Nyhet

Lansering av Numer 118 & Programslipp Tegnetriennale 2019

Dec 7, 2018

Vi ønsker velkommen til lansering av NUMER 118 og programslipp for Tegnetriennalen 2019 i Tegnerforbundets galleri fredag 7. desember, kl.18.00. Redaktør i NUMER Sissel Lillebostad vil presentere utgaven og nettmagasinet og kurator Helga- Marie Nordby vil presentere Tegnetriennalen 2019. Bente Stokke og Monica Winther står for kunstnerisk innslag.

Arrangementet er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding.

***
NUMER 118, utgave 4 i 2018, er det siste med Sissel Lillebostad som redaktør. Utgaven er et dobbeltnummer og har dermed plass til en serie med kunstnersamtaler. Samtalene rommer refleksjoner og tanker fra kunstnere som er opptatt av egen kunst og samspillet med verden, hver på sin måte: Inger Johanne Grytting, Susanne Kajermo Törner, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Janicke Schønning, Elisabeth Mathisen, Bente Stokke, Tuva Synnevåg, Andrea Bjurström og Kenneth Varpe – i samtale med blant annet Helga- Marie Nordby, Inger Wold Lund, Espen Johansen, Eva Furseth og Tora Sanden Døskeland. Samtalene viser praksiser som filtreres gjennom papir, hender og blyanter, kull og tusj, rom og scene, film og tekst, kunstnerskap som rommer stor variasjon, både i tilnærming og metode. I tillegg er det anmeldelser – av blant annet NUMERs nærmeste slektning, FUKT, et magasin om tegning som skifter design for hver utgave.

Og som vanlig har utgaven knallfine bilder, lekkert satt sammen av Laila Mjøs, og trykka på godt papir av et trykkeri i Oslo.

NUMER feirer også det lenge varslede nettmagasinet som ble lansert 06.10.: www.numermagasin.no. Den er tilgjengelig for alle dere og flere, og nytt stoff legges ut rundt én gang i uka.

Tegnetriennalen 2019 åpner 08. november 2019 på Kunstnernes Hus og i Tegnerforbundet. I Tegnetriennalen 2019 ønsker kurator å fokusere på tegning som utforskning og bearbeidelse av det menneskelige. Utstillingen vil inkludere arbeider av kunstnere som søker og leter gjennom streken; som bruker tegningen som metode for å nærme seg hvem vi er som mennesker (både seg selv og andre). Dette er kunstnerskap hvor noe står på spill, som setter tanker og følelser i sving, som sier noe om det å være menneske. Behovet vi har for å strekke oss mot en annen kropp, behovet vi har for å trekke oss tilbake, inn i oss selv. Streken kan både være sårbar og vise styrke. Alt dette rommer tegningen. Tegnetriennalen 2019 skal handle om mennesket, tegning som menneskets avtrykk, fysiske avtrykk, mentale avtrykk. Utstillingen trekker også linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket. Triennalen vil ta form som en stor gruppeutstilling på Kunstnernes Hus med norske og internasjonale kunstnere, basert på open call og på direkte invitasjon. Tegnetriennalen vil også omfatte et utadrettet formidlingsprogram med performance, filmvisninger, artist talks, forelesninger, seminarer og workshops.