Utstilling

Tegnetriennalen 2023

Oct 13, 2023

-

Dec 22, 2023

Se bilder →

Åpning: Torsdag 12.10.2023.

Tegnetriennalen 2023 har fått tittelen All that lies between, og skal undersøke forholdet mellom det skrevne og det tegnede, det sagte og det usagte, og alt som ligger imellom. All that lies between søker å vise hvordan våre erfaringer blir kommunisert gjennom tegning og språk, det tegnede og det skrevne. Hvordan vi legger igjen visuelle spor og ytringer for å markere vår tilhørighet i verden. Hvordan vi, stødig eller famlende, spørrende eller bekreftende, markerer vår plass i verden gjennom språk og bilder. Hvordan vi navigerer i tegnenes rike, mellom det tegnede og det betegnende, mellom det som må uttrykkes gjennom språket og det som må uttrykkes gjennom tegningen. 

Tegnetriennalen 2023 vil bestå av flere ulike og parallelle prosjekter som hver på sin måte belyser tematikken. Triennalen vil foregå i Tegnerforbundet, på Nasjonalmuseet, på Deichman Bjørvika og på Tenthaus. Tegnetriennalen vil også inneholde en kunstnerbok, «Kviskrebok». Boken er publisert av Tegnerforbundet og viser bidrag fra tegnere og ordkunstnere, og den vil visualisere reisen mellom disse.

Kuratorer: Ottar Karlsen, Roddy Bell og Hilde Lunde.