Nyhet

Bli medlem i Tegnerforbundet!

Oct 1, 2017

Opptak av nye medlemmer skjer to ganger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. november. Vi ber om at du bruker vår søknadsportal når du søker om medlemskap. Som medlem i Tegnerforbundet blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK). Pr. 2017 koster det kr. 650 å være medlem i TF og 1.200,- å være medlem av NBK, totalt kr. 1 850.