Nyhet

Månedens tegner i salgsavdelingen – Ivar Papadopoulos Samuelsen

May 1, 2024

Månedens tegner er en intervju-serie der Tegnerforbundet hver måned introduserer et medlem som er representert med kunstverk i vår Salgsavdeling. Med tiltaket ønsker vi å gi leserne et innblikk i medlemmenes kunstneriske virke og løfte betydningen tegningen har i deres arbeid.

_

Ivar Papadopoulos Samuelsen (1950) er en kunstner med en variert bakgrunn, som blant annet illustratør, bokdesigner, forfatter og art director i reklamebyrå. I tillegg er han en eventyrer, med flere spektakulære reiser bak seg. Kombinasjonen av hans litterære bakgrunn, utforskertrang og visuell kunst fremkommer i hans narrative tegninger. På avstand ser disse tegningen ut som fotografiske gjengivelser inspirert av vakker natur og skog. Her kreves det at man stopper opp og studerer tegningene, for i detaljene ligger helt andre assosiasjoner. De er sirlig tegnet frem med stor detaljrikdom og fantasi. Samuelsen er representert i flere kunstsamlinger, er innkjøpt av offentlige institusjoner og han har en lang utstillingsvirksomhet bak seg.

TF: Ivar, Kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  

IPS: Jeg er opprinnelig utdannet illustratør og grafisk designer. På grunn av denne utdannelsen har jeg ved siden av å produsere bilder for utstillinger også i en årrekke arbeidet som illustratør, grafisk formgiver og pedagog. Etter hvert tok det kunstneriske arbeidet overhånd, og de siste 12 årene har jeg kun arbeidet med å produsere bilder for utstillinger og salg. Jeg elsker pirk og detaljer og bruker lang tid på hvert verk. Teknikkene jeg benytter er tegning på papir (tusjpenn og kull) og akrylmaling på lerret. Jeg har avholdt flere separatutstillinger både i Norge og i Hellas, samt deltatt på mange kollektivutstillinger, bl.a. på Statens høstutstilling og Østlandsutstillingen. Jeg er innkjøpt av flere offentlige institusjoner, er representert i kunstsamlinger og har mottatt mange stipender.

TF: Hvorfor tegner du? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

IPS: Jeg tegner fordi jeg alltid har tegnet og fordi jeg koser meg med skaperprosessen. Samtidig er det en måten å utforske omgivelsene på, forstå og se ting dypere enn det man gjør ved å kaste noen blikk rundt seg.

Arbeidet starter som oftest med en idé, eller i hvert fall et tema. Når dette er på plass finner jeg frem fotoapparatet for å skaffe referansebilder, ikke for slavisk å kopiere fotografiene, men for å se og utforske detaljene som jeg ønsker å bruke i verket. Tilbake i atelieret komponerer og skisserer jeg opp hovedelementene i bildet med blyant. Deretter begynner et nitidig og tidkrevende detaljarbeidet som jeg storkoser meg med. Som regel begynner jeg oppe i venstre hjørne av komposisjonen og arbeider meg møysommelig fremover. Alle tegningene er utført med tynn sort tusjpenn ( 0,2 eller 0,3 mm ). Hvis tegningene skal koloreres gjøres dette til slutt, etter at motivet er ferdig tegnet med tusjpennen.

TF: Hva eller hvem inspirerer deg? Kan du nevne noen kunstnere som inspirerer deg?

IPS: Naturen er en stor inspirasjonskilde med sitt mangfold av former og estetikk.

Jeg er inspirert av mange kunstnere innen forskjellige sjangre fra Leonardo da Vinci og opp til i dag. Det essensielle er at verkene på en eller annen måte berører meg. Hvis jeg skal driste meg til å fremheve noen blant nåtidens kunstnere må dette bli Sverre Malling, svensken Lars Lerin og Arne Samuelsen. Sistnevnte er min tvillingbror. Hans underfundige bilder har inspirert og lært meg mye til tross for at hans malerier tilhører en annen stil enn det jeg selv arbeider med.

Utstillinger er også en viktig inspirasjonskilde. I tillegg til de galleriene jeg selv plukker ut møter jeg gamle kolleger til en fast galleridag i måneden.

TF: Hvilke temaer opptar deg som kunstner?

IPS: Det varier, men naturen er på en eller annen måte alltid med som et viktig element i bildene. Uansett motiv og tema spiller detaljene en viktig rolle for meg. De er med på å utdype og gi en større forståelse av motivet.

Når jeg arbeider med et temaet ønsker jeg å belyse det fra flere synsvinkler og ender som regel opp med en serie bestående av mange verk. Da jeg for noen år siden tok for meg skogen ble det en bildeserien på godt over 100 tegninger med fragmenter fra norske skogsmiljøer. Andre serier kan bestå av alt fra seks, syv til flere ti-talls verk.

TF: Hvilken rolle har tegningen i dag?

IPS: Tegning har vært og er fremdeles en viktig kommunikasjons og formidlingsplattform, både for ren informasjon og som kunstnerisk utrykk. Avistegning er som tidligere også i dag en viktig formidler av politisk budskap og satire. Tegningene oppfattes oftest lettere og mer treffende enn en beskrivende tekst. Serietegning har alltid vært populært. Utvikling og modernisering av serietegninger har i dag gjort denne sjangeren tilgjengelig for alle aldersgrupper. Tegningene beriker og utdyper historiene som fortelles. På grunn av at man kun trenger en blyant eller en penn samt papir for å skape et verk vil tegning alltid være viktig. Denne enkelheten gjør tegning lett tilgjengelig for utøveren.

TF: Hva betyr det å tegne for deg i ditt arbeid?

IPS: Selv om jeg også maler er tegning det jeg har arbeidet mest med, både som illustratør og kunstner. Det å sette streker på arket gir meg minst motstand og mest glede i skaperprosessen. Streker er bevegelige og distinkte og kan skraveres til nyanser. Kort fortalt er det å tegne det jeg kan best og som gir meg mest glede. Selv når jeg maler blir motivet først skissert opp på lerretet med blyant.

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

IPS: Omtalen av de fire verkene: «Assosiasjoner på en furustamme», «Assosiasjoner på en bjørkestamme», «Assosiasjoner på en granstamme» og «Assosiasjoner på en eikestamme».

Alle disse tegningene viser hvordan tilsynelatende naturalistisk former kan frembringe assosiasjoner om noe annet. Verkene viser utsnitt av trestammer som ved første øyekast kun ser ut som trestammer, men bildene er bygget opp av assosiasjoner som formene i barken skaper: ansikter, nakne kropper, kjønnsorganer og annet.

Det er viktig for meg at særpreget i hovedmotivene fremstår troverdige, at de assosiasjonene bildene er bygget på skal danne illusjoner av autentiske trestammer, som for eks. en furu eller en eikestamme. Det er først når man stopper opp og ser nøyere på motivene at assosiasjonselementene skal myldrer frem.

Bildene viser en mangfoldighet som er rikere og annerledes enn det første øyekast gir uttrykk for, slik alle former rundt oss har muligheter i seg til forskjellige tolkninger og assosiasjoner.

De to andre verkene: «Eventyrskog» og «Skogsfragment» inneholder også elementer som er utformet til noe annet enn det de utgir seg for. Ved første øyekast oppfattes disse tegningene kun som skoglandskap. Også her er det først når man gransker bildene nøyere at de delvis skjulte elementene dukker opp.

-

Se tilgjengelige arbeider av Ivar Papadopoulos Samuelsen i nettbutikken.

_

Bilde (utsnitt): Assosiasjoner på en bjørkestamme. Tusjpenn på papir.