Utstillingsplass Tegnerforbundet.

Velkommen til Tegnerforbundets søknadsportal!

Tegnerforbundets galleri er kunstnerstyrt, og viser juryerte utstillinger. Vårt utstillingsprogram er hovedsakelig basert på innsendte søknader om utstillingsplass, og vi presenterer 8-10 utstillinger hvert år. Galleriet målsetning er å vise tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk, og å fremme interesse og forståelse for tegningens rolle i samtiden. Det er ikke noe krav om å være medlem i TF for å søke utstillingsplass i Tegnerforbundet.

Det er styret i Tegnerforbundet som er Kunstnerisk råd, og bestemmer utstillingsprogrammet.
Pass på at søknaden er riktig fylt ut. Styret er ikke ansvarlig for ufullstendige søknader.

Tips til deg som søker

Les gjennom søknadskriteriene.
Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis eller gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn.
Du vil motta en bekreftelse i søknadsportalen når søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli sendt ut en egen bekreftelse på e-post.
Søknad om medlemskap og utstillingsplass har forskjellige frister og kriterier. Vær sikker på at du sender inn riktig søknad.

NETTLESER

For best mulig brukervennlighet i skjemaet er det nødvendig å bruke CHROME som nettlesere:

KONTAKT BRUKERSTØTTE

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema kontakt post@tegnerforbundet.no, Tlf: 22 42 38 06.

Tekst

Fyll inn feltetene Beskrivelse av kunstnerskapet og Prosjektbeskrivelse.
Utstillingsprosjektet må vise tegning eller være tegnerelatert. 

CV

CV´en din bør inneholde relevant utdanning, utvalg av utstillinger eller utgivelser, og evt. medlemskap i andre kunstnerorganisasjoner. CV´en må være i filformat pdf, og under 2MB.

 

Bilder

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av 10 arbeider.
Sørg for å ha god dokumentasjon av arbeidene dine.
Bildene i søknaden må være i filformat jpg eller png, og under 2MB pr. stk. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for utstillingsplass i Tegnerforbundet er 1. oktober hvert år.
Neste søknadsfrist i 2018 gjelder for 2020. Portalen åpnes 1. september 2018.

ROMPLAN

Se søknadsskjema →