tjue deltagere og deltagelse krever påmelding med bekreftelse. Send påmelding til nina@kunstnerneshus.no.

Deltagelse er gratis.

 

Workshopen er en del av Tegnetriennalens utvidede program «Før og etter streken» som åpner opp for en større refleksjon rundt tegningen som allmennmenneskelig uttrykksform og som verktøy for å forstå verden og oss selv.