Arrangement

Et møte mellom Ria Pacquée og Liv Bugge i utstillingen "Leda og svanen", 12.01. kl.14

Jan 12, 2020

-

Et møte mellom Ria Pacquée og Liv Bugge i utstillingen "Leda og svanen", 12.01. kl.14

Søndag 12. januar kl.14 inviterer vi til et møte mellom Ria Pacquée og Liv Bugge i utstillingen "Leda og svanen" i Tegnerforbundet. Utstillingen er del av Tegnetriennalen 2019.

Liv Bugge, Andrea Galiazzo, Ria Pacquée og Marthe Ramm Fortun ble ført sammen av det post-akademiske programmet HISK (Higher Institute of Fine Art) i Ghent, Belgia.

Ria Pacquée er basert i Antwerpen, Belgia. I senere arbeider har hun fokusert på video og fotografi der erfaringer hun har tilegnet seg som performance-kunstner spiller en viktig rolle. Som tilskuer og deltaker i det offentlige rom bruker hun kamera som redskap i byvandringer der hun undersøker anonymitet, ritualer og det metafysiske aspektet ved religiøs tilbedelse. Disse øyeblikkene av ekstase finner sted i hverdagslivet der tilfeldigheter er avgjørende.

Liv Bugge er basert i Oslo, og er førsteamanuensis ved Kunstakademiet. Med utgangspunkt i samtaler og berøring som kunstnerisk metode undersøker Liv Bugges kunstneriske praksis hvordan ulike normative strukturer opprettholder dualismer som liv og ikke-liv, det menneskelige og det ville.

***

Bilde: “Delete, wipe out all at once. This content has been blocked for your protection.”
Ria Pacquée, 2019 Middelheim Museum, Belgia

Link til Facebook arrangement