Arrangement

Slippfest, utstilling og paneldebatt – Oslo Comics Expo// Tegnerforbundet// NUMER

Nov 19, 2021

-

Slippfest, utstilling og paneldebatt – Oslo Comics Expo// Tegnerforbundet// NUMER

I samarbeid med Oslo Comics Expo og NUMER inviterer vi til slippfest for antologien NFT - Norges Fremtidige Tegneserieskapere, åpning av utstilling med antologiens bidragsytere og paneldebatt om honorarer og arbeidsvilkår i den norske tegneseriebransjen med utgangspunkt i Tegnerforbundets veiledende satser for illustrasjon og tegneserier.

Om antologien NFT - Norges Fremtidige Tegneserieskapere

Siden 2007 har Oslo Comics Expo arbeidet for å formidle norsk tegneseriekunst, og siden 2014 har festivalen vært vertskap for Oslo 24H, der en gruppe fryktløse tegneserieskapere stenger seg inne på biblioteket i 24 timer for å produsere hvert sitt 24 siders hefte. I år lanserer de sin første tegneserieantologi, noe som skal bli en årlig tradisjon.

NFT – Norges Fremtidige Tegneserieskapere inneholder arbeider av ti utøvere vi håper og tror at vil prege norske tegneserier i årene som kommer. Bidragsyterne nærmer seg tegneseriemediet fra ulike vinkler, men har det til felles at de alle er sterke visuelle stilister og at de jobber interdisiplinært. I et vitalt norsk tegneserielandskap som i økende grad formes av støtteordningene til Kulturrådet og de store forlagenes forkjærlighet for litterært fortellende bokutgivelser, er det på sin plass å minne om at mediet har vel så mye til felles med billedkunsten som med litteraturen. Antologien inneholder derfor både klassisk fortellende arbeider med snakkebobler og ruteinndeling og sider som vil få det til å rykke i men-det-der-er-faktisk-ikke-en-tegneserie-nerven til pedanter over det ganske land. Målet med utgivelsen er å løfte frem ti talentfulle kunstnere som ennå ikke er etablerte som tegneserieskapere, og å utfordre forståelsen av hva norske tegneserier kan og skal være i årene som kommer.

Antologiens bidragsytere:

Amir Asgharnejad, Ida Bakken, Milan Benza, Esra Düzen, Andrea Ferkingstad, Annika Linn Verdal Homme, Nina Kraft, Araiz Mesanza, Triva Linda Shahin og Markus Sundberg.

Utstillingen med antologiens bidragsytere i Tegnerforbundets underetasje kan besøkes i galleriets åpningstider t.o.m. tirsdag 23.11. _ 

Program for kvelden:

Kl.18: Slippfest av antologien NFT - Norges Fremtidige Tegneserieskapere og åpning av utstilling med antologiens bidragsytere

               
Kl.18:30: Paneldebatt om honorarer og arbeidsvilkår i den norske tegneseriebransjen med utgangspunkt i Tegnerforbundets veiledende satser for illustrasjon og tegneserier.

Ordstyrer: Tegneserieskaper Kristian Krohg-Sørensen
Paneldeltagere: Tegneserieskaper Jenny Jordahl, tegneserieskaper og NUMER-redaktør Fredrik Rysjedal, og redaktør, agent og forlegger
Håkon Strand.


Forsidebilde NTF - Norges Fremtidige Tegneserieskapere: Annika Linn Verdal Homme. Grafisk Design: Espen Friberg.

Link til Facebook arrangement