Pressemelding

Tegnerforbundets utvalgte 2021

January 7, 2022

Utstillingen Tegnerforbundets utvalgte 2021 åpner torsdag 20.1, kl.18. Det er femte gang vi arrangerer denne utstillingen hvor vi hyller utgivelsen av tegneserier og bildebøker. Fagjuryen bestående av Tord Torpe, Nora Brech, Berit Petersheim og Eva Stenlund Thorsen har valgt ut tolv fremragende bøker til årets utstilling.

Med utstillingen ønsker vi å fremme den visuelle boken som egen kunstart, samt bidra til økt kunnskap i diskursen om dette fagfeltet. Årets utvalgte bøker viser stor variasjon og et mangfold av temaer og uttrykksformer som spenner fra vakre og fantasifulle bildebøker, bearbeidelse av traume etter terror, tegneseriedokumentar, sci-fi, satire, historisk fiksjon, eksistensielle utfordringer og oppvekstskildringer. Felles for bøkene er at det er det visuelle som er det bærende element i fortellingene. De utvalgte bøkene blir ikke rangert og det blir ikke utropt vinnere.

I utstillingen vil alle bøkene være tilgjengelig sammen med utvalgte originaler, skisser og digitale tegninger. I vårt prosjektrom formidler vi videointervju med kunstnerne bak bøkene.

Didrik Magnus- Andresen vil ramme inn gallerirommet med en originaltegning direkte på galleriets vindusfasade.


Tegnerforbundets utvalgte 2021:

• Lene Ask, O bli hos meg, No Comprendo Press

• Christian Hovden Bloom, Bloom 2016-2020, Belhamel Press AS i samarbeid med Cappelens Forslag

• Nora Dåsnes, Ubesvart Anrop, Aschehoug Forlag

• Thomas Falla Eriksen, Skare, Strand Forlag

• Mari Kanstad Johnsen, Dyrene sover, Aschehoug Forlag

• Sunniva Sunde Krogseth, Nattsvermerne, Gyldendal Norsk Forlag

• Steffen Kverneland, Brillegeit, No Comprendo Press

• Sigbjørn Lilleeng, Inntrenger, Ena Forlag

• Didrik Magnus- Andresen, Ultima Thule, Jippi Forlag

• Christopher Nielsen, Weltschmerz # 10 A, No Comprendo Press

• Skinkeape, Bak den svarte porten, Gyldendal Norsk Forlag

• Øyvind Torseter, Mulanosaurus Rex, Cappelen DammUtstillingen er støttet av Norsk Illustrasjonsfond.

Illustrasjon: Didrik Magnus- Andresen.

_

Welcome to the exhibition Tegnerforbundets utvalgte 2021. This is the 5th time we arrange this event, celebrating the publication of comics and picture books. The jury - consisting of Tord Torpe, Nora Brech, Berit Petersheim and Eva Stenlund Thorsen - has selected 12 outstanding books for this year’s exhibition.

With this exhibition we want to promote the visual book as a separate art form, as well as contribute to developing the discourse within the field. This year’s selected books show a great variety of themes and expressions that range from exquisite and imaginative picture books, reflections on trauma after terror, documentary graphic novels, sci-fi, satire, historical fiction, existential challenges and depictions of coming of age. Common to the books is that the narratives are carried by visual expression. The selections are not ranked and no winners are declared.

In the display, all the books are available together with selected originals, sketches and digital drawings. In our project room, video interviews with the chosen artists are screened.


Didrik Magnus- Andresen will frame the gallery room with an original work drawn directly on the gallery’s window facade.


The Norwegian Drawing Association’s selection 2021:

• Lene Ask, O bli hos meg, No Comprendo Press

• Christian Hovden Bloom, Bloom 2016-2020, Belhamel Press AS in collaboration with Cappelens Forslag

• Nora Dåsnes, Ubesvart Anrop, Aschehoug Forlag

• Thomas Falla Eriksen, Skare, Strand Forlag

• Mari Kanstad Johnsen, Dyrene sover, Aschehoug Forlag

• Sunniva Sunde Krogseth, Nattsvermerne, Gyldendal Norsk Forlag

• Steffen Kverneland, Brillegeit, No Comprendo Press

• Sigbjørn Lilleeng, Inntrenger, Ena Forlag

• Didrik Magnus- Andresen, Ultima Thule, Jippi Forlag

• Christopher Nielsen, Weltschmerz # 10 A, No Comprendo Press

• Skinkeape, Bak den svarte porten, Gyldendal Norsk Forlag

• Øyvind Torseter, Mulanosaurus Rex, Cappelen Damm 

The exhibition is supported med Norsk Illustrasjonsfond.

Illustration: Didrik Magnus- Andresen.