Utstillinger med Sissel Fredriksen og Hans Kristian Borchgrevink Hansen åpner 16. mars kl 18

 Avisen2 detritus

Sissel Fredriksen: Ute. Speiling. Avisene.

Sissel Fredriksen arbeider med tegning der det ofte er motsetninger eller sammenstillinger som utforskes og gir et utgangspunkt for å se tvetydigheter.

Hans Kristian Borchgrevink Hansen: Bylukter

Hans Kristian Borchgrevink Hansen tar utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han prøver å ta materialene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken.

Se mer info her!

Reisestipend!

Skjermbilde 2017-01-30 kl. 11.43.30

Tegnerforbundets reisestipend er pålydende kr. 15.000 og vil bli delt ut på årsmøtet. Stipendet kan bare søkes av Tegnerforbundets medlemmer og det kan kun mottas én gang. Søkere må være á jour med medlemskontingenten og ha vært medlem i minst to år. Skriftlig søknad skal inneholde:

• søknad (hva skal stipendet brukes til)

• CV

• bilder av tre arbeider

Send digitalt til hilde@tegnerforbundet.no, alternativt kan det leveres i/sendes til Tegnerforbundet. Søknadsfrist er 1. februar. Stipendkomiteen består i år av Kari Stai og Kjetil Skøien.