Arrangement

"Illustrator in Residence" 12. - 17. juni: Kjersti Johanne Barli og Sunniva Sunde Krogseth

Jun 12, 2018

-

Jun 17, 2018

"Illustrator in Residence" 12. - 17. juni: Kjersti Johanne Barli og Sunniva Sunde Krogseth

Tegnerforbundets prosjekt "Illustrators in Residence" (IIR) ble gjennomført første gang i 2015, og har som mål å synliggjøre den høye kvaliteten og mangfoldet som finnes i norsk illustrasjonskunst. Gjennom å la utvalgte aktører fra feltet gjøre Tegnerforbundets prosjektrom til sitt eget i hele juni, vil publikum få innblikk i ulike arbeidsprosesser og større kjennskap til feltet.

Andre "Illustrators in Residence" i juni er Kjersti Johanne Barli og Sunniva Sunde Krogseth.

Med sitt prosjekt "Vekst – meditasjoner over norsk skog" vil Kjersti Johanne Barli (1987) og Sunniva Sunde Krogseth (1987) undersøke fenomenet vekst, med utgangspunkt i hvordan den lider under maktfordelingen mellom den og oss.
Den gang troll og huldre regjerte, konstruerte vi en idé om skogen som et lumskt sted, full av farer. I dag har skogen blitt et kuet offer for menneskets plassbehov. Flere instanser enn noensinne overvåker bruk av skog, men det er mer hogst og jakt enn noen gang. Urskog forsvinner, og hele bestander av insektarter med den, uten at politikere reagerer. Vi nyter naturen med giftstoffer under skiene, skyter ulvene så vi kan få være i fred og gisper over utsikten til hyttefeltet på den andre siden av tjernet – en utsikt vi har hugget tolv trær for å nyte. I takt med den økonomiske veksten, vokser også vår negative innvirkning på økosystemet. 

Barli og Krogseth vil utfordre tegningens todimensjonale utgangspunkt og undersøke mulighetene som ligger i den tredimensjonale tegningen. Prosjektrommet vil fylles av papirbiter og farger. Mellom kunstnernes hender skal det vokse frem en skog, ved hjelp av materialer fra skogen. I denne gjenoppståtte skogen vil man møte fiksjon og virkelighet, utopi og dystopi. 

Kjersti Johanne Barli har en mastergrad i grafisk design og illustrasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes oppdragsgivere er blant annet Norsk Sakprosafestival, Sugoi Books, Japan, Morgenbladet og Deichmanske bibliotek. Hun har mottatt flere stipend og fått utmerkelser som to diplomer i Visuelt 2015 for visuell identitet for JUNGSTER og for tegningene Jakt, Gjemsel, Fangst. Hun ble også nominert til Young Illustrators Award 2014, Berlin.

Sunniva Sunde Krogseth har en Master of Fine Arts i Storytelling fra Konstfack i Stockholm. Hun har hatt bidrag til tegneserieantologien «Byrjing», utgitt av BLOKK Forlag, og til antologien "Natursavn" av økokunstgruppen Mose. Hun har motatt flere stipender og utmerkelser som diplomer i Visuelt 2017 for Plakat, Oslo Open, Visuelt 2016 for Plakat, Henie Onstad/Apothek og hun ble nominert som «Årets utstiller», Juvenarte 2015 «Artistic Trajectories».

Torsdag, 28. juli kl.17 vil det foregå en "Tegnesnakk - Spesial" med deltagerne i "Illustrators in Residence". Les mer her.

Link til Facebook arrangement