Pressemelding

Utstilling Trond Hugo Haugen: UTTAK, 09.02.2017 – 12.03.2017

February 9, 2017

Trond Hugo Haugen har tatt for seg tidsrommet 1975 til 2014, og viser en serie med over 40 kulltegninger som ser på nasjonale hendelser i tidsrommet fra 1975 til 2014, sortert etter når på døgnet hendelsen fant sted.

– Dette er hendelser som vi fortsatt kollektivt minnes og som har formet det samfunnet vi lever i ved å utfordre våre juridiske, økonomiske og moralske grenser, som har utløst ny organisering, nye forskrifter og nytt lovverk med den hensikt å beskytte oss. Felles for dem alle er det menneskelige valget hendelsene representerer, enten som en indirekte eller direkte årsak til hendelsen, eller de valg som ble tatt i ettertid av styremakter, etterlatte eller presse.

Trond Hugo Haugen (f. 1975) arbeider med hovedvekt på tegning og større flerårige kunstprosjekt i det offentlige rom, som inkluderer egne verk innenfor en politisk, historisk og stedsrelatert kontekst og engasjement i kunstnerstyrte initiativ og institusjoner. Utstillingen UTTAK er et uttak fra en arbeidsplass, fra en arbeidsprosess, fra et kunstnerskap og fra vår historie etter 1975. Trond Hugo er utdannet på Rogaland Kunstskole og Kunstakademiet i Trondheim. Han er innkjøpt av Stavanger