Nyhet

Månedens tegner: Hanne Grieg Hermansen

Jun 1, 2018

Hanne Grieg Hermansen (1984) har vært medlem i Tegnerforbundet siden 2010. Ved avstand virker arbeidene hennes som fotografier, men tar man et nærmere blikk på verkene, oppdager man plutselig både røft og finurlig tegnede blyantstreker på bildeoverflaten. I noen av de nyere arbeidene bruker hun også fargeblyant. I en tidskrevende prosess som kan strekke seg over flere måneder eller til og med år, overfører hun nøye utvalgte fotografier på papir. Motivasjonen som ligger til grunn for tegningene er nysgjerrigheten i å undersøke fotografiet som medium. Hanne Grieg Hermansen bor og jobber i Oslo. Mer informasjon om Grieg Hermansens arbeider finner du her

TF: Kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?

HGH: Jeg jobber som billedkunstner med tegning som uttrykksform. Formalt jobber jeg hovedsakelig med rene blyanttegninger basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. I tillegg jobber jeg med skulpturelle tegnebaserte arbeider. Innenfor relativt stramme rammer forsøker jeg å ha variasjon både i format, form, teknikk og montering.

 

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din!

HGH: Jeg bruker tegnemediet som et utgangspunkt for å undersøke et annet medium, med en grunnleggende interesse for begge. Jeg jobber gjerne prosjekt- og syklusbasert, der jeg først planlegger utstillingen som helhet før enkeltarbeidene konkretiseres. Det er på dette stadiet jeg tar alle formale avgjørelser, jobber med tematikk og leter frem en slags grunntone for helheten, og det er disse avgjørelsene som legger føringer for valgene av de fotografiske utgangspunktene. Etter å ha valgt det fotografiske grunnlaget for tegningen overfører jeg det til papir ved hjelp av lysbord eller projektor. Deretter følger en periode som kan strekke seg over mange måneder, noen ganger år, der jeg tegner ut mitt svar til fotografiet.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

HGH: De siste årene har jeg vært interessert i hvordan det fototekniske kan komme i veien for motivet som er ment fotografert, og hvordan dette gjør nærværet av fotografen til det egentlige motivet. Ofte har jeg benyttet fotografiske utgangspunkt der apparatet i seg selv er en del av motivet, eksempelvis ved lysbrytninger i linsen, hard blitz, feilfokusering, over-/undereksponering etc. Jeg er interessert i forholdet mellom det å betrakte og det å bli betraktet, å være tilstede og samtidig ikke være det, samt virkemiddelbruk og hvordan disse virkemidlene fungerer løsrevet fra den konteksten den originalt er tenkt brukt i. 

For tiden jobber jeg med å rendyrke lys som motiv og tematikk, og undersøker på forskjellige måter hvordan opplevelsen av lys kan fremstilles ved hjelp av papir og blyant. Tid, manuelt arbeid, verdiforskyvning, illusjon og vippepunktet mellom tegning og fotografi er viktige komponenter i mitt kunstneriske virke.

 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

HGH: For øyeblikket jobber jeg mot en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening som åpner 31. august 2018, der jeg vil vise en sammenstilling av utstillingen Solen i Granskoven som jeg har turnert med siden høsten 2016, samt en serie på syv nye tegninger. Disse nye tegningene tar for seg konstruert lys, der utgangspunktet er en digital fremstilling av et lyspunkt i et tomt rom, og hvordan graderingen av lys endres gjennom syv forskjellige innstillinger i kontrollpanelet.

Ellers er jeg i startfasen av et nytt prosjekt som skal vises på Tegnerforbundet i august 2019. Her arbeider jeg videre med undersøkelser av konstruert lys og optiske effekter, men mye er fortsatt åpent på det stadiet jeg er i nå.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

HGH: Tegning er både min hovedteknikk og hovedtematikk. Den fysiske handlingen i tegneprosessen har en egenverdi, der konsentrasjonen jeg oppnår ved å tegne er noe jeg verdsetter høyt. For meg er tegning både en uttrykksform og en teknisk undersøkelse med egendefinerte regler. Jeg liker det enkle i materialene papir og blyant, det umiddelbare og direkte uttrykket blyanten gir, selv om det visuelle uttrykket kan være både mettet og komplekst. Grafitten i blyanten interesserer og fascinerer meg, måten den evner å både være blank og matt, grov og finkornet, fet og tørr, lys gråhvit og mørk, metallisk sort, opplevelsen av transparens og dybde samt spennet mellom den finjusterte kontrollen og det rå og ukontrollerte.

  

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

HGH: Jeg har to arbeider i salgsavdelingen, Fra Hardangerfjorden og Super 8.

Super 8 er en serie på fire små tegninger basert på en 8 mm film som har smeltet. I gamle filmfremvisere er det et vanlig problem at dersom filmen av en eller annen grunn stopper litt for lenge foran lyspæren risikerer man at varmen fra pæren brenner hull i filmen. Serien viser fire stadier av filmsmelting, nærmest som en kronologisk narrativ.

Fra Hardangerfjorden er en større tegning basert på et feilfokusert foto, der man istedenfor å fange lysspeilingen og den vakre vestlandsnaturen heller fokuserer på den skitne, ripete og våte vindusruten på ferga fotografiet ble tatt fra. Rent teknisk var tegningen et forvirrende kaos å jobbe med. Jeg måtte tenke meg til flere lag i flaten som skilte seg fra hverandre for å holde tunga rett i munnen, men tegne alt samtidig da tegning ikke kan utføres i flere lag på samme måte som maleri. Forgrunn og bakgrunn organiseres samtidig i flaten, og illusjonen fungerer ikke før man har holdt på lenge og de forskjellige lagenes særegenheter er jevnt definert. Dette er absolutt en av de mest tidkrevende tegningene jeg har laget.

Se arbeidene av Hanne Grieg Hermansen i vår nettbutikk. Trykk her.