Søknadsportal Tegnerforbundet

KJÆRE SØKER! 

Her kan du blant annet søke medlemskap i Tegnerforbundet og andre aktuelle prosjekter. Scroll ned for å se aktuelle prosjekter og søknadsfrister.

2020: Informarsjon vedr. endringer visningsrom

Styret har den siste tiden evaluert Tegnerforbundets visningssted og har derfor hatt et internseminar der vi tok et vedtak om en ny retning for visningsrommet.
Vi ønsker å favne bredere i samfunnet og vise tegnekunst som er mangefasettert, grenseoverskridende og mangfoldig og ser at vi dermed må jobbe mer strategisk med utstillingsprogrammeringen. Det er derfor nå ikke mulig å søke om å vise soloutstillinger slik som foregående år, men styret jobber med å utarbeide utstillingskonsepter som tar for seg temaer og kunstnerskap vi mener er underrepresenterte så det vil være mulig å søke på spesifikke utstillingskonsepter og gruppeutstillinger i fremtiden så følg med videre.

VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM SØKER

* Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis eller gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Tegnerforbundet kan heller ikke redigere søknad etter den er sendt inn.
* Du vil motta en bekreftelse i søknadsportalen når søknaden er sendt inn. Det vil ikke bli sendt ut en egen bekreftelse på e-post.

NETTLESER

Bruk SAFARI, CHROME eller INTERNET EXPLORER som nettleser.

tekstfelt

Alle tekstfelt i søknaden er obligatorisk. Du kan sette en strek der hvor du ikke har informasjon. ( for eksempel hjemmeside).

Filformat bilder og cv

Bildene i søknaden må være i filformat jpg, og under 2MB pr. stk. 

CV´en må være i filformat pdf, og under 2MB.

Beskrivelse av Kunstnerskap og Prosjketbeskrivelse

Maksimalt 2000 antall tegn (inklusive mellomrom).

Kontakt 

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema kontakt post@tegnerforbundet.no eller tlf: 22 42 38 06.

Les mer om søknad om medlemskap