Nyhet

Månedens tegner: Danuta Haremska

Jul 1, 2019

Billedkunstner Danuta Haremska (1954) jobber med tegning, maleri, skulptur og installasjon med gjennomgående temaer som eksistens, natur og menneskets forhold til natur. Det å gi tilbake til naturen, miljøaspektet og materialvalget spiller en viktig rolle i hennes kunstnerskap. I møtet med Haremskas arbeider fornemmer man både en dyp forståelse for og en søken etter noe større i selve materialet. Tegningene hennes er som samtlige verk til kunstneren holdt i grå-, svart-, beige- bruntoner, noe som understreker det enkle, naturlige og eksistensielle i arbeidene. Mens noen tegninger framstiller en direkte avbildning av naturen, gir andre bare et flyktig hint av denne, samtidig at de går over i et abstrakt, organisk formspråk som er bygd opp i flere lag. Danuta Haremska er førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor og jobber i Oslo. Mer informasjon finner du her.

TF: Danuta, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

DH: I min kunstneriske virksomhet arbeider jeg med installasjon, skulptur, tegning og maleri. Jeg bruker bevisst ulike uttrykksformer og materialer, og det er konseptet som avgjør valget av medium og materiale. I tidligere arbeider har jeg konsentrert min oppmerksomhet rundt betydningen og verdien av sted og rom. Mine siste verk gjenspeiler mennesket i forhold til naturen. Jeg bruker ofte en tilnærming der de ulike materialene får en stor rolle og metaforisk betydning.

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din!

DH: Jeg jobber vekselvis med tredimensjonale installasjoner, skulpturer og todimensjonal tegning. I tredimensjonale arbeider er jeg opptatt av rommet, materialene og det taktile som oppleves i fysisk kontakt med verket. I tegningen er det andre kvaliteter som fascinerer meg. Jeg er kontinuerlig på jakt etter materie som kan fremstå som troverdig og som ikke er kopiering av virkelighet. Arbeidsprosessen er lang. Det krever mange utprøvinger og eksperimenter. Jeg er ikke opptatt av å utarbeide en spesifikk teknikk, men finne stadig nye teknikker. Blyanten er mitt verktøy, og den har fremdeles mange hemmeligheter for meg. Den vekker min nysgjerrighet, og jeg må bare fortsette å utforske dens potensiale.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

DH: Et gjennomgående tema, både for mine tredimensjonale og todimensjonale arbeider, er eksistens. Det som har hatt spesielt stor plass i mine refleksjoner er ulike overlevelsesstrategier knyttet til vår sameksistens med naturen.

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

DH: Jeg jobber med et prosjekt med tittel «Growing» som består av installasjoner og blyanttegninger. Utgangspunktet for installasjonene er papirtråd. Jeg ønsker å fremheve materialets organiske opprinnelse, og vekke til live de trærne som ble kuttet for å produsere papirtråden. Installasjonene handler også om potensialet i materialet - selv når det ser ut som det har mistet alle muligheter. I blyanttegningene er jeg opptatt av å fremheve naturens kompleksitet, men den lar seg ikke replisere i sin intrikate helhet. I stedet eksperimenterer jeg med virkemidler som kan føre til et resultat som minner om naturen. I tegningene skapes en visuell abstrakt kvalitet der naturen kun er et begrep. Med prosjektet «Growing» ønsker jeg å sette fokus på vårt forhold til naturen og særlig det aspektet som handler om å vise omsorg for naturen. Mitt håp er å rette søkelyset på miljøet og bidra til refleksjon rundt vår bruk og forvaltning av naturressurser. Jeg har vist deler av dette prosjektet i Bærum kunsthall i 2017, House of Foundation i 2018, Buskerud kunstsenter i 2019 og galleri «Naprzeciw» i Poznan, Polen i 2019. Nå jobber jeg mot en utstilling i Haugesund kunstforening som åpner i januar 2020.

TF: Hva betyr tegning for deg/ ditt arbeid?

DH: Tegning er uunnværlig i arbeidet mitt. Det er skisser, som er notater av tenker, eller selvstendige verk.Når jeg tegner i stor format har jeg mange mindre ark rundt meg medundersøkelser, tester og eksperimenteringer. På den måten forbereder jeg meg til å gå over til stort format og la blyanten bli ledet av en samlet energi.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

DH: I Tegnerforbundets salgsavdeling har jeg to tegninger: Erased Words 4 som inngår i en serie med den samme tittel og er basert på kommunikasjon ved bruk av ord. Jeg brukte forskjellige ord som ble visket bort i lag på lag slik at det semiotiske ved ordet forsvant og det kun gjenstod et visuelt bilde. Den andre tegningen Intricate, but simple 3 er også fra en serie med samme tittel og handler om naturens kompleksitet.

 

***

Tilgjengelige verk av Danuta Haremska i Tegnerforbundets salgsavdeling og nettbutikk her.