Nyhet

Månedens tegner - Bjørn Langeland

Oct 3, 2022

Bjørn Langeland (f 1943) er utdannet som kunstmaler ved Kunst og Håndverksskole og Statens Kunstakademi. I hans lange fartstid som aktiv kunstner har han virket som maler, tegner og fotograf. Langelands tegninger kjennetegnes ved abstrakte og energiske komposisjoner, der en spontan lek med en rask strek skaper en kraftfull dynamikk. Kunstneren er opptatt av at bildet fungerer både på avstand og nært hold. Ved å studere tegningene nøye på nært hold får man se godt gjennomarbeidede detaljer, og med en avstand mellom deg og verket ser man et velkomponert, romlig og balansert verk. Bjørn Langeland har vært medlem at Tegnerforbundet i 52 år.

TF: Bjørn, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  
BL:
Jeg oppdaget talentet mitt gjennom tegning, og jeg har arbeidet som kunstner siden jeg for mer enn 60 år siden ble student ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og noen år senere studerte på Kunstakademiet. På Kunstakademiet arbeidet jeg med både tegning og maleri og vakte interesse hos lærerne Åge Storstein og Reidar Aulie. Senere har jeg fortsatt å arbeide med tegning, maleri og fotografi; de inspirerer hverandre.

TF: Kan du fortell om kunstnersamarbeidet Krakklakk? Hvem var dere og hvordan jobbet dere?
BL:
Vi var fire kunstnere som leide et lite hus i et gårdsrom på Grünerløkka. Det var Liv Dessen, Lykke Frydenlund og Milda Graham. Vi var forskjellige som kunstnere med støttet hverandre i det vi arbeidet med. Vi stilte også ut sammen et par ganger, i Sandvika og i Skien.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din.
BL:
Tegningene skapes i øyeblikket. Jeg tegner raskt, så de får energi.

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?
BL:
Skjønnheten i det tilfeldige inspirer meg, også slitasje som vitner om levd liv. Derfor virker bymiljøet inspirerende, og jeg prøver å identifisere meg med det jeg ser. Strekens vitalitet kan påvirke meg til å gå videre med tegningen.

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?
BL:
Nå som jeg ikke lenger har noe atelier, arbeider jeg med tusjlaveringer. Jeg lager drodlerier på tilfeldige papirlapper, og de har vært grunnlag for større arbeider.

TF: Hva betyr det å tegne for deg i ditt arbeid?  
BL:
Det er grunnlaget for alt – også for maleri.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!
BL:
Jeg er opptatt av luften i arbeidene mine, av forholdet mellom streken og den hvite flaten. Tegningen skal ha så vel tyngde og letthet som fart. De figurative tegningene mine som kan være krokitegninger eller bymiljøer, er som regel laget med blyant. I de siste årene har jeg i tillegg laget nonfigurative arbeider i tusj. Når jeg arbeider med tusj, blir jeg inspirert av måten tusjen kan tørke på.

Se tilgjengelige arbeider av Bjørn Langeland i nettbutikken.