Formidlingsprogram 2019

To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself / Un Chant d’Amour –  Dobbel filmvisning

Nov 24, 2019

Søndag 17. november kl. 19.30, Kunstnernes Hus Kino

 

We are tracing the writings of the bodies that has moved through the buildings of the prison,looking at the surfaces of the architecture as an inscribed or carved/drawn surface. An already written text or the birth of a sculpture or drawing, the tracing of artworks unwanted, blind spots, but already there. (Liv Bugge)

 

Filmen To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself er del av kunstner Liv Bugges nylig avlagte doktorgradsprosjekt The Other Wild ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utgangspunktet for filmen er et utsmykningsoppdrag Bugge hadde i fengslene Ullersmo og Eidsberg. I fengslene snakkes det opp til 70 forskjellige språk og Liv bugge ønsket i dette prosjektet å finne et språk som alle kunne samles om. Deler av prosjektet er gjennomført som en workshop med en gruppe innsatte og danser Brynjar Åbel Bandlien. Bugge utforsker hvordan normative strukturer manifesteres i kroppens bevegelser og rutiner. I filmen ser vi de innsatte bevege seg i stillhet og med full konsentrasjon. De flytter på usynlige objekter, vasker seg og trener. Om fengselet er et sted der samfunnsmedlemmer temporært forsvinner, viser filmen disse «skyggemedborgerne» i undersøkelse av den subjektiviteten Systemet forsøker å frarøve dem. 

 

Filmen låner sin tittel fra Jean Genets roman Tyvens Dagbok (1949). Både romanen og Genets eneste film Un Chant d’Amour (1950), som også er viktig inspirasjon for Bugges film, skildrer overraskende vakkert og sensuelt liv, atferd og subjektivitet i lukkede fengselsmiljøer. 

 

Filmvisningen er et samarbeid mellom Kunstneres Hus Kino og Tegnetriennalen.undefined

 

Program: 

19:30 Velkommen og visning av To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2018, Liv Bugge, 20 min) 

20:00 Samtale mellom Liv Bugge og Geir Haraldseth

20:30 Visning av Un Chant d’Amour (1950, Jean Genet, 26 min) 

 

Liv Bugge er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Higher Institute of Fine Art i Belgia. I2019 avla hun en PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiO, der hun for tiden også fungerer som førsteamanuensis. Bugges forskningsarbeid adresserer hvordan kontrollmekanismer i samfunnet internaliseres og opprettholder normative forestillinger og dikotomier som levende og ikke-levende, menneskelig eller vill, gjennom å ta utgangspunkt i samtale og berøring i produksjon av kunstverk. 

 

Geir Haraldseth er kurator ved Nasjonalmuseet, har en BA i Fine Arts fra Central Saint Martin’s College of Art and Design og en MA i Curatorial Studies fra Bard College. Haraldseth var daglig leder på Rogaland Kunstsenter fra 2012-2018 og gjennomførte utstillinger med blant andre HAiK, Institutt for Farge, Sandra Vaka Olsen og Yngve Holen. Haraldseth har bidratt til flere tidsskrifter og publikasjoner som Art in America, the Exhibitionist, Kunstkritikk, Acne Paper, Contemporary Art Stavanger og Landings Journal.


Arrangementet er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus Kino og Tegnetriennalen.